tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ג (2022/2023)
מספר קורסשם קורס
0455-3556   קב': 01סיורים ומחקר בגן הזואולוגי
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר ריבק גלשיעור ומעבדהה08:00-10:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00