tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ג (2022/2023)
מספר קורסשם קורס
0455-3516   קב': 01מעורבות תהליכים דלקתיים במחלות ניווניות של המוח
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' מורבינסקי דינורהשיעורשרמן002ה10:00-13:00 ב'
פרופ' פרנקל דן
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00