tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ג (2022/2023)
מספר קורסשם קורס
0455-3469   קב': 01אקולוגיה של מין ומיניות
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר הררי אלישיעורמ' סמולרש103ד10:00-12:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00