tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ג (2022/2023)
מספר קורסשם קורס
0455-3072   קב': 01גנטיקה בעידן הרפואה האישית
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' גת ויקס עיריתשיעורשרמן003ג16:00-19:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00