tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ג (2022/2023)
מספר קורסשם קורס
0455-3063   קב': 01ביולוגיה התפתחותית
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אשרי פדן רותשיעורשרמן002א14:00-17:00 א'
פרופ' לוקסנברג חן
פרופ' שפרינצק דוד
ד"ר וורצל עומרי
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00