tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ג (2022/2023)
מספר קורסשם קורס
0455-3051   קב': 01בקרה אנדוקרינית
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' גוטהילף יואבשיעורבריטניה014ג08:00-10:00 א'
שיעורבריטניה014ה08:00-10:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00