tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ג (2022/2023)
מספר קורסשם קורס
0455-3032   קב': 01ביולוגיה מולקולרית של מחלות מדבקות ממקור חיידקי
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' סגל גילשיעורשרמן003א09:00-11:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00