tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ג (2022/2023)
מספר קורסשם קורס
0455-2817   קב': 01מגלים את הים
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' שנקר נועהשיעורבריטניה006ב09:00-12:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00