tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ג (2022/2023)
מספר קורסשם קורס
0455-2812   קב': 01בעלי חיים בתנועה
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' הולצמן רועי אלפרדשיעורשרמן002ד10:00-12:00 ב'
פרופ' ריבק גל
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00