tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ג (2022/2023)
מספר קורסשם קורס
0455-2807   קב': 01התנהגות בעלי חיים
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' שרף ינוןשיעורבריטניה005ה14:00-17:00 א'
ד"ר בן עמי ברטל ענבל
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00