tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ג (2022/2023)
מספר קורסשם קורס
0455-2686   קב': 01אופקים מעשיים חדשניים - קריירה במדעי החיים
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר שיפרוט אריקשיעורבריטניה014ב16:00-18:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00