tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ג (2022/2023)
מספר קורסשם קורס
0455-2570   קב': 01דע/י את עצמך - נפלאות המוח וצפונותיו
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר מורן ענןשיעורבריטניה005ג16:00-17:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00