tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ג (2022/2023)
מספר קורסשם קורס
0455-2569   קב': 01מתנות קטנות - מבנה תפקוד ושימושים של מולקולות ביולוגיות
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר רובינשטיין רתםשיעורבריטניה005ב15:00-16:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00