tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ג (2022/2023)
מספר קורסשם קורס
0455-2558   קב': 01חמישים גוונים של ירוק
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' שרון עמירשיעורשרמן003ד13:00-14:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00