tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ג (2022/2023)
מספר קורסשם קורס
0455-2523   קב': 01מעבדה במיקרוביולוגיה כללית
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' סגל גילמעבדהבריטניה005ב13:00-14:00 ב'
מעבדהמ' סמולרש101ד14:00-17:00 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00