tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ג (2022/2023)
מספר קורסשם קורס
0455-2522   קב': 01מעבדה בכימיה
חצי סמסטריאלי - מחצית ראשונהמדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' קוטלייר אלכסנדרשיעורבריטניה014א09:00-10:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-2522   קב': 02מעבדה בכימיה
חצי סמסטריאלי - מחצית ראשונהמדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' קוטלייר אלכסנדרמעבדהא13:00-18:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-2522   קב': 03מעבדה בכימיה
חצי סמסטריאלי - מחצית ראשונהמדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
  מעבדה ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-2522   קב': 04מעבדה בכימיה
חצי סמסטריאלי - מחצית ראשונהמדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' קוטלייר אלכסנדרמעבדהד13:00-18:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00