tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ג (2022/2023)
מספר קורסשם קורס
0455-2508   קב': 01מעבדה אינטגרטיבית אורגניזמית
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' בלמקר יונתןמעבדהשרמן114ד09:00-12:00 א'
פרופ' בן-עמי פרידה מתנה
פרופ' ילובסקי שאול
פרופ' שני אילון
ד"ר ברונשטין עמרי
ד"ר שפיגל אור
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-2508   קב': 02מעבדה אינטגרטיבית אורגניזמית
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' בלמקר יונתןמעבדהשרמן114ה14:00-17:00 א'
פרופ' בן-עמי פרידה מתנה
פרופ' ילובסקי שאול
פרופ' שני אילון
ד"ר ברונשטין עמרי
ד"ר שפיגל אור
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00