tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ג (2022/2023)
מספר קורסשם קורס
0455-2503   קב': 01פיסיולוגיה של הצמח - מעבדה
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' יעקובי יפתחמעבדהשרמן114ב14:00-19:00 ב'
ד"ר שדה ניר
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00