tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ג (2022/2023)
מספר קורסשם קורס
0455-2501   קב': 01מבוא לביולוגיה מולקולרית - מעבדה
חצי סמסטריאלי - מחצית שניהמדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר פרקט ענתשיעור ומעבדהבריטניה005א13:00-15:00 א'
שיעור ומעבדהמ' סמולרש101א15:00-19:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-2501   קב': 02מבוא לביולוגיה מולקולרית - מעבדה
חצי סמסטריאלי - מחצית שניהמדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר פרקט ענתשיעור ומעבדהבריטניה005ב12:00-14:00 א'
שיעור ומעבדהמ' סמולרש101ב14:00-18:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-2501   קב': 03מבוא לביולוגיה מולקולרית - מעבדה
חצי סמסטריאלי - מחצית שניהמדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר פרקט ענתשיעור ומעבדהבריטניה005ד13:00-15:00 א'
שיעור ומעבדהמ' סמולרש101ד15:00-19:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00