tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ג (2022/2023)
מספר קורסשם קורס
0453-4115   קב': 01עקרון ה - Hologenome תפקיד ה - Microbiota בהתאמה והאבולוציה של האדם, החי והצומח
מדעי החיים/מיקרוביולוגיה מולקולרית וביוטכ
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' רוזנברג יוגיןשיעורגרין ביוטכנו001ג11:00-12:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
⒠-מועבר באנגלית
 tau logohourglass00:00