tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות




שנה"ל תשפ"ג (2022/2023)
מספר קורסשם קורס
0453-4103   קב': 01אקולוגיה מיקרוביאלית
מדעי החיים/מיקרוביולוגיה מולקולרית וביוטכ
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' גופנא אורישיעורבריטניה006ה10:00-12:00 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 



tau logohourglass00:00