tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ג (2022/2023)
מספר קורסשם קורס
0440-3126   קב': 01נושאים נבחרים במערכת החיסון המולדת והדבקות נגיפיות
מדעי החיים/מחקר ביו-רפואי ולחקר הסרטן ע"
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' בכרך ערןשיעורבריטניה006א12:00-14:00 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
⒠-מועבר באנגלית
 tau logohourglass00:00