tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ג (2022/2023)
מספר קורסשם קורס
0431-4627   קב': 01מעבדה חישובית - מבוא לתוכנת R
מדעי החיים/בית הספר לזואולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר לוי אופירשיעור ותרגיל א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00