tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ג (2022/2023)
מספר קורסשם קורס
0431-4613   קב': 01הבסיס המדעי לשמירת הטבע
מדעי החיים/בית הספר לזואולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' דיין תמרשיעורשרמן003ב14:00-17:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00