tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ג (2022/2023)
מספר קורסשם קורס
0431-3888   קב': 01ביומכאניקה השוואתית לזואולוגיים
מדעי החיים/בית הספר לזואולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' ריבק גלשיעורשרמן009ה10:00-12:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00