tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ג (2022/2023)
מספר קורסשם קורס
0421-4998   קב': 01סמינר מחקר בביוכימיה א'
מדעי החיים/מחלקה לביוכימיה וביולוגיה מולק
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' נחמן יפתחסמינרשרמן003ב10:00-12:00 א'
ד"ר רובינשטיין רתם
פרופ' נחמן יפתחסמינרשרמן003ג10:00-12:00 ב'
ד"ר רובינשטיין רתם
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00