tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ג (2022/2023)
מספר קורסשם קורס
0421-4130   קב': 01ביולוגיה מולקולרית של ממברנות
מדעי החיים/מחלקה לביוכימיה וביולוגיה מולק
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' פראג גלישיעורגרין ביוטכנו001ב12:00-14:00 ב'
פרופ' קוטלייר אלכסנדר
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
⒠-מועבר באנגלית
 tau logohourglass00:00