tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ג (2022/2023)
מספר קורסשם קורס
0421-3811   קב': 01פרקים נבחרים בביולוגיה של הסרטן
מדעי החיים/מחלקה לביוכימיה וביולוגיה מולק
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' בן-ברוך עדיתשיעורגרין ביוטכנו001ב14:00-16:00 ב'
פרופ' מורבינסקי דינורה
פרופ' פראג גלי
ד"ר מאיו ליאור
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
⒠-מועבר באנגלית
 tau logohourglass00:00