tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ג (2022/2023)
מספר קורסשם קורס
0421-3804   קב': 01שיטות בביולוגיה מבנית
מדעי החיים/מחלקה לביוכימיה וביולוגיה מולק
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' הירש יואלשיעור ותרגילשרמן632ה14:00-16:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00