tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ג (2022/2023)
מספר קורסשם קורס
0411-4999   קב': 01סמינר מל"מ ב' במדעי הצמח
מדעי החיים/בית הספר למדעי הצמח ואבטחת מזו
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' יעקובי יפתחסמינרגן בוטני-כלל001ג11:00-12:00 א'
סמינרגן בוטני-כלל001ג11:00-12:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00