tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ג (2022/2023)
מספר קורסשם קורס
0411-3250   קב': 01גישות לפורמולציה בהגנת צמחי יבול
מדעי החיים/בית הספר למדעי הצמח ואבטחת מזו
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר ויינשטיין רועישיעורשרמן114ב09:00-11:00 א'
ד"ר שדה ניר
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
⒠-מועבר באנגלית, ☮-מקוון
 tau logohourglass00:00