tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ג (2022/2023)
מספר קורסשם קורס
0400-6000   קב': 01עקרונות סטטיסטיים בניסויים
מדעי החיים/פקולטה למדעי החיים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר לוי סיגלשיעורשרמן003ד11:00-14:00 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
⒠-מועבר באנגלית
 
מספר קורסשם קורס
0400-6000   קב': 02עקרונות סטטיסטיים בניסויים
מדעי החיים/פקולטה למדעי החיים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר וייס תומרתרגילבריטניה005ה08:00-10:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00