tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ג (2022/2023)
מספר קורסשם קורס
0400-2005   קב': 01כתיבה מדעית לביולוגים
מדעי החיים/פקולטה למדעי החיים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' ברמן יהודית גבריאלהשיעור ותרגילב09:00-11:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
⒠-מועבר באנגלית, ☮-מקוון
 
מספר קורסשם קורס
0400-2005   קב': 02כתיבה מדעית לביולוגים
מדעי החיים/פקולטה למדעי החיים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' ברמן יהודית גבריאלהשיעור ותרגילב11:00-13:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
⒠-מועבר באנגלית, ☮-מקוון
 tau logohourglass00:00