tau logoתיאורי הקורסים
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
1261-2213ניהול אנשים ומערכות - מיקרו
Organizational Behavior of Business Administration - Micro
היקף הקורס: 1 י"ס

הקורס ניהול אנשים ומערכות, שמורכב משני חלקים ? קורס מיקרו וקורס מאקרו, נועד לפתח מסגרת התייחסות שיטתית ומעמיקה להבנת מורכבותה של ההתנהגות האנושית בארגונים, ולהבנת מורכבותן של מערכות ארגוניות ביחסי הגומלין שלהן עם סביבותיהן. הקורס מתבסס על ידע תיאורטי, אמפירי (מחקרי) ויישומי מתחומי ההתנהגות הארגונית, הניהול והפסיכולוגיה ובמסגרתו יכללו השיעורים הרצאות, דיונים כיתתיים וקבוצתיים, סרטים רלוונטיים, ניתוחי אירועים ארגוניים וסימולציות.

בקורס המיקרו, נבחן את נקודת מבטו של הפרט (העובד/ת והמנהל/ת) בארגון תוך התמקדות בנשים וגברים ? עובדים/ות ומנהלים/ות - המרכיבים את הארגון. הדגש בחלק זה הוא על האופן בו אישיותו של הפרט, מערכת מניעיו, עמדותיו ויחסיו עם הזולת מעצבים את תפקודו בארגון. כמו כן נבחן את חייו של האדם כיצור חברתי, בתוך הקבוצה אליה הוא שייך. נלמד על דינאמיקה המתרחשת בקבוצות ועל השפעתה על תהליכי העבודה.1 Semester Unit

The course Managing People and Systems consists of two parts-- a micro course and a macro course-- designed to develop a systematic and In-depth framework, for understanding the complexity of human behavior in organizations, and understanding the complexity of organizational systems in their interactions with their environments. The course is based on theoretical, empirical and practical knowledge from the fields of organizational behavior, management, psychology, and sociology, and will include lectures, class and group discussions, relevant video clips, and cases.
In the micro course, we will focus on the perspective of the individual in the organization, women and men - employees and managers - who compose the organization. The emphasis in this section is on how the individual's personality, motives, attitudes, and relationships with others shape his or her functioning in the organization. We will also examine various ethical managerial issues related to organizational justice perceptions and to the use of power in organizations.
 
מספר קורסשם קורס
1261-2214ניהול אנשים ומערכות - מאקרו
Organizational Behavior of Business Administration - Macro
היקף הקורס: 1 י"ס

קורס זה עוסק בניהול והתנהגות ארגונית ונועד להקנות ראייה כוללת ורחבה של מערכות ארגוניות ושל האנשים הפועלים בהן ומפעילים אותן.

בקורס נדון בארגונים מנקודת מבטן של תיאוריות ארגוניות שונות, תוך דגש על גישת המערכות הפתוחות, יחסי ארגונים עם סביבתם, המקומית והגלובלית, שותפויות אסטרטגיות, מחזור החיים של ארגונים, מבנה ארגוני, שינוי ארגוני, תרבות ארגונית, יעדים ואפקטיביות.

Organizational Behavior of Business Administration - Macro
 
מספר קורסשם קורס
1261-2411ניהול טכנולוגיה ומידע
Management of Technology and Information
היקף הקורס: 1 י"ס

הקורס מתמקד במאפיינים העיקריים של מערכות המידע בארגון, בחשיבות השימוש המושכל בטכנולוגיית המידע והשפעתו על קבלת החלטות מכריעות של המנהל ובשאלות כיצד טכנולוגיית מידע משפיעה על הסביבה העסקית. הקורס מכשיר את התלמידים להתמודד טוב יותר עם הסביבה העסקית המודרנית.
בקורס יידונו, בין השאר, הנושאים הבאים: מושגי יסוד בתחום מערכות המידע ובטכנולוגיות העדכניות של המידע, מיקור חוץ (outsourcing), קשרים בין מערכות המידע לארגון ובין טכנולוגיות המידע לסביבה העסקית, השפעת שינויים טכנולוגים על שוק קיים, שילוב מערכות המידע בארגון וניהול משאב המידע, מסחר אלקטרוני ומודלים עסקיים באינטרנט.

Management of Technology and Information
 
מספר קורסשם קורס
1261-2413ניהול השיווק
Principles of Marketing Management
היקף הקורס: 2 י"ס

פעילותו השיווקית של כל ארגון הינה בעלת חשיבות מכרעת בהצלחתו. סביבות המיקרו והמאקרו בהן פועל הארגון מציבות בפניו מציאות מורכבת ומאתגרת, עמה הוא נדרש להתמודד ומדגישות את החשיבות של אימוץ התפיסה השיווקית ההוליסטית כקו המנחה לניהול ארגונים. בקורס זה תילמד ה"שפה השיווקית" ויוצגו בו אספקטים תיאורטיים שונים בתחום ניהול השיווק ואופן יישומיהם. הקורס מציג מסגרת לניתוח בעיות שיווקיות וזיהוי חלופות לפתרונן, מספק כלים לתכנון אסטרטגי וקבלת החלטות בשיווק ומיישם אותם במגוון אירועים ודוגמאות מהשוק הישראלי והבין-לאומי. בנוסף, יעסוק הקורס בהכרת מרכיבי התכנית השיווקית ואופן כתיבתה באופן המבטא הבנה מעמיקה של הסביבה העסקית בה הארגון פועל ומציג את המהלכים השיווקיים הנדרשים לשם השגת יעדיו.Principles of Marketing Management
 
מספר קורסשם קורס
1261-2415אתיקה בעסקים
Business Ethics
היקף הקורס: 1 י"ס

מטרות הקורס הן: ללמוד להבחין, לנתח ולהתמודד עם דילמות אתיות וסוגיות של אחריות חברתית בניהול ובעסקים; להגביר את המודעות והאכפתיות לאחריות החברתית של עסקים ושל מלכ"רים - כמנהלים, כמקצוענים, כעובדים וכפרטים בחברה. במהלך השיעורים יוקרנו סרטים וישתתפו אורחים העוסקים בנושא הקורס.

Business Ethics
 
מספר קורסשם קורס
1261-2416מדע הנתונים למנהל עסקים
Data Science for Business
היקף הקורס: 1 י"ס

התפתחויות בטכנולוגיות המידע מאפשרות איסוף ועיבוד כמויות עצומות של נתונים ממגוון רחב של מקורות. נתונים אלו, המכונים באופן פופולרי "ביג דאטה" מאפשרים לגופים עסקיים קבלת תובנות עסקיות חשובות ושיפור משמעותי בביצועיים העסקיים. בהקשר זה הביטוי Data is the New Oil נשמע לאחרונה יותר ויותר.

מטרת קורס זה הינה להסביר עקרונות יסודיים שעומדים בבסיסו של תחום הData Science .
בניגוד לקורסים מתקדמים בתחום, ההתמקדות בקורס אינה בצד האלגוריתמי, אלא בהסבר של עקרונות, שיטות, ויכולות (וגם מגבלות).

כחלק מהקורס נלמד להשתמש בתוכנת R.

Data Science for Business
 
מספר קורסשם קורס
1261-3213ניהול פרוייקטים
Project Management
היקף הקורס: 1 י"ס

קורס ניהול פרויקטים מציג מסגרת תיאורטית וכלים מעשיים לתכנון, ניהול ובקרת פרויקטים בארגונים עסקיים וציבוריים. במהלך הקורס ייבחנו סוגים שונים של פרויקטים תוך התאמת שיטת הניהול למאפייני הפרויקט והאסטרטגיה הארגונית. הקורס יעסוק בייזום פרויקטים, ובתכנון, ניהול ובקרת תהליכי העבודה בפרויקטים בגישה הקלאסית, בגישה האג'ילית ובגישה האסטרטגית.

הקורס מציג גישות, טכניקות וכלים לתכנון ובקרה של פרויקטים, בהתייחס למחזור חיים של פרויקט, ייזום פרויקט, ניתוח ובחירת חלופות, תכנון תכולת העבודה, תכנון תקציב הפרויקט, תזמון פעילויות, ניהול סיכונים, ניהול תקשורת, ובקרה. הלימוד ייעשה באמצעות הרצאות, תרגילים וניתוחי אירוע. המשתתפים נדרשים לעבודת צוות לשם הכנת והצגת תכנית פרויקט שמטרתה ליישם את החומר הנלמד בכיתה.

Project Management
 
מספר קורסשם קורס
1261-3243אקטואריה
Actuary
בקורס זה נלמד להעריך סיכונים פיננסים עתידיים וכלים להתמודדות אתם. אקטואריה הוכרה כתחום מתמטי נפרד כבר במאה ה-17 . נלמד שימושי אקטואריה בענף הביטוח, שבו יש צורך לחזות עלות של סיכונים. בביטוח חיים יש להעריך סיכונים כגון מוות של מבוטח בטרם עת ומשך חייו לאחר פרישתו מעבודה. בביטוח רכוש יש להעריך סיכונים כגון שריפה ושיטפון. אקטואריה נחוצה גם בניהול עסקי, למשל כדי להעריך את החבות של ארגון בגין דמי מחלה לעובדיו.
אחד מתפקידי האקטואריה הוא לחזות את היכולת של גוף מבטח (חברת ביטוח, ביטוח לאומי וכדומה) לעמוד בהתחייבויות עתידיות שלו לאורך שנים רבות. נלמד להכין ולנתח מאזן אקטוארי, כדי להסיק אם גוף מבטח מצוי בגירעון אקטוארי - מצב של חוסר יכולת לעמוד בהתחייבויות עתידיות, ונעסוק באמצעים לתיקון מצבים כאלה.

Actuary
 
מספר קורסשם קורס
1261-3340ניהול פיננסי
Financial Management
היקף הקורס: 2 י"ס

הקורס עוסק בתהליכי קבלת החלטות פיננסיות בחברות עסקיות. ההחלטות כוללות מדיניות השקעות, מדיניות דיבידנדים וקביעת מבנה ההון האופטימלי.

נושאים נוספים כוללים מיזוגים ורכישות, הנפקת ניירות ערך להמרה, והערכת ביצוע מנהלים ויישומי "בעיית הסוכן" בתהליכי קבלת ההחלטות.

הקורס כולל הרצאות וניתוחי אירועים.Financial Management
 
מספר קורסשם קורס
1261-3341תורת ההשקעות וניתוח ניירות ערך
Investment Theory and Securities Analysis
היקף הקורס: 2 י"ס
הקורס נועד לספק כלים אנליטיים וידע הדרושים למנהל תיקים מקצועי ומשקיע בשוק ההון לצורך תמחור והערכה של נכסים פיננסים שונים, תחת תנאי אי ודאות. הקורס כולל גם דיון רחב במחקרים שונים מתוך מטרה להעניק את הכלים הבסיסיים לביצוע עבודת מחקר על שוק ההון. בכלל זה הקורס דן בנכסים הפיננסים העיקריים: איגרות חוב ומניות ונוגע במקצת גם בנגזרים פיננסיים.
הקורס מתחיל בסקירת שוק ההון בארץ ובעולם, ממשיך בביקורות על מודל ה-CAPM שנלמד בקורס המבוא ומציג בקצרה את העקרונות מאחורי מודלים חלופיים למודל זה ומעמיק את ההבנה בהם, יתרונותיהם וחסרונותיהם. בהמשך הקורס דן במדידת ביצועי מנהלי תיקים ומהווה מבוא להערכת אגרות חוב. בסוף הקורס נציג ממצאים אמפיריים שונים על יעילות השוקים הפיננסים.

Investment Theory and Securities Analysis
The course is designed to provide the analytical tools and knowledge necessary for a professional portfolio manager and investor in the capital market for the purpose of pricing various financial assets, under conditions of uncertainty. The course also includes a broad discussion of various academic papers with the goal of providing the basic tools for conducting an academic research work on the capital market.
The course reviews the main financial assets: bonds, stocks and some derivatives.
The course begins with a review of the capital market in Israel and abroad, and reviews their main trading methods, followed by criticism of the CAPM model studied in the introductory course and presents the principles behind alternative models for pricing risky assets, their advantages and disadvantages. We will also use these insights to learn the correct methodology for measuring the performance of portfolio managers, followed by deepening our knowledge in the field of fixed income valuation such as bonds. At the end of the course we will present various empirical findings on the efficiency of financial markets.
 
מספר קורסשם קורס
1261-3344אופציות ומכשירים עתידיים
Options and Futures
היקף הקורס: 1 י"ס

השינויים התכופים בשערי מניות, שערי מטבעות ומחירי סחורות בעשורים האחרונים גרמו לגידול בביקוש למכשירים נגזרים פיננסיים למטרות גידור סיכונים ולמטרות השקעה. הקורס מתמקד בשלושה סוגים של מכשירים נגזרים: חוזים עתידיים, swaps ואופציות. במסגרת הקורס יוצג השימוש שניתן לעשות במכשירים אלו לניהול וניטרול סיכונים. בנוסף, נדון בקורס בשיטות לתמחור המכשירים הנגזרים, המבוססות על עקרון העדר ארביטראז'. כמו כן, בקורס נסקור אסטרטגיות השקעה המשלבות מכשירים נגזרים.

Options and Futures
 
מספר קורסשם קורס
1261-3363פיתוח תפיסת הניהול
Perception of Managerial Role
היקף הקורס 1 י"ס

תפקיד המנהל בעידן המודרני דורש כישורי ניהול אישיים ומיומנויות מורכבות שמטרתן לסייע בהשגת מטרות - ברמת הצוות, היחידה והארגון. הקורס מתמקד בפיתוח תפיסה ניהולית והקניית מיומנויות וכלים יישומיים לניהול המימדים השונים בעשייה הניהולית השוטפת. הקורס יכלול הרצאות פרונטליות מלוות בדיונים, תרגילים, קריאה של מאמרים וניתוח אירועים.

בסיום הקורס הסטודנטים יוכלו:


להכיר ולהבין מודלים בסיסים בניהול ובעבודת צוות.
לזהות מיומנויות ניהול אישיות
ליישם את הידע והמודלים שנלמדו בתפקיד ניהול.


The role of the manager in these modern times requires personal management skills and complex skills that aim to help achieve goals - at the team, unit and organization level. The course focuses on developing a managerial perception and conveying skills and applied tools for managing the various dimensions in day-to-day managerial challenges. The course will include lectures accompanied by discussions, exercises, reading articles and case studies.
At the end of the course students will be able to:
Understand cutting-edge models dealing with management and teamwork.
Be aware of managerial style and identify personal management perception
Apply the knowledge and models and skills learned in a management role.
 
מספר קורסשם קורס
1261-3375מימון התנהגותי
Behavioral Finance
בשנים האחרונות חל גידול משמעותי במחקר האקדמי העוסק במימון ניסויי והתנהגותי. קיימות עדויות רבות המצביעות כי ההנחות הקלאסיות: שהמשקיעים הם ראציונליים והשווקים הפיננסיים הם יעילים - לא מתארות באופן מלא את המציאות בשווקים הפיננסיים. אנו נסקור את הספרות העכשווית בנושא. בנוסף, חל גידול במחקר אשר משתמש בניסויי המעבדה על מנת לחקור תופעות כלכליות ומימוניות. אנו נסקור ונדגים מספר ניסויים במסגרת הקורס.

Behavioral Finance
 
מספר קורסשם קורס
1261-3622ניתוח ענפים
Industry Analysis
היקף הקורס: 1 י"ס

גיבוש אסטרטגיה תחרותית מחייב התאמת הפירמה לסביבתה. ההיבט החשוב ביותר בסביבה הרלוונטית, הוא הענף או הענפים בהם הפירמה מתחרה. הבנת מבנה הענף וכללי המשחק הנהוגים בו, הן בראיה סטטית והן בראיה דינמית, הכרחיים על כן, לניווט הפירמה וגיבוש אסטרטגיה. תהליכים של גלובליזציה בסביבה העסקית ושל מדיניות ממשלתית, מהווים אתגר נוסף ומשמעותי ביותר בפני מגבשי האסטרטגיה, ולכן גם בפני מנתחי הענף.

בקורס נלמד את התיאוריה של ניתוח ענפים וניישם אותה בפתרון אירועים הלקוחים מענפים מגוונים. נשלב גם אלמנטים מתקדמים בדינמיקה של ענפים. הדוגמאות יילקחו מישראל, מהעולם ומשילוב של השניים.


ndustry Analysis
 
מספר קורסשם קורס
1261-3664אסטרטגית חדשנות בארגונים
Innovation Strategy in Organizations
היקף הקורס: 1 י"ס

חדשנות היא חלק מהיום יום של כולנו כאנשים פרטיים, של הארגונים בהם אנחנו עובדים ובקהילות אליהם אנחנו שייכים. החדשנות היא הכרח, והניהול שלה דורש כלים ספציפיים. היכולת להתחבר למספר רב של גופים, היכולת לנהל פעילויות במבנים שאינם היררכיים, היכולת לזהות מגמות מפציעות והיכולת לעצב כווני פעולה שאינם מוגדרים באופן חד, תוך כדי תהליכי למידה. בין השאר, אנחנו עדים למקצוע חדש - מנהלי חדשנות - הפועלים בארגונים גדולים, בקהילות משתמשים, וגם בקהילות לצרכים חברתיים. בקורס נתייחס קונטקסט הנחוץ לחדשנות, לאסטרטגיות ארגונים חדשניים או כאלו שרוצים להפוך להיות חדשניים יותר, וכן לתפקיד מנהלי חדשנות בארגונים גדולים או של קהילות חוצות ארגונים.

בקורס נלמד לזהות סוגי חדשנות שונים, ונקבל את הכלים הדרושים למי שמנהל חדשנות ולכל מי שמעורב בפעילויות שיש בהן חדשנות, תוך כדי שאנחנו מיישמים את הכלים במהלך הקורס ונחשפים להרצאות אורח של מנהלי חדשנות משכמם ומעלה.

Innovation Strategy in Organizations
 
מספר קורסשם קורס
1261-7301פרויקט: הערכת שווי חברות
Corporate Valuation
היקף הקורס: 2 י"ס

הקורס נועד לספק כלים וידע הדרושים לביצוע הערכה עצמאית של הערכת שווי של חברות ועסקים. הקורס יעסוק בהיבטים התיאורטיים והמעשיים של הערכת שווי וכן בביצוע הערכות שווי בפועל. הפרויקט מורכב ממשימות שונות הבונות את הערכת השווי. מלבד ההרצאות, במהלך הסמסטר יוקצו שיעורים בהם הסטודנטים ידרשו להציג בכיתה חלקים מעבודתם, תוך קיום דיון כיתתי ומשוב על הצגתם.
במהלך הקורס נדון בשלבים השונים הנדרשים לצורך ביצוע הערכת שווי חברה ובבעיות התיאורטיות והמעשיות מולם ניצב מעריך השווי בכל שלב, תוך שימת דגש על דרכי הפתרון המעשיים להתמודדות עם הבעיות השונות.
התלמידים ידרשו ליישם את הנלמד בכיתה ע"י ביצוע הערכת שווי של חברה ציבורית. הערכת השווי תתבסס על עקרונות מודל ה-DCF ותכלול התייחסות לכלל הנושאים שנלמדו בכיתה. פרויקט הערכת השווי יבנה במהלך הסמסטר, ויוגש בסופו.

Corporate Valuation
The course is designed to provide the tools and knowledge needed to conduct an independent valuation of companies and businesses. The course will deal with the theoretical and practical aspects of valuation as well as performing actual valuations. The project consists of various tasks that build the valuation. In addition to the lectures, students will be required to present parts of their work to the class, while having a class discussion and feedback on their presentation.
During the course we will discuss the various stages required to perform a company valuation and the theoretical and practical problems faced by the analyst at each stage, emphasizing the practical solutions to dealing with the various problems.
Students will be required to apply what is learned in class by conducting a public company valuation. The valuation will be based on the principles of the DCF model and will include reference to all topics learned in class. The valuation project will be built during the semester, and will be submitted at the end.
 tau logohourglass00:00