tau logoתיאורי הקורסים
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
1243-2103שיטות מחקר התנהגותיות בניהול
Behavioral Research Methods in Management
קורס "שיטות מחקר בניהול" מיועד לתלמידי התואר השני במנהל עסקים- MBA וMSC- (התנהגות ארגונית ,אסטרטגיה, שיווק ומערכות מידע) ומשמש כבסיס להכרת שיטות מחקר יישומיות בארגונים ועסקים. במסגרת הקורס ייחשפו התלמידים למגוון רחב של שיטות מחקר ויוכלו ליישם אותן הן במסגרת תפקידם הניהולי והן במסגרת מחקרית- לתלמידים המעוניינים בעתיד לכתוב עבודת תזה או דוקטורט. הקורס יינתן בשפה העברית עם חומרי לימוד באנגלית.

This course is designed to lay the foundations of good empirical research in management and business administration. While statistical concepts are introduced and applied, the course does not deal with statistical techniques per se. Instead, it focuses on the assumptions and the logic underlying social research in general, and management and marketing research in particular. Students become acquainted with the role of theory and measurement in business administration, and are introduced to the design and execution of qualitative, experimental, and correlational field-and laboratory-based business research necessary in order to enhance competitive advantage.
Students will work in groups to design and execute an experiment, and develop a survey-based field research project. Students will present the findings from their analysis of the survey data to the class at the end of the course.
 
מספר קורסשם קורס
1243-2119היחיד והקבוצה בארגון
The Individual and the Group in the Organization
קורס זה נועד לפתח את כישורי התלמידים בניתוח קריטי ושילוב של מחקר בהתנהגות ארגונית. תוך התמקדות בנושאים נבחרים הנוגעים להתנהגותם של אנשים וקבוצות בהקשר ארגוני, מטרת הקורס להציג את המחקר העדכני ביותר בנושאים מרכזיים להבנת ההתנהגות האנושית בארגונים עכשוויים. החל מנושאים מיקרו , הקוגניציה, האישיות והיצירתיות האישית, הקורס בוחן גם נושאים שבליבת האינטראקציה הדיאדית כמו צדק ורגש, ואז עובר לנושאים ברמה הקבוצתית כמו תהליכי צוות וביצועים קונטקסטואלים (כלומר, עזרה והשמעה). הקורס מבוסס על מחקר ומדגיש את מאפייני המחקר שמניבים תרומות תיאורטיות ואמפיריות חשובות בתחום הניהול והארגונים.

This course aims to develop students? skills in the critical analysis and integration of research in organizational behavior. Focusing on selected topics relating to the behavior of individuals and groups in an organizational context, the course aims to present the latest research on topics central to the understanding of human behavior in contemporary organizations. Starting with the most micro of topics, cognition, personality, and individual creativity, the course also examines topics at the core of dyadic interaction such as justice and emotion, and then moves on to group-level issues such as team processes and contextual performance (i.e., helping and voicing). The course is research-based and emphasizes those study features that make for important theoretical and empirical contributions in the field of management and organizations.
 
מספר קורסשם קורס
1243-2415אתיקה בעסקים
Business Ethics
היקף הקורס: 1 י"ס

מטרות הקורס הן: ללמוד להבחין, לנתח ולהתמודד עם דילמות אתיות וסוגיות של אחריות חברתית בניהול ובעסקים; להגביר את המודעות והאכפתיות לאחריות החברתית של עסקים ושל מלכ"רים - כמנהלים, כמקצוענים, כעובדים וכפרטים בחברה. במהלך השיעורים יוקרנו סרטים וישתתפו אורחים העוסקים בנושא הקורס.

Business Ethics
 
מספר קורסשם קורס
1243-3014ניהול גלובלי
Global Management
היקף הקורס: 1 י"ס

הקורס יתמקד בהיבטיה הניהוליים של הפעילות העסקית הבינלאומית. במסגרת הקורס נסקור את התפתחות הפעילות הבינלאומית ואת הסיבות להתרחבותה, נגדיר את החברה הרב-לאומית, ננתח את סביבת הפעילות שלה, נציג שורת תיאוריות ניהוליות מודרניות באמצעותן ניתן לנתח היבטים שונים של פעילות זאת, וננתח שורת בעיות ניהוליות מרכזיות בפירמות הפועלות בשווקים זרים, כמו קביעת מבנה ארגוני ומנגנוני שליטה ובקרה, קבלת החלטות, ניהול משא ומתן, ניהול המשאב האנושי בחברה הרב-לאומית, וניהול שותפויות אסטרטגיות בינלאומיות.

Global Management
 
מספר קורסשם קורס
1243-3015ניהול צוותים בארגונים
Management of Teams
היקף הקורס: 1 י"ס

מטרת הקורס היא להאיר סוגיות נבחרות בהתנהגות בני אדם בקבוצות ארגוניות מסוגים שונים ובדרכי ניהולן של קבוצות אלו. בקורס מודגשת במיוחד הדינמיקה של תהליכי פתרון בעיות וקבלת החלטות בקבוצות. מתורגלות מיומנויות תקשורת בין אישית, ניהול דיונים, טיפול בהתנגדויות לחדשנות ולשינוי, גישור במצבי אי-הסכמה וסיוע בפתרון קונפליקטים המתרחשים בעבודת צוותים ארגוניים שונים, כגון: צוותי עבודה אורגניים, צוותי משימה אד-הוק, צוותים רב-תחומיים, צוותים בניהול עצמי וכד'. השיעורים משלבים הרצאות, דיונים, ניתוחי אירועים ומשחקי תפקידים, במטרה להמחיש את המיומנויות הנדרשות בניהול משופר של קבוצות וצוותים בארגונים. הקורס מתנהל במתכונת מרוכזת (6-7 פגישות כפולות) ומתבסס על השתתפות פעילה של התלמידים/ות. אי לכך, הנוכחות בשיעורים חיונית.

Management of Teams
During the past decades, teams have become a critical competency of organizations, rapidly expanding with the nature of work and organizations. The purpose of this course is to illuminate selected topics in groups and teams' behaviors and management. The course incorporates various concepts in the realm of teams, including areas of practice such as team decision-making, discussion management, challenges in group leadership, intra-group social behaviors and managerial communication, team creativity and performance reward, conflict situations, the specifics of remote and virtual team management and more. The course lessons combine lectures, group discussions, case study analyses, questionnaires for self and group evaluations and filmstrips, altogether contributing to experiential learning. The course is designed in a concerted 7-week pattern (double lessons) and involves students' active participation. Accordingly, full lesson attendance is required and is a component of the course's grade.
 
מספר קורסשם קורס
1243-3016מנהיגות
Leadership
היקף הקורס: 1 י"ס

הקורס מתמקד בתיאוריות חדשניות למנהיגות; תיאוריות המנהיגות המתמירה, הכריזמטית, החזונית וההשראתית ויישומן בתהליכי הניהול. הקורס עוסק במנהיגות ברמת הפרט, הצוות והארגון. בקורס נדונים הנושאים: התנהגויות מנהיגותיות אפקטיביות, הצד האפל של המנהיגות, פיתוח חזון ויישומו, מונהגות ופיתוח מנהיגות.


1 Semester Unit

This course is about being a leader. It is designed to be a nontraditional class focusing on learning about personal leadership skills within the context of an organization. The purpose is to enable each student to become a better leader, through a mixture of theoretical understanding and of honing skills through self-discovery. As a result, the course has a strong experiential focus. Students (and learning teams) have considerable responsibility for their own development and are responsible for planning and pacing themselves. Students will find it necessary and useful to meet with one another regarding assignments outside of normal class times.
 
מספר קורסשם קורס
1243-3114יחסי העסקה וארגוני עובדים
Employment relations and Labor unions
היקף הקורס: 1 י"ס

השינויים המשמעותיים ביחסי העסקה בישראל, השימוש הגובר בעובדי קבלן- שירותים ועבודה, התעוררות נושא ההתארגנות, המחאה החברתית וחוסר הנחת מהמתחולל בשוק העבודה יהוו חלק מרכזי מהקורס.

החלק הראשון של הקורס ידון בתחום יחסי העבודה כתחום של עבודה מאורגנת, כך שההתייחסות תהיה בעיקר לאיגודים מקצועיים והשפעתם על יחסי עבודה. ההתייחסות תהיה לרעיונות בכלל, ולמצב הישראלי בפרט. הדגש יושם על מבנה מערכת יחסי העבודה בישראל בעיקר בהיבט המוסדי שלה, והחוקים המסדירים יחסי עבודה אלו. בדיון הציבורי בישראל יש חוסר הבנה בסיסי לגבי המשמעות של יחסי עבודה קיבוציים אחת ממטרות הקורס לבחון את הנושא.

בחלק השני של הקורס ידונו יחסי עבודה אישיים, אפליה בשוק העבודה ועתיד יחסי העבודה המאורגנים במדינה שאמצה לה את הטיעונים הניזונים בעיקר מתפיסת עולם אחת (תנחשו, מהי התפיסה?) המעלה על נס צרכנות בלי להתייחס לעולם העבודה.

Employment relations and Labor unions
 
מספר קורסשם קורס
1243-3125ניהול משא ומתן
Managing Negotiations
היקף הקורס: 1 י"ס

הקורס יעסוק בתיאוריות מתחומי ההתנהגות בשילוב אלמנטים מתורת המשחקים, סימולציות ודוגמאות רבות.

This course provides an exposure to analytical tools, frameworks, a series of simulations and debriefings with the purpose of providing class participants the opportunity to identify, analyze and develop their negotiation abilities. The basic premise of the course is that negotiation skills are best learned through practice grounded in deep analysis and self - reflection. Although theoretical concepts and principles will be presented in class lectures and in readings, the course will focus primarily on improving practical skills in dyadic and group situations through a series of in-class simulations. Each simulation has been carefully chosen to address a diverse set of negotiation problems that are faced by managers and employees in organizational settings. The simulations aim to build on each other and raise issues that complement diagnostic and technical skills taught in other courses at The Coller School. A key focus is not only teaching participants a diverse set of skills, but learning to select the most effective strategy and how to apply the learned skills in a given situation/context.
 
מספר קורסשם קורס
1243-3223תהליכי שינוי ארגוני
Organizational Change Process
"דבר אינו נצחי, מלבד השינוי" (הרקליטוס)
המציאות הדינאמית, עידן המידע ואי הודאות שבהם אנו חיים מייצרים מציאות שבה השינוי הוא המצב הקבוע. השנה האחרונה הדגימה את עוצמת אי הודאות והשיבוש שבה אנו חיים ואת הצורך לפיתוח יכולות התמודדות עם שינויים עוצמתיים בזמני תגובה קצרים. אנו נדרשים לפתח יכולות וכישורים להתנהלות אפקטיבית וניהול נכון של מצבים דינאמיים ושינויים תכופים. כישורים שיאפשרו לנו להתמודד היטב עם אתגרים ולצמוח אישית ומקצועית.
היכולת להתנהל ולממש שינוי בזמן הנכון ובאופן הנכון מאפיינת אנשים, מנהלים וארגונים מצליחים ומאפשרת יצירת יתרון תחרותי.
האתגר המנהיגותי המרכזי היום של מנהלים הוא לנהל את השינוי בארגון כך שהוא יישאר רלבנטי וישרוד את התחרות האגרסיבית אשר קיימת כיום בכל המגזרים.
קורס זה נועד לפתח את ההבנה והיכולות להתנהלות אפקטיבית במצבי שינוי, לנוע מהמצב הקיים למצב העתידי הרצוי. הוא נועד להקנות למשתתפים בו כלים תיאורטיים ויישומיים בתחום השינוי הארגוני.
הקורס מציע גישה המשלבת פרקטיקה ואקדמיה שנועדו להקנות כלים, ידע , ומתודולוגיות שיסייעו לכל אחד להוביל שינויים במישור האישי והמקצועי ולבצע זאת מהר יותר, טוב יותר, בפחות התנגדות ויותר תרומה להצלחה ארוכת טווח. "הדרך היחידה להתמודד עם שינוי היא לצלול לתוכו, לנוע איתו ולהצטרף לריקוד" (אלן ווטס)The dynamic reality, the age of information and uncertainty that we live in create a reality in which change is the constant state. This course will provide you with tools, methodologies, and knowledge, which will teach you how to manage change effectively. The course combines theoretical knowledge and practical examples.
 
מספר קורסשם קורס
1243-3242אסטרטגית תגמולים
Compensation Strategy
הקורס מתמקד בנושאים תיאורטיים ומעשיים בתכנון מערכות תיגמול בארגונים עכשוויים. באמצעות גישה שיטתית, הסטודנטים מפתחים אסטרטגיית תיגמול ותכנית שכר מפורטת עבור חברת הייטק מדומה. הנושאים הבאים יוסקרו:
? שיקולים אסטרטגיים בתכנון מערכות שכר
? הגנות פנימי ופיזור שכר
? הגנות חיצוני ותחרותיות בשכר
? שכר על בסיס ביצועים של יחידים, קבוצות וחטיבות

The course focuses on theoretical and practical issues in designing compensation systems in contemporary organizations. Applying a systematic approach, students develop a compensation strategy and detailed pay plan for a simulated high tech firm. The following topics will be covered:
? Strategic considerations in designing pay systems
? Internal equity and pay dispersion
? External equity and pay competitiveness
? Pay for performance -- rewarding the contribution of individuals, groups and divisions
 
מספר קורסשם קורס
1243-3424פרויקט: ניהול משאבי אנוש ויחסי עבודה
Project: Human Resource Management and Employee Relations
פרויקט: ניהול משאבי אנוש ויחסי עבודה

2 Semester Unit

This course is designed as an introduction to human resource managers for general managers. The course seeks to present human resource management as a strategic issue no less significant than the management of any other organizational strategic asset. Day-to-day human resourc quandaries are discussed in the context of mainstream economic, psychological and sociological theory. By the end of the course, students should have a good understanding of the contingencies that need to be considered in the design of human resource and employee relations systems that are congruent with and supportive of particular business strategies.

Students taking this course are not allowed to take the course: 1243.3119 - Human Resource Management.
 
מספר קורסשם קורס
1243-3542עיצוב ארגוני
Organizational Design
היקף הקורס: 1 י"ס

הקורס מכוון להעמקת ההבנה והידע של הסטודנט בשיקולים בבנייה ובתיכון של ארגונים במאה ה-21 ותהליכי הרה-ארגון בהם. הקורס ידון במרכיבים של מבנה ארגוני והתהליכים המרכזיים בו כגון: שבירת מחיצות ארגוניות, מעבר לתהליכים אופקיים ומבנים וירטואליים. יידונו הגורמים העשויים להשפיע על שיקולי תיכון ותיכן-מחדש בסביבה הדינאמית והגלובאלית בימינו; וכן הקשר שבין תכן ארגוני לבין היבטי ניהול שונים של המערכת הארגונית.

Organizational Design
 
מספר קורסשם קורס
1243-3550Relocation - How to Succeed in a Global World
Relocation - How to Succeed in a Global World
רילוקיישן- איך להצליח בעולם גלובלי

How do people get ahead in their careers? What distinguishes those who succeed professionally from their equally qualified peers? With increased globalization, as managers are compelled to cope with cultures strikingly different from what they have grown accustomed, international experience is becoming vital for managerial success and advancement. This course focuses on providing students with an understanding of the potential advantages and challenges of working in a multicultural environment, on learning the effects of culture on attitudes and behavior, and on developing a set of tools for how to function effectively on international assignments and manage multicultural teams. To help facilitate the experience of working in a global world and to maximize class diversity, the course will be taught in English. It will incorporate class discussion, video clips, case studies, and a final group presentation.
 
מספר קורסשם קורס
1243-3554עסקים משפחתיים- היבטים בניהול והתנהגות ארגונית
Family Firms - Exploring Organizational Behavior and Management
היקף הקורס: 1 י"ס

קורס זה עוסק בעסקים משפחתיים, שהם הצורה הנפוצה ביותר של עסקים בעולם. במרבית הכלכלות ברחבי העולם, כ-90% מכלל העסקים הקטנים והבינוניים וכ-40% מהעסקים הגדולים ביותר (ברשימות ה-500 S&P וב-1000 Fortune) הם עסקים בבעלות משפחתית (Lee, 2006). גם בישראל, מעל למחצית החברות הציבוריות הן משפחתיות, מעט יותר מהממוצע של 44% של בעלות משפחתית בחברות נסחרות במדינות מערב אירופה (Faccio, Lang, & Young, 2001). צורת הבעלות הזו נמצאת במרכזו של שדה מחקר הצומח במהירות בשנים האחרונות, הבוחן את הייחודיות והמאפיינים הטיפוסיים לעסקים אלה. מחקרים רבים מתעדים ביצועים שונים לחברות משפחתיות, דוגמת ביצועים פיננסיים טובים יותר ((Villalonga & Amit, 2006, אסטרטגיות ייחודיות של ניהול סיכונים (Gomez-Mejia et al., 2007) ודומיננטיות גלובלית שלהן בתעשיות שונות, ביניהן למשל עיתונות, יצור בירה ותקשורת (Villalonga & Amit, 2008). הקורס יבחן את תרבות הניהול של המשפחה ושל העסק והתרבות הארגונית האופיינית לעסקים אלה ויבחן את התיאוריות המנסות להתמודד עם השאלות שמעלה צורת הבעלות הזו.

הקורס נועד לפתח מסגרת התייחסות שיטתית ומעמיקה להבנת מורכבותו של עסק בבעלות משפחתית ולהבנת מורכבותם של האתגרים בפניהם הוא ניצב. הדומיננטיות של חברות אלה בכלכלות העולמיות תורמת לחשיבות הבנתן עבור מנהלים. הקורס מתבסס על ידע תיאורטי ואמפירי מתחומי ההתנהגות הארגונית, הניהול, הפסיכולוגיה, מחקר על משפחות ועסקים משפחתיים. בקורס נבליט את ההשלכות היישומיות של הידע וכלי הניתוח הנלמדים לניהול הממשקים שבין העסק והמשפחה.

Family Firms - Exploring Organizational Behavior and Management
 
מספר קורסשם קורס
1243-3555פרויקט: פרקטיקום בייעוץ ארגוני וניהול משאבי אנוש
Project: Practicum in Organizational Consulting and Human Resource Management
קורס פרויקט הפרקטיקום נועד לאפשר התנסות מעמיקה ומקיפה, רכישת מיומנויות ותובנות מעשיות בתהליכי הייעוץ הארגוני וניהול משאבי אנוש בארגונים. הקורס מיועד לאלה המעוניינים להתפתח אישית ומקצועית בתחום הייעוץ הארגוני, הפיתוח ארגוני וניהול משאבי אנוש. במסגרת הפרקטיקום נבחן את ההיבטים המעשיים של ניהול משאבי אנוש וייעוץ ארגוני, נפתח ידע רלבנטי לעיסוקים אלה ונעבוד על פיתוח הכישורים הנדרשים. הפרקטיקום בבסיסו מכוון לחיבור בין עולם הידע, המודלים והמושגים הנרכשים במסגרת הלמידה האקדמית, לבין עולם המעשה הייעוצי והניהול. הקורס יכלול לימוד של תיאוריות ומודלים מעשיים לעבודה ותרגול מיומנויות בייעוץ וניהול משאבי אנוש. הוא ישלב התנסות מעשית של עבודה בארגון ייעוצי או במחלקת משאבי אנוש והתלוות ליועצים או למנהלי משאבי אנוש. במהלך השנה יתבצע פרויקט אשר בו יבוצע פרויקט משמעותי עבור ארגון או עמותה. הפרויקט יאפשר רכישת ניסיון אמיתי ופרקטי בפרויקט ייעוצי עצמאי או בפרויקט ניהולי עצמאי. דוח הפרויקט ישלב תאור של העשייה וביסוסה על מאמרים אקדמיים. הקורס נועד לאפשר מרחב התייעצות ולמידת עמיתים למשתתפים בשאלות , דילמות וסוגיות מעשיות עמן הם נתקלים בעבודתם בארגון. בקורס ייבחנו דילמות מרכזיות מתחום הייעוץ, ההנחיה, ניהול משאבי אנוש וסוגיות שבהם יתקלו הסטודנטים במהלך עבודתם בשדה המקצועי. מטרת קבוצת ההדרכה של הפרקטיקום היא ללוות ולתת ליווי, והנחייה לסטודנטים בעבודת הפרקטיקום ולספק כלים ייעוציים רלוונטיים לעבודה. במסגרת הפרקטיקום תתאפשר גם התבוננות ובחינת תכנים אישיים ובירור מהלך ההתפתחות האישי של כל אחד ואחת ממשתתפי הקורס.

The Practicum Project Course is meant to provide a deep and well-rounded experience, skill acquisition, and practical insights into the processes of organizational consulting and Human Resources management in organizations. The course is intended for those who are interested in developing personally and professionally in the fields of organizational consulting, organizational development, and Human Resources management. During the Practicum, we will examine the practical aspects of Human Resources management and organizational consulting, develop the relevant knowledge for these fields of practice, and work on developing the required skills. The Practicum course in its core is aimed at connecting the world of knowledge, models, and concepts that are learned in academics, and the practical world of consulting and management.
 
מספר קורסשם קורס
1243-3556משא ומתן מתקדם
Advanced Negotiations
This course builds on the basic "Managing Negotiations" introductory course and provides an exposure to advanced analytical tools, frameworks, and a series of complex simulations with the purpose of providing class participants the opportunity to analyze, understand and develop advanced negotiation skills and tactics. In this course, participants will learn to identify their own assumptions and behaviors and the skills required to overcome difficult tactics or individuals. Moreover, a key focus is on effectively responding to emotions ? your own and others? ? with the aim of building and maintaining productive relationships even in complex situations or with challenging counterparts. In addition, the course will expose participants to valuable strategies for dealing with powerful (and/or unethical) individuals as well as tools for negotiating from a weakness including specific tactics for ?virtual? negotiations.
The basic premise of the course is that negotiation skills are best learned through practice grounded in deep analysis and self-reflection. Although theoretical concepts and principles will be presented in class lectures and in readings, the course will focus primarily on improving practical skills in dyadic and group situations through a series of in-class simulations, presentations, video?s and exercises. A key focus is not only teaching participants a diverse set of negotiation tactics, but learning to select the most effective strategy given the complex negotiation or negotiation partner/s.


This course builds on the basic "Managing Negotiations" introductory course and provides an exposure to advanced analytical tools, frameworks, and a series of complex simulations with the purpose of providing class participants the opportunity to analyze, understand and develop advanced negotiation skills and tactics. In this course, participants will learn to identify their own assumptions and behaviors and the skills required to overcome difficult tactics or individuals. Moreover, a key focus is on effectively responding to emotions ? your own and others? ? with the aim of building and maintaining productive relationships even in complex situations or with challenging counterparts. In addition, the course will expose participants to valuable strategies for dealing with powerful (and/or unethical) individuals as well as tools for negotiating from a weakness including specific tactics for ?virtual? negotiations.
The basic premise of the course is that negotiation skills are best learned through practice grounded in deep analysis and self-reflection. Although theoretical concepts and principles will be presented in class lectures and in readings, the course will focus primarily on improving practical skills in dyadic and group situations through a series of in-class simulations, presentations, video?s and exercises. A key focus is not only teaching participants a diverse set of negotiation tactics, but learning to select the most effective strategy given the complex negotiation or negotiation partner/s.

 
מספר קורסשם קורס
1243-3557רגשות בארגונים
Emotions in Organizations
רגשות הם חלק אינהרנטי ובלתי נפרד מארגונים. עבודה ועסקים כוללים מרכיבים רגשיים, ומזה מעל ל-30 שנה שרגשות בארגונים הוא נושא מחקר מרכזי. המחקר כיום אינו מתמקד עוד בשאלה האם רגשות קיימים בארגונים, אלא מתמקד בשאלות של איזה רגשות קיימים, מה הארגון ובעלי העניין שלו עושים עם הרגשות שלהם, וכיצד דינמיקות רגשיות משפיעות על היבטים שונים של תפקוד ארגוני. תפקודים אלה כוללים ניהול רגשות ברמה האישית, עבודה בצוותים והיבטים של מנהיגות, קבלת החלטות וכן השפעת רגשות חיוביים ושליליים על ביצועי הארגון. הקורס יקנה היכרות עם עקרונות בסיסיים להבנת רגשות ותהליכים רגשיים בארגונים, ויציג את הידע העכשווי בנושא רגשות תוך הסתכלות על תופעות ארגוניות ברמות היחיד, הקבוצה והארגון.

see description in Hebrew
 
מספר קורסשם קורס
1243-3561פיתוח מיומנויות ניהול
Management Skills Development
הצלחת הארגון תלויה במידה רבה, בניהול מוצלח ואיכותי. כבר במאה הקודמת החלו לחקור את מקצוע הניהול והתפרסמו תיאוריות רבות הנותנות הסבר לתפקיד המנהל/ת הלהשגת מטרות הארגון באמצעות תכנון, ארגון, תאום ובקרה של משאבי הארגון. אלו תהליכים ארגונים נעשים בכדי לאתר את העובדים שיהפכו למנהלים/ות מוצלחים? כיצד הופכים להיות מנהל/ת מוצלחים? מהם תהליכי הפיתוח הנדרשים? הקורס מתמקד בתהליכי ההתפתחות של המנהל/ת בהקשר להתמודדות ברמות השונות. בניהול העצמי, ניהול האחר, הצוות ובהתנהלות הארגונית. הקורס נועד להקנות ידע והבנה של תיאוריות ומושגים מרכזיים בתחום פיתוח ולמידה של מנהלים/ות. בקורס ילמדו מודלים וכלים לפיתוח המנהלים/ות היכולות והמיומנויות הדרושות להובלת ארגונים בעידן הנוכחי.

T
 
מספר קורסשם קורס
1243-3562דילמות ניהול בכיר בארגונים גלובליים
Senior Manager's Dilemmas in Global Organizations
בקורס זה תחשפו להתמודדות הוליסטית עם דילמות מורכבות של מנהלים בכירים בארגונים, תוך שימת דגש על האלמנט האנושי. בכל שיעור נדון בדילמה מרכזית איתה מתמודדים מנהלים בכירים בארגונים גדולים וגלובאלים. נסקור את השפעת הדילמה על תחומי הארגון השונים, ונעמיק בהיבט האנושי המשפיע ומושפע ממנה. השיעורים יכללו סקירה של חומר תאורטי עדכני, שפע של דוגמאות מהשטח ומהתנסות אישית של המרצים ושל אורחים מהתעשייה. הניתוח האינטגרטיבי המתכלל של האלטרנטיבות, יתן כלים למשתתפים להתמודד בעתיד עם הדילמות המכזיות בעולם העסקי הגלובאלי.
דוגמאות לדילמות: רכישת חברות ? סיכויי הצלחה, כשלונות גדולים, טכנולוגיות מתנגשות, תרבות, ניהול ושוק ההון. חדשנות לעומת שמרנות ? באיזות מהירות ובאיזו עוצמה לשאוף לחדש ביותר?, חברה רווחית או חברה עם חלום ? כלכלה ישנה לעומת החדשה, תפיסות ניהול חדשניות (האם בכלל צריך לנהל? מיקרו מנג'מנט לעומת העצמת עובדים ? איזו שיטה באמת עובדת), ניהול טאלנטים מורכבים, מבנה וצורת העסקים פוסט קורונה, תרבות חברה והשפעתה על הובלת ארגון.

Senior Manager's Dilemmas in Global Organizations
 
מספר קורסשם קורס
1243-3564ניהול נכסי הון אנושי
Managing Human Capital Assets
ניהול מש"א ויחסי עובדים

The course seeks to present human resource management as a strategic issue no less significant than the management of any other organizational strategic asset. Day-to-day human resource quandaries are discussed in the context of mainstream economic, psychological and sociological theory. By the end of the course, students should have a good understanding of the contingencies that need to be considered in the design of human resource systems that are congruent with and supportive of particular business strategies.
 
מספר קורסשם קורס
1243-3652אתיקה ואחריות בניהול
Ethics and Responsibility in Management
בקורס יבחנו נושאים הקשורים לממשק בין אתיקה לבין פעילות בסביבה ארגונית/עסקית. הדגש בקורס יהיה על תובנות מתחום האתיקה ההתנהגותית, כלומר על נסיון להבין כיצד אנשים?מנהלים ועובדים?מתנהגים במצבים בהם יש מתח בין עקרונות מוסריים לבין המטרות שלהם ושל הארגון במסגרתו הם פועלים. חלק מהשאלות שיידונו בקורס: מתי מנהלים ועובדים עלולים לנהוג באופן שמנוגד לעקרונות האתיים שלהם עצמם? כיצד פעילות בשווקים משפיעה על עמדות ועל התנהגות מוסרית? האם שיתוף פעולה הוא תמיד רצוי?
הקורס יכלול הרצאות פרונטליות, דיונים ביקורתיים במאמרים, ניתוח מקרים (case studies), מצגות של תלמידים, והתנסות מעשית בפרדיגמות מרכזיות בתחום האתיקה ההתנהגותית.

The course will examine topics at the interface between ethics and activity in organizational/business settings. The emphasis will be on insights from the field of behavioral ethics, attempting to understand how people?managers and employees?behave in situations where there is tension between ethical standards and private or organizational goals. Some of the questions that will be discussed: when might managers and employees violate their own ethical standards? How do markets affect ethical views and behavior? Is cooperation always welcome?
The course will include lectures, critical discussions of papers and case studies, student presentations, and simulations of central paradigms in behavioral ethics.
 
מספר קורסשם קורס
1243-4444סמינר מחקר בהתנהגות ארגונית לדוקטורנטים
Research Seminar for Doctoral Studaents in Organizational Behavior
מטרת הקורס היא לחשוף את תלמידי הדוקטורט למחקר מגוון ועדכני בנושאי התנהגות ארגונית. במהלך השנה נארח חוקרים אשר יספרו על המחקר שלהם, עם דגש על שאלות פתוחות שעשויות להיות בסיס למחקר נוסף. לפני כל פגישה התלמידים יקראו מאמר/ים של החוקר האורח, והפגישה תהיה במתכונת של שיחה/שאלות ותשובות עם האורח (להבדיל מהרצאה פרונטלית).
בשבועות שבהם לא נארח מרצים אורחים יפגשו הסטודנטים עם ד"ר ויזל, יקראו מאמרים מחקריים וידונו בהם.
בחלק השני של הקורס התלמידים יכתבו הצעת מחקר קצרה על אחד מהנושאים שנידונו בקורס, ויציגו בשיעור. תהיה אפשרות לקחת את הקורס פעם נוספת בשנה עוקבת, ובה לפתח את הצעת המחקר לכדי מאמר. פרטים ינתנו במהלך השיעור.

see description in Hebrew
 
מספר קורסשם קורס
1243-7001פרויקט: ניהול לחצים בעבודה: אבחון והתערבות
Project: Managing stress at work: Diagnosis and intervention
היקף הקורס: 2 י"ס
*** הקורס יתקיים במתכונת היברידית- שיעורים בכיתה, שיעורים מוקלטים לצפייה בבית ומפגשים קבוצתיים אישיים עם המרצה בזום לפי לוח פגישות שייקבע.
*********************************************************************
לחצים ומתחים מהווים עבור מרבית האנשים חלק בלתי נפרד מהווי העבודה היומיומי שלהם. שעות העבודה הארוכות, כמות הדוא"ל הגוברת, הצורך לתמרן בין מגוון מטלות ותפקידים, לוחות זמנים בלתי אפשריים ושינויים תדירים בטכנולוגיות ושיטות עבודה- כל אלה השפיעו על עובדים ועל ארגונים עוד טרום הקורונה וביתר שאת מאז שפרצה.
במסגרת הקורס יעבדו התלמידים בקבוצות ויכירו לעומק את המודלים והתיאוריות המובילים בחקר תחום הלחצים הארגוניים, ייחשפו לשיטות אבחון שונות, יכירו שיטות מניעה אישיות וארגוניות וילמדו לבנות תכנית ארגונית להפחתת לחצי עובדים. יושם דגש על ניתוח עולם העבודה שהשתנה בעקבות המגיפה. נכיר גם כלים אישיים להתמודדות עם לחץ ונמפה את חווית העובדים מהבית בתקופה מורכבת זו. פרוייקט הסיכום בקורס יחשוף את התלמיד למגוון הנושאים המתוארים לעיל וישמש ככלי ניהולי.
** תיאור הפרוייקט:
התלמידים יעבדו בקבוצות של ארבעה ויערכו אבחון לחצים בארגון. במסגרת זו כל קבוצה תבחר ארגון אחד בו עובד אחד מחברי הקבוצה או אדם קרוב לו. חשוב לקבל את הסכמת הארגון לביצוע האבחון. חברי הקבוצה יבנו יחד את כלי האבחון (שאלונים, שלד ראיון, דפי תצפית), יערכו את האבחון בהשתתפות כל החברים כשחלק יראיינו, חלק יעבירו שאלונים וחלק יצפו, ובסופו של דבר חברי הקבוצה יכתבו יחד מסמך ארגוני מסכם עם המלצות לתכנית התערבות.

בקורס זה הנוכחות בשיעורים הנה חובה ומחייבת השתתפות פעילה של התלמיד/ה בדיונים והתרגילים (למעט במקרים בהם יש אישור מהמרצה).

Stress and tension are for most people an integral part of their daily work.The long working hours, the increasing amount of email, the need to maneuver between a variety of tasks and roles, impossible schedules and frequent changes in technologies and work methods - all these affect both the employee and the organization.
students will get to know in depth the prominent models and theories of organizational stress, will be exposed to various diagnostic methods, will know personal and organizational prevention methods and will learn to build an organizational program to reduce employee stress. Emphasis will be placed on analyzing the world of work that has changed in the wake of the epidemic. We will also get to know personal tools for dealing with stress and map out the experience of working from home during this complex period.
- students will conduct:
1. Organizational diagnosis that includes observations, interviews and surveys.
2. Present initial results in class.
3. Build a final report that also includes an intervention program.
4. Completion of personal questionnaires and writing a of a personal insights document.
In this course, attendance at classes is mandatory and requires the active participation of the student in the discussions and exercises (except in cases where there is approval from the lecturer).
 tau logohourglass00:00