tau logoתיאורי הקורסים
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
1243-2103שיטות מחקר התנהגותיות בניהול
Behavioral Research Methods in Management
היקף הקורס: 2 י"ס

הקורס מקנה ידע בשיטות המדעיות העיקריות המופעלות בחקר התנהגות בארגונים, ומיומנויות מעשיות ביישום טכניקות שונות בביצוע מחקר אמפירי. בקריאה, הרצאה, תרגול פרטני, תרגול ממוחשב ודיווח בכתב נעסוק בהמשגה ומדידה, דגימה, ניסוי וסקר.

Behavioral Research Methods in Management
 
מספר קורסשם קורס
1243-2119היחיד והקבוצה בארגון
The Individual and the Group in the Organization
היקף הקורס: 1 י"ס

הקורס נועד לפתח מסגרת התייחסות שיטתית להתנהגות אנושית בארגונים. הקורס מתמקד באנשים ? עובדים ומנהלים ? המרכיבים את הארגון ומכוון להקניית ידע מחקרי נרחב ומתקדם בהתנהגות ארגונית מיקרו וביישומיה הניהוליים. הדגש הוא על האופן בו הפרט, אישיותו, עמדותיו ויחסיו עם הזולת מעצבים את התנהגותו ותפקודו בארגון. הקורס הינו מחקרי באופיו ויתמקד במאמרים עדכניים שהינם הן עמוקים באופן תיאורטי והן רלוונטיים וחשובים לארגונים.

1 Semester Unit

This course aims to develop students? skills in the critical analysis and integration of research in organizational behavior. Focusing on selected topics relating to the behavior of individuals and groups in an organizational context, the course aims to present the latest research on topics central to the understanding of human behavior in contemporary organizations. Starting with the most micro of topics, cognition, personality, and individual creativity, the course also examines topics at the core of dyadic interaction such as justice and emotion, and then moves on to group-level issues such as team processes and contextual performance (i.e., helping and voicing). The course is research-based and emphasizes those study features that make for important theoretical and empirical contributions in the field of management and organizations.
 
מספר קורסשם קורס
1243-2415אתיקה בעסקים
Business Ethics
היקף הקורס: 1 י"ס

מטרות הקורס הן: ללמוד להבחין, לנתח ולהתמודד עם דילמות אתיות וסוגיות של אחריות חברתית בניהול ובעסקים; להגביר את המודעות והאכפתיות לאחריות החברתית של עסקים ושל מלכ"רים - כמנהלים, כמקצוענים, כעובדים וכפרטים בחברה. במהלך השיעורים יוקרנו סרטים וישתתפו אורחים העוסקים בנושא הקורס.

Business Ethics
 
מספר קורסשם קורס
1243-3014ניהול גלובלי
Global Management
היקף הקורס: 1 י"ס

הקורס יתמקד בהיבטיה הניהוליים של הפעילות העסקית הבינלאומית. במסגרת הקורס נסקור את התפתחות הפעילות הבינלאומית ואת הסיבות להתרחבותה, נגדיר את החברה הרב-לאומית, ננתח את סביבת הפעילות שלה, נציג שורת תיאוריות ניהוליות מודרניות באמצעותן ניתן לנתח היבטים שונים של פעילות זאת, וננתח שורת בעיות ניהוליות מרכזיות בפירמות הפועלות בשווקים זרים, כמו קביעת מבנה ארגוני ומנגנוני שליטה ובקרה, קבלת החלטות, ניהול משא ומתן, ניהול המשאב האנושי בחברה הרב-לאומית, וניהול שותפויות אסטרטגיות בינלאומיות.

מטרות הקורס הן הכרת סביבת הפעילות הייחודית והמורכבת בתוכה פועלות חברות רב-לאומיות שונות והקניית כלים לניתוח סביבה זאת; הבנת השפעותיהן של מרכיביה השונים של הסביבה הבינלאומית על מבנים ותהליכים ניהוליים בפירמה הרב-לאומית; הבנת התהליכים הניהוליים, הבעיות הניהוליות, והאתגרים הניהוליים הייחודיים לחברה הרב-לאומית, והכרת נהלים ומיומנויות להתמודדות עמם.Global Management
 
מספר קורסשם קורס
1243-3015ניהול צוותים בארגונים
Management of Teams
היקף הקורס: 1 י"ס

מטרת הקורס היא להאיר סוגיות נבחרות בהתנהגות בני אדם בקבוצות ארגוניות מסוגים שונים ובדרכי ניהולן של קבוצות אלו. בקורס מודגשת במיוחד הדינמיקה של תהליכי פתרון בעיות וקבלת החלטות בקבוצות. מתורגלות מיומנויות תקשורת בין אישית, ניהול דיונים, טיפול בהתנגדויות לחדשנות ולשינוי, גישור במצבי אי-הסכמה וסיוע בפתרון קונפליקטים המתרחשים בעבודת צוותים ארגוניים שונים, כגון: צוותי עבודה אורגניים, צוותי משימה אד-הוק, צוותים רב-תחומיים, צוותים בניהול עצמי וכד'. השיעורים משלבים הרצאות, דיונים, ניתוחי אירועים ומשחקי תפקידים, במטרה להמחיש את המיומנויות הנדרשות בניהול משופר של קבוצות וצוותים בארגונים. הקורס מתנהל במתכונת מרוכזת (6-7 פגישות כפולות) ומתבסס על השתתפות פעילה של התלמידים/ות. אי לכך, הנוכחות בשיעורים חיונית.

Management of Teams
 
מספר קורסשם קורס
1243-3016מנהיגות
Leadership
היקף הקורס: 1 י"ס

הקורס מתמקד בתיאוריות חדשניות למנהיגות; תיאוריות המנהיגות המתמירה, הכריזמטית, החזונית וההשראתית ויישומן בתהליכי הניהול. הקורס עוסק במנהיגות ברמת הפרט, הצוות והארגון. בקורס נדונים הנושאים: התנהגויות מנהיגותיות אפקטיביות, הצד האפל של המנהיגות, פיתוח חזון ויישומו, מונהגות ופיתוח מנהיגות.


1 Semester Unit

This course is about being a leader. It is designed to be a nontraditional class focusing on learning about personal leadership skills within the context of an organization. The purpose is to enable each student to become a better leader, through a mixture of theoretical understanding and of honing skills through self-discovery. As a result, the course has a strong experiential focus. Students (and learning teams) have considerable responsibility for their own development and are responsible for planning and pacing themselves. Students will find it necessary and useful to meet with one another regarding assignments outside of normal class times.
 
מספר קורסשם קורס
1243-3107תהליכי גיוס ומיון מועמדים לעבודה
Recruitment and selection processes
היקף הקורס: 1 י"ס

הקורס מיועד לתת למשתתפים הבנה מעמיקה של תהליכי גיוס ומיון של מועמדים וחשיבותם בבניית ארגון אפקטיבי. הצלחת הארגון תלויה במידה רבה באיכות האנשים שעובדים בו. לארגונים יש צרכי גיוס שנובעים מהתרחבות עסקית שיוצרת צורך בעובדים נוספים, מעזיבה של עובדים ספציפיים או מתחלופת עובדים, משינויים בפעילות העסקית של החברה שמובילים לכך שנדרש תמהיל שונה של עובדים מבחינת ניסיון תעסוקתי ויכולות, וכדומה.

הדרישה לעובדים מניעה תהליכי גיוס שמתחילים בהבנה מעמיקה של דרישות התפקיד, שינויים עתידיים, הצורך בעבודה צוותית או מטריציונית והמשמעות של כל אלה מבחינת מגוון הניסיון והיכולות הנדרשות. הבנת צרכי הגיוס מבחינת הארגון ומאפייני המועמדים הנדרשים מובילה להגדרה של מקורות פוטנציאליים של מועמדים ושימוש בתהליכים שונים לזיהוי מועמדים כולל האינטרנט, חברות השמה וניודים פנימיים בתוך הארגון.

זיהוי מועמדים מעלה את הצורך לבחור את העובד המתאים ביותר דרך השימוש במגוון של כלי מיון כולל ראיונות עבודה, מבחנים קוגניטיביים ואישיותיים, סימולציות וכדומה. תוצאות המיון מאפשרות בחירה מושכלת מתוך מאגר המועמדים והתהליך מסתיים תוך הבניה של כניסה אפקטיבית לתפקיד. הקורס יתמקד בכל אחד מהשלבים האלה בתהליך הגיוס בהתבסס על תהליכי עבודה בארגונים מובילים עם מערכות גיוס ומיון מתקדמות ושל הידע האקדמי שנותן את הביסוס המחקרי לבחירת תהליכים אפקטיביים בתחום.

The course is designed to give the participants a depth of understanding of recruitment and selection processes and their impact on building affective organizations since the success of the organization depend on the quality of the people working in it.

Organizations have recruitment needs arising from business expansion that creates a need for additional workers, specific employee departures or employee turnover, changes in the company's business activities that require a different mix of employees in terms of work experience and abilities, etc.

The demand for workers initiates recruitment processes that start with a deep understanding of the job requirements , future changes , the need for teamwork or managing in a matrix environment and the implications of these factors in terms of the range of experience and capabilities required . Understanding recruitment needs for the organization and the required candidate characteristics leads to defining the potential sources of candidates and different approaches to identify potential candidates including internet, employment agencies and internal resourcing.

Identifying potential candidates raises the need to choose the most appropriate employee through a variety of selection tools including job interviews, cognitive and personality tests, simulations etc. The selection results enables an informed choice from a pool of candidates and the process ends with the construction of effective on-boarding processes.

The course will focus on each of these stages in the recruitment process based on work processes in leading organizations with advanced recruitment and selection systems and the academic knowledge that provides the research foundation for selecting effective processes in this area.

 
מספר קורסשם קורס
1243-3114יחסי העסקה וארגוני עובדים
Employment relations and Labor unions
היקף הקורס: 1 י"ס

השינויים המשמעותיים ביחסי העסקה בישראל, השימוש הגובר בעובדי קבלן- שירותים ועבודה, התעוררות נושא ההתארגנות, המחאה החברתית וחוסר הנחת מהמתחולל בשוק העבודה יהוו חלק מרכזי מהקורס.

החלק הראשון של הקורס ידון בתחום יחסי העבודה כתחום של עבודה מאורגנת, כך שההתייחסות תהיה בעיקר לאיגודים מקצועיים והשפעתם על יחסי עבודה. ההתייחסות תהיה לרעיונות בכלל, ולמצב הישראלי בפרט. הדגש יושם על מבנה מערכת יחסי העבודה בישראל בעיקר בהיבט המוסדי שלה, והחוקים המסדירים יחסי עבודה אלו. בדיון הציבורי בישראל יש חוסר הבנה בסיסי לגבי המשמעות של יחסי עבודה קיבוציים אחת ממטרות הקורס לבחון את הנושא.

בחלק השני של הקורס ידונו יחסי עבודה אישיים, אפליה בשוק העבודה ועתיד יחסי העבודה המאורגנים במדינה שאמצה לה את הטיעונים הניזונים בעיקר מתפיסת עולם אחת (תנחשו, מהי התפיסה?) המעלה על נס צרכנות בלי להתייחס לעולם העבודה.

Employment relations and Labor unions
 
מספר קורסשם קורס
1243-3125ניהול משא ומתן
Managing Negotiations
היקף הקורס: 1 י"ס

משא ומתן הוא כלי חשוב בחיי כולנו, בין אם בחיים הפרטיים ובין אם בחיים המקצועיים.

אמנם אין נוסחת קסם אחת שמסבירה איך לנהל משא ומתן מוצלח בכל מצב ומול כל אחד, אך בהחלט יש תיאוריות וכלים שיכולים לסייע להבין אותו ולנהל אותו. נלמד אין להתכונן למשא ומתן, ולהבין אין הוא יכול להתנהל, אסטרטגיות וטקטיקות אפשריות להביא לתוצאות הרצויות, כיצד להימנע מסוגי כישלונות נפוצים, ולבחון היבטים גלויים וחבויים במו"מ.

הקורס יעסוק בתיאוריות מתחומי ההתנהגות בשילוב אלמנטים מתורת המשחקים, סימולציות ודוגמאות רבות.

1 Semester Unit

Negotiation is an important tool in everyone's life, whether personal or professional. Although there is no magic formula for conducting a successful negotiation, there are theories and tools that can assist in managing negotiations The course teaches how to prepare for a negotiation, understand how it can be conducted, possible strategies and tactics that bring about the desired results, how to avoid common failures, and examine explicit and hidden aspects of negotiations. It demonstrates theories from behavioral sciences while incorporating elements from game theory, simulations and examples. It is not a workshop.
 
מספר קורסשם קורס
1243-3132מתחים ולחצים בעבודה
Stress and Pressure At Work
לחצים ומתחים מהווים עבור מרבית האנשים חלק בלתי נפרד מהווי העבודה היומיומי שלהם- בייחוד בארגוני בריאות.
שעות העבודה הארוכות, עומס המטופלים, הצורך לתמרן בין מגוון מטלות ותפקידים, לוחות זמנים בלתי אפשריים ושינויים תדירים בטכנולוגיות ושיטות עבודה- כל אלה משפיעים הן על העובד והן על הארגון.
במסגרת הקורס יכירו התלמידים לעומק את המודלים והתיאוריות המובילים בחקר תחום הלחצים הארגוניים, ייחשפו לשיטות אבחון שונות, יכירו שיטות מניעה אישיות וארגוניות ויתנסו באבחון גורמי לחץ בארגון. יושם דגש על ניתוח עולם העבודה שהשתנה בעקבות המגיפה. נכיר גם כלים אישיים להתמודדות עם לחץ ונמפה את חווית העובדים בתקופה מורכבת זו. במהלך הקורס יעשה שימוש בהרצאות, דיונים וירטואלים, סרטים, מצגות וניתוחי אירועים ויושם דגש הן על היבטים מחקריים בתחום הלחץ והן על היבטים יישומיים.Stress and tension are for most people an integral part of their daily work. The long working hours, the increasing amount of email, the need to maneuver between a variety of tasks and roles, impossible schedules and frequent changes in technologies and working methods - all of these affect both the employee and the organization.
Occupational researchers try to identify the common stressors and personal and organizational practices that may help deal with these stressors.
In this class, students will get to know the leading models and theories in the study of the field of organizational stress, will be exposed to various diagnostic methods, will experience personal and organizational prevention methods and will learn to build an organizational intervention program to reduce employee stress. Alongside these, we will try to get acquainted with personal tools for dealing with stress and map the experience of employees from home during this complex period. During the course, lectures, discussions, films, presentations and analysis of events will be used, and emphasis will be placed on both research aspects in the field of stress and applied aspects. The summary project in the course will expose the student to the variety of topics described above and will serve as a managerial tool.
 
מספר קורסשם קורס
1243-3223תהליכי שינוי ארגוני
Organizational Change Process
היקף הקורס: 1 י"ס

המציאות הדינאמית שבה אנו חיים והסביבה הארגונית המלווה בשינויים תכופים ואי ודאות מצריכים הבנה ופיתוח יכולות וכשורים אשר יסייעו בהתנהלות וניהול מצבי שינוי באופן תדיר.

תכנון, ניהול, מינוף והצלחה של שינוי אישי וארגוני הינם אתגרים אשר מעניינים כיום כל אחד. שינויים מופיעים באופנים רבים: משינויים מינוריים ועד טרנספורמטיביים. התמודדות אפקטיבית עם שינוי מערבת פעילויות שונות התלויות במרחב השינוי ובמוכנות של הפרט והארגון לכך. היכולת להתנהל ולממש שינוי בזמן הנכון ובאופן הנכון מאפיינת אנשים, מנהלים וארגונים מצליחים ומאפשרת יצירת יתרון תחרותי. הקורס הזה נועד לפתח את ההבנה והיכולות להתנהלות אפקטיבית במצבי שינוי, לנוע מהמצב הקיים למצב העתידי הרצוי.


Organizational Change Process
 
מספר קורסשם קורס
1243-3424פרויקט: ניהול משאבי אנוש ויחסי עבודה
Project: Human Resource Management and Employee Relations
פרויקט: ניהול משאבי אנוש ויחסי עבודה

2 Semester Unit

This course is designed as an introduction to human resource managers for general managers. The course seeks to present human resource management as a strategic issue no less significant than the management of any other organizational strategic asset. Day-to-day human resourc quandaries are discussed in the context of mainstream economic, psychological and sociological theory. By the end of the course, students should have a good understanding of the contingencies that need to be considered in the design of human resource and employee relations systems that are congruent with and supportive of particular business strategies.

Students taking this course are not allowed to take the course: 1243.3119 - Human Resource Management.
 
מספר קורסשם קורס
1243-3542עיצוב ארגוני
Organizational Design
היקף הקורס: 1 י"ס

הקורס מכוון להעמקת ההבנה והידע של הסטודנט בשיקולים בבנייה ובתיכון של ארגונים במאה ה-21 ותהליכי הרה-ארגון בהם. הקורס ידון במרכיבים של מבנה ארגוני והתהליכים המרכזיים בו כגון: שבירת מחיצות ארגוניות, מעבר לתהליכים אופקיים ומבנים וירטואליים. יידונו הגורמים העשויים להשפיע על שיקולי תיכון ותיכן-מחדש בסביבה הדינאמית והגלובאלית בימינו; וכן הקשר שבין תכן ארגוני לבין היבטי ניהול שונים של המערכת הארגונית.

Organizational Design
 
מספר קורסשם קורס
1243-3551כח והירארכיה בארגונים
Power and Hierarchy in Organizations
היקף הקורס: 1 י"ס

כח (power) הוא חלק מהמציאות היומיומית בחייו של כל ארגון, בין אם הארגון הוא מוסד פיננסי, חברת היי-טק, או עמותה שפועלת ללא כוונות רווח. יתרה מכך, כח הוא מנגנון מפתח לפיו ארגונים פועלים. הקורס יאפשר לסטודנטים ללמוד ולהבין את המנגנון המורכב הזה, במטרה לסייע בידם לנווט את תהליך צבירת הכח ויישומו של הכח במהלך הקריירה שלהם. כמו כן, במהלך הקורס נדון בהשפעות של כוח והירארכיה על מגוון תופעות בעולם העבודה כגון: קבלת החלטות, נטילת סיכונים, קבלת עצות, ביצועים בצוותים ועזיבת העבודה. בשיעורים ישולבו דיונים, קייסים וסרטים, ומצגות של הסטודנטים.

1 Semester Unit

Power is part of the reality of everyday life of any organization, whether a financial institution, a high-tech company, or a non-profit. Moreover, power is a key mechanism through which organizations operate. This course will enable students to learn and understand this complex mechanism, in order to help them navigate the processes of gaining and implementing power throughout their careers. In addition, we will discuss the effects of power and hierarchy on a variety of business phenomena such as decision making, risk taking, moral behavior, team performance, and job interview success. Classes are based on lectures, case studies, in-class exercises, student presentations, and videos.
 
מספר קורסשם קורס
1243-3554עסקים משפחתיים- היבטים בניהול והתנהגות ארגונית
Family Firms - Exploring Organizational Behavior and Management
היקף הקורס: 1 י"ס

קורס זה עוסק בעסקים משפחתיים, שהם הצורה הנפוצה ביותר של עסקים בעולם. במרבית הכלכלות ברחבי העולם, כ-90% מכלל העסקים הקטנים והבינוניים וכ-40% מהעסקים הגדולים ביותר (ברשימות ה-500 S&P וב-1000 Fortune) הם עסקים בבעלות משפחתית (Lee, 2006). גם בישראל, מעל למחצית החברות הציבוריות הן משפחתיות, מעט יותר מהממוצע של 44% של בעלות משפחתית בחברות נסחרות במדינות מערב אירופה (Faccio, Lang, & Young, 2001). צורת הבעלות הזו נמצאת במרכזו של שדה מחקר הצומח במהירות בשנים האחרונות, הבוחן את הייחודיות והמאפיינים הטיפוסיים לעסקים אלה. מחקרים רבים מתעדים ביצועים שונים לחברות משפחתיות, דוגמת ביצועים פיננסיים טובים יותר ((Villalonga & Amit, 2006, אסטרטגיות ייחודיות של ניהול סיכונים (Gomez-Mejia et al., 2007) ודומיננטיות גלובלית שלהן בתעשיות שונות, ביניהן למשל עיתונות, יצור בירה ותקשורת (Villalonga & Amit, 2008). הקורס יבחן את תרבות הניהול של המשפחה ושל העסק והתרבות הארגונית האופיינית לעסקים אלה ויבחן את התיאוריות המנסות להתמודד עם השאלות שמעלה צורת הבעלות הזו.

הקורס נועד לפתח מסגרת התייחסות שיטתית ומעמיקה להבנת מורכבותו של עסק בבעלות משפחתית ולהבנת מורכבותם של האתגרים בפניהם הוא ניצב. הדומיננטיות של חברות אלה בכלכלות העולמיות תורמת לחשיבות הבנתן עבור מנהלים. הקורס מתבסס על ידע תיאורטי ואמפירי מתחומי ההתנהגות הארגונית, הניהול, הפסיכולוגיה, מחקר על משפחות ועסקים משפחתיים. בקורס נבליט את ההשלכות היישומיות של הידע וכלי הניתוח הנלמדים לניהול הממשקים שבין העסק והמשפחה.

Family Firms - Exploring Organizational Behavior and Management
 
מספר קורסשם קורס
1243-3555פרויקט: פרקטיקום בייעוץ ארגוני וניהול משאבי אנוש
Project: Practicum in Organizational Consulting and Human Resource Management
היקף הקורס: 2 י"ס

קורס הפרקטיקום נועד לאפשר התנסות מעמיקה, רכישת מיומנויות ותובנות מעשיות בתהליכי הייעוץ הארגוני וניהול משאבי אנוש בארגונים. הקורס מיועד לאלה המעוניינים להתפתח אישית ומקצועית בתחום הייעוץ הארגוני, הפיתוח ארגוני וניהול משאבי אנוש. במסגרת הפרקטיקום נבחן את ההיבטים המעשיים של ניהול משאבי אנוש וייעוץ ארגוני, נפתח ידע רלבנטי לעיסוקים אלה ונעבוד על פיתוח הכישורים הנדרשים. הפרקטיקום בבסיסו מכוון לחיבור בין עולם הידע, המודלים והמושגים הנרכשים במסגרת הלמידה האקדמית, לבין עולם המעשה הייעוצי.

הקורס יכלול לימוד של תיאוריות ומודלים מעשיים לעבודה ותרגול מיומנויות בייעוץ וניהול משאבי אנוש. הוא ישלב התנסות מעשית של עבודה בארגון ייעוצי או במחלקת משאבי אנוש והתלוות ליועצים או למנהלי משאבי אנוש. פרויקט הגמר יאפשר רכישת ניסיון אמיתי ופרקטי בפרויקט ייעוצי עצמאי או בפרויקט ניהולי עצמאי. הקורס נועד לאפשר מרחב התייעצות ולמידת עמיתים למשתתפים בשאלות , דילמות וסוגיות מעשיות עמן הם נתקלים בעבודתם בארגון. בקורס ייבחנו דילמות מרכזיות מתחום הייעוץ, ההנחיה, ניהול משאבי אנוש וסוגיות שבהם יתקלו הסטודנטים במהלך עבודתם בשדה המקצועי. מטרת קבוצת ההדרכה של הפרקטיקום היא ללוות ולתת ליווי, והנחייה לסטודנטים בעבודת הפרקטיקום ולספק כלים ייעוציים רלוונטיים לעבודה. במסגרת הפרקטיקום תתאפשר גם התבוננות ובחינת תכנים אישיים ובירור מהלך ההתפתחות האישי של כל אחד ואחת ממשתתפי הקורס.

Project: Practicum in Organizational Consulting and Human Resource Management
 
מספר קורסשם קורס
1243-3556משא ומתן מתקדם
Advanced Negotiations
This course builds on the basic "Managing Negotiations" introductory course and provides an exposure to advanced analytical tools, frameworks, and a series of complex simulations with the purpose of providing class participants the opportunity to analyze, understand and develop advanced negotiation skills and tactics. In this course, participants will learn to identify their own assumptions and behaviors and the skills required to overcome difficult tactics or individuals. Moreover, a key focus is on effectively responding to emotions ? your own and others? ? with the aim of building and maintaining productive relationships even in complex situations or with challenging counterparts. In addition, the course will expose participants to valuable strategies for dealing with powerful (and/or unethical) individuals as well as tools for negotiating from a weakness including specific tactics for ?virtual? negotiations.
The basic premise of the course is that negotiation skills are best learned through practice grounded in deep analysis and self-reflection. Although theoretical concepts and principles will be presented in class lectures and in readings, the course will focus primarily on improving practical skills in dyadic and group situations through a series of in-class simulations, presentations, video?s and exercises. A key focus is not only teaching participants a diverse set of negotiation tactics, but learning to select the most effective strategy given the complex negotiation or negotiation partner/s.


This course builds on the basic "Managing Negotiations" introductory course and provides an exposure to advanced analytical tools, frameworks, and a series of complex simulations with the purpose of providing class participants the opportunity to analyze, understand and develop advanced negotiation skills and tactics. In this course, participants will learn to identify their own assumptions and behaviors and the skills required to overcome difficult tactics or individuals. Moreover, a key focus is on effectively responding to emotions ? your own and others? ? with the aim of building and maintaining productive relationships even in complex situations or with challenging counterparts. In addition, the course will expose participants to valuable strategies for dealing with powerful (and/or unethical) individuals as well as tools for negotiating from a weakness including specific tactics for ?virtual? negotiations.
The basic premise of the course is that negotiation skills are best learned through practice grounded in deep analysis and self-reflection. Although theoretical concepts and principles will be presented in class lectures and in readings, the course will focus primarily on improving practical skills in dyadic and group situations through a series of in-class simulations, presentations, video?s and exercises. A key focus is not only teaching participants a diverse set of negotiation tactics, but learning to select the most effective strategy given the complex negotiation or negotiation partner/s.

 
מספר קורסשם קורס
1243-3557רגשות בארגונים
Emotions in Organizations
רגשות הם חלק אינהרנטי ובלתי נפרד מארגונים. עבודה ועסקים כוללים מרכיבים רגשיים, ומזה מעל ל-30 שנה שרגשות בארגונים הוא נושא מחקר מרכזי. המחקר כיום אינו מתמקד עוד בשאלה האם רגשות קיימים בארגונים, אלא מתמקד בשאלות של איזה רגשות קיימים, מה הארגון ובעלי העניין שלו עושים עם הרגשות שלהם, וכיצד דינמיקות רגשיות משפיעות על היבטים שונים של תפקוד ארגוני. תפקודים אלה כוללים ניהול רגשות ברמה האישית, עבודה בצוותים והיבטים של מנהיגות, קבלת החלטות וכן השפעת רגשות חיוביים ושליליים על ביצועי הארגון. הקורס יקנה היכרות עם עקרונות בסיסיים להבנת רגשות ותהליכים רגשיים בארגונים, ויציג את הידע העכשווי בנושא רגשות תוך הסתכלות על תופעות ארגוניות ברמות היחיד, הקבוצה והארגון.

see description in Hebrew
 
מספר קורסשם קורס
1243-3559קהילות עשיה ולמידה
Communities of Practice
היקף הקורס: 1 י"ס

קהילות אנושיות קיימות משחר ההיסטוריה, כך גם למידה. קהילות עשיה ולמידה - Community of Practice (CoP) הוא תחום שלם המתייחס לקהילות שבאמצעותן מתרחשת למידה משמעותית של הפרטים המרכיבים את הקהילה, תוך כדי שהם שותפים לעשיה. CoP מאפשרת גם למידה מודעת ופורמלית (explicit) וגם למידה מעשית שאינה בהכרח מודעת (implicit, tacit). ארגונים משתמשים בקהילות ככלי להנחלת תרבות, לקליטת עובדים חדשים, לשמירה וקידום מקצועיות העובדים, ולגיבוש זהות ארגונית. נכון להיום CoPs צריכות להביא בחשבון גם אלמנטים של בינוי קהילה פיזית וקשרים פנים-אל-פנים וכן אלמנטים של קהילות אונליין ולחבר ביניהם. פרמטר נוסף הוא הקשר של הקהילה לארגון - האם הקהילה היא פנים ארגונית, חוצת ארגונים, או חיצונית לחלוטין לארגון אך קיים בינה לבין הארגון קשר מתמשך שמועיל לכולם.

בקורס נעסוק בקהילות ככלי ארגוני הרלוונטי לפעילויות כמו בנייה ולמידה של כישורים חדשים, שימור עובדים ולכידות, בניה ועידוד תרבות אירגונית, ובניית קהילות מוצרים. בנוסף, נתייחס גם למקצוע חדש יחסית והוא ניהול קהילות בתוך או מטעם ארגונים.

העבודה בקורס תהיה על קהילה שהתלמידים - בצוותים - רוצים להקים, או קהילה קיימת שהתלמידים רוצים לקדם ולשפר. התלמידים יתבקשו לנתח את הקהילה, מטרותיה, דרכי עבודתה, להעריך את איכותה ולהציע דרכים לשיפור. התוצר הסופי יהיה מצגת בכיתה בשיעור האחרון, ה 16 ביוני 2021

Course scope: 1 Course Credits

Human communities have existed since the dawn of history, so has learning. Communities of Practice and Learning - Community of Practice (CoP) is a field that refers to communities through which significant learning of the individuals that make up the community takes place, while they practice this together. CoP enables both conscious and formal learning (explicit) and practical learning that is not necessarily conscious (implicit, tacit). Organizations use communities as a tool for inculcating culture, absorbing new employees, maintaining and promoting employee professionalism, and forming an organizational identity. Currently CoPs should also take into account elements of physical community building and face-to-face relationships as well as elements of online communities and connect them. Another parameter is the community's connection to the organization - whether the community is internal, cross-organizational, or completely external to the organization but there is an ongoing relationship between it and the organization that benefits everyone.

The course will deal with communities as an organizational tool relevant to activities such as building and learning new skills, employee retention and cohesion, building and encouraging an organizational culture, and building product communities. In addition, we will also refer to a relatively new profession which is community management within or on behalf of organizations.

The project in the course will be about a community that the students - in teams - want to create, or an existing community that the students want to promote and improve. Students will be asked to analyze the community, its goals, ways of working, assess its quality and suggest ways to improve. The final product will be a class presentation in the last class, June 16, 2021.
 
מספר קורסשם קורס
1243-3561פיתוח מיומנויות ניהול
Management Skills Development
היקף הקורס: 1 י"ס

הצלחת הארגון תלויה במידה רבה, בניהול מוצלח ואיכותי. כבר במאה הקודמת החלו לחקור את מקצוע הניהול והתפרסמו תיאוריות רבות הנותנות הסבר לתפקיד המנהל/ת הלהשגת מטרות הארגון באמצעות תכנון, ארגון, תאום ובקרה של משאבי הארגון. אלו תהליכים ארגונים נעשים בכדי לאתר את העובדים שיהפכו למנהלים/ות מוצלחים? כיצד הופכים להיות מנהל/ת מוצלחים? מהם תהליכי הפיתוח הנדרשים? הקורס מתמקד בתהליכי ההתפתחות של המנהל/ת בהקשר להתמודדות ברמות השונות. בניהול העצמי, ניהול האחר, הצוות ובהתנהלות הארגונית. הקורס נועד להקנות ידע והבנה של תיאוריות ומושגים מרכזיים בתחום פיתוח ולמידה של מנהלים/ות. בקורס ילמדו מודלים וכלים לפיתוח המנהלים/ות היכולות והמיומנויות הדרושות להובלת ארגונים בעידן הנוכחי.

Management Skills Development
 
מספר קורסשם קורס
1243-3652אתיקה ואחריות בניהול
Ethics and Responsibility in Management
בקורס יבחנו נושאים הקשורים לממשק בין אתיקה לבין פעילות בסביבה ארגונית/עסקית. הדגש בקורס יהיה על תובנות מתחום האתיקה ההתנהגותית, כלומר על נסיון להבין כיצד אנשים?מנהלים ועובדים?מתנהגים במצבים בהם יש מתח בין עקרונות מוסריים לבין המטרות שלהם ושל הארגון במסגרתו הם פועלים. חלק מהשאלות שיידונו בקורס: מתי מנהלים ועובדים עלולים לנהוג באופן שמנוגד לעקרונות האתיים שלהם עצמם? כיצד פעילות בשווקים משפיעה על עמדות ועל התנהגות מוסרית? האם שיתוף פעולה הוא תמיד רצוי?
הקורס יכלול הרצאות פרונטליות, דיונים ביקורתיים במאמרים, ניתוח מקרים (case studies), מצגות של תלמידים, והתנסות מעשית בפרדיגמות מרכזיות בתחום האתיקה ההתנהגותית.

The course will examine topics at the interface between ethics and activity in organizational/business settings. The emphasis will be on insights from the field of behavioral ethics, attempting to understand how people?managers and employees?behave in situations where there is tension between ethical standards and private or organizational goals. Some of the questions that will be discussed: when might managers and employees violate their own ethical standards? How do markets affect ethical views and behavior? Is cooperation always welcome?
The course will include lectures, critical discussions of papers and case studies, student presentations, and simulations of central paradigms in behavioral ethics.
 
מספר קורסשם קורס
1243-4444סמינר מחקר בהתנהגות ארגונית לדוקטורנטים
Research Seminar for Doctoral Studaents in Organizational Behavior
מטרת הקורס היא לחשוף את תלמידי הדוקטורט למחקר מגוון ועדכני בנושאי התנהגות ארגונית. במהלך השנה נארח חוקרים אשר יספרו על המחקר שלהם, עם דגש על שאלות פתוחות שעשויות להיות בסיס למחקר נוסף. בשבועות שבהם לא נארח מרצים אורחים יפגשו הסטודנטים עם ד?ר ויזל, יקראו מאמרים מחקריים וידונו בהם.
בחלק השני של הקורס התלמידים יכתבו הצעת מחקר קצרה על אחד מהנושאים שנידונו בקורס, ויציגו בשיעור. תהיה אפשרות לקחת את הקורס פעם נוספת בשנה עוקבת, ובה לפתח את הצעת המחקר לכדי מאמר. פרטים ינתנו במהלך השיעור.

see description in Hebrew
 
מספר קורסשם קורס
1243-7001פרויקט: ניהול לחצים בעבודה: אבחון והתערבות
Project: Managing stress at work: Diagnosis and intervention
היקף הקורס: 2 י"ס
לחצים ומתחים מהווים עבור מרבית האנשים חלק בלתי נפרד מהווי העבודה היומיומי שלהם. שעות העבודה הארוכות, כמות הדוא"ל הגוברת, הצורך לתמרן בין מגוון מטלות ותפקידים, לוחות זמנים בלתי אפשריים ושינויים תדירים בטכנולוגיות ושיטות עבודה- כל אלה השפיעו על עובדים ועל ארגונים עוד טרום הקורונה וביתר שאת מאז שפרצה.
במסגרת הקורס יעבדו התלמידים בקבוצות ויכירו לעומק את המודלים והתיאוריות המובילים בחקר תחום הלחצים הארגוניים, ייחשפו לשיטות אבחון שונות, יכירו שיטות מניעה אישיות וארגוניות וילמדו לבנות תכנית ארגונית להפחתת לחצי עובדים. יושם דגש על ניתוח עולם העבודה שהשתנה בעקבות המגיפה. נכיר גם כלים אישיים להתמודדות עם לחץ ונמפה את חווית העובדים מהבית בתקופה מורכבת זו. פרוייקט הסיכום בקורס יחשוף את התלמיד למגוון הנושאים המתוארים לעיל וישמש ככלי ניהולי. במסגרת הפרוייקט- התלמידים יערכו:
1. אבחון ארגוני הכולל תצפיות ראיונות ושאלונים.
2. הצגת תוצאות ראשוניות בכיתה.
3. בניית מסמך מסכם הכולל תכנית התערבות.
בקורס זה הנוכחות בשיעורים הנה חובה ומחייבת השתתפות פעילה של התלמיד/ה בדיונים והתרגילים (למעט במקרים בהם יש אישור מהמרצה).

Project: Managing stress at work: Diagnosis and intervention


Stress and tension are for most people an integral part of their daily work.

The long working hours, the increasing amount of email, the need to maneuver between a variety of tasks and roles, impossible schedules and frequent changes in technologies and working methods - all of these affect both the employee and the organization. , Absences and leaving the workplace, has led many researchers to try and locate the common stressors and personal and organizational practices that may help deal with these stressors.
As part of the course, students will get to know in depth the leading models and theories in the study of the field of occupational stress, will be exposed to various diagnostic methods, will know personal and organizational prevention methods and will build an organizational program to reduce employee stress. During the course, lectures, class discussions, films, guest lectures, presentations and analysis of events will be used, and emphasis will be placed on both research aspects in the field of stress and applied stress interventions. The summary project in the course will expose the student to the variety of topics described above and will serve as a managerial tool.
 tau logohourglass00:00