tau logoתיאורי הקורסים




שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
1242-2201פיתוח ושילוב מערכות ויישומים
Development and Integration of Systems and Applications
הקורס יקנה ידע לניתוח התרומות האפשריות של מערכת המידע לארגון, כלים למידול ועיצוב וכן ידע הנחוץ לשילוב, הערכה והטמעת מ"מ בארגון.

The course will enhance students? analyzing skills of the various benefits of the information systems to organizations, and provide them with tools for modeling and design, as well as knowledge necessary for integrating, evaluating and implementing information systems in organization.
 
מספר קורסשם קורס
1242-2203מערכות מידע ואסטרטגיה עסקית
Information Systems and Business Strategy
קורס זה בוחן את הזיקה ההדדית בין אסטרטגיה עיסקית לבין האופן בו ממנף אירגון את טכנולוגיות המידע.
מערכות מידע מיושמות באירגונים החל מתחילת שנות ה-50 במאה ה-20. בתקופה הראשונה התבטאה תרומתן של מערכות המידע לאירגון בעיקר בהתמודדות עם עיבוד נפח נתונים גדול, בהתייעלות ובשיפור תהליכי עבודה פנימיים. בשנים האחרונות נצפית תרומה משמעותית של מערכות המידע גם למיצובו של האירגון בסביבתו העסקית. מערכות המידע המודרניות מסייעות לאירגון, בין השאר, להרחיב ולגוון את היצע המוצרים והשירותים ללקוחותיו, לשפר את כושר המיקוח שלו מול הספקים, וליצור בידול ביחס למתחרים. יתרה מזאת, ארגונים מובילים אף הובילו מהלכים לשינוי כללי התחרות בשוק בהסתמך על טכנולוגיית המידע.
הקורס מתבסס על דיונים כיתתיים באירועים (case-studies) ועל הרצאות משלימות.

Information Systems and Business Strategy
 
מספר קורסשם קורס
1242-3213ניהול פרויקטים טכנולוגיים
Technological Project Management
קורס ניהול פרויקטים טכנולוגיים מציג מסגרת תיאורטית וכלים מעשיים להכשרת מנהלים ומנהיגים שיובילו פרויקטים טכנולוגיים מוצלחים בארגונים. במסגרת הקורס ייבחנו סוגים שונים של פרויקטים תוך התאמת סגנון ניהול החדשנות המתאים עבורם. הקורס יעסוק בייזום פרויקטים, ובתכנון, ניהול ובקרת תהליכי העבודה בפרויקטים בגישה הקלאסית, בגישה האג'ילית ובגישה האסטרטגית.
במסגרת הקורס נכיר, נבחן וניישם גישות, טכניקות וכלים המשמשים לתכנון, ניהול ובקרה של פרויקטים בכלל ושל פרויקטים טכנולוגיים בפרט. הקורס משלב בין נושאי הלימוד הקלאסיים של ניהול פרויקטים הכוללים תכנון וניהול תכולה, לוחות זמנים, משאבים ותקציב, לבין נושאי הלימוד החדשניים של ניהול פרויקטים הבוחנים את הפרויקט בהיבט העסקי ומציעים כלים לניהול חדשנות בעולם דינאמי ותחרותי. הלימוד ייעשה באמצעות הרצאות, תרגילים וניתוחי אירוע. המשתתפים נדרשים לעבודת צוות לשם הכנת והצגת תכנית פרויקט שמטרתה ליישם את החומר הנלמד בכיתה

Technological project management course presents a theoretical framework and practical tools to train successful technological project managers and leaders. The course will examine different types of projects that can be applied for innovation management. The course will deal with project initiation, planning, management and control of work processes in projects following the classical approach, the agile approach and the strategic approach.
During the course, the students will learn, examine and apply approaches, techniques and tools used for planning, management and control of projects in general, and technological projects in particular. The course combines traditional project management topics such as scope, schedule, resources and budget planning and management, as well as innovative project management topics used to examine projects in relevant business contexts of innovative, dynamic and competitive world. Learning will be done through lectures, exercises and case studies. Participants are required to work in a team to prepare and present a project plan that aims to apply the learning materials
 
מספר קורסשם קורס
1242-3241דיני אינטרנט והגנת מידע
Cyber Law and Information Law
דיני אינטרנט והגנת מידע

1. This course aims to provide executive leadership with a high-level overview of various aspects of Cybersecurity in the context of current threats and characteristics of the cyber domain.
2. Through lecture, demonstrations, and group discussion, the attendance will gain a foundational perspective on the challenges of designing a cybersecurity program, implementing secure systems, and other factors needed for a comprehensive cybersecurity solution.
3. The course will allow to the attendance to integrate core fundamentals of cyber security into business cases, and test cyber incidents from a different aspect. Today's business environment force executive to address data security and cyber issues on a daily bases, while gaining basic understanding one can improve his management skills though independent thinking process without relying on his CTO.
4. Each of the training days will contain two of the following elements:
a. Intro to the subject ? the first part of the day allows the attendance to be familiar with key elements of each topic, understand the general framework and get.
b. Business case and simulation analysis ? While analyzing and working on real life events, the attendee will apply the knowledge they gained in the first part of the day. The analysis will focus on the elements, such as, but not limited to; understanding the attacker kill chain, management of the in house response team, handle with relevant outsource parties, applying the organizational business recovery plan, using the right technological tools and more.
c. Lesson learnt
 
מספר קורסשם קורס
1242-3244ניהול ידע
Knowledge Management
במאה ה-21, ידע ומידע הינם נכס משמעותי בכל ארגון. מינוף מידע וידע אלו, הם מפתח להצלחת הארגון.
הקורס מציג כלים ומתודה לשימור, שיתוף, הנגשת ופיתוח ידע בארגונים.
מטרתו לתת בידי מנהלי העתיד, כלים לפיתוח העובדים, פיתוח העבודה, ופיתוח העסק.

In the 21st century, knowledge and information serve as significant assets in all organizations. Leveraging this asset is key to organizational business success.
The Course presents and demonstrates tools and methodologies for knowledge retention, knowledge sharing, accessibility and knowledge development.
Its purpose is to give the future managers a toolbox for employees and business development.
 
מספר קורסשם קורס
1242-3248גילוי ידע ורשתות נוירונים
Knowledge Data Discovery and Neural Networks
היקף הקורס: 1 י"ס

כריית מידע (Data Mining or Knowledge Data Discovery - KDD) עוסקת בחילוץ של ידע מתוך מאגרי נתונים גדולים. כריית מידע משלבת ועושה שימוש במספר תחומים מדעיים ביניהם: סטטיסטיקה, למידת מכונות, ניהול בסיסי נתונים, זיהוי תבניות, בינה מלאכותית ואחרים. הקורס יעסוק בטכניקות ובאלגוריתם השונים לכריית מידע ובאפלקציות של כריית מידע לתחומים שונים ביניהם מסחר אלקטרוני, שיווק, ניהול, מימון, ביואינפורמטיקה ומערכות בריאות ועוד. הקורס מורכב מהרצאות בכיתה, מתרגילים שיינתנו כעבודת בית תוך שימוש בתוכנות ייעודיות לכריית מידע.

Knowledge Data Discovery and Neural Networks
 
מספר קורסשם קורס
1242-3253נושאים מתקדמים במדעי הנתונים למנהל עסקים
Advanced topics in Data Science for Business
היקף הקורס: 1 י"ס

הקורס יתמקד בהצגת פתרונות Data Science וMachine Learning לבעיות מבוססות נתונים בתחום העסקי. הקורס מאפשר התנסות מעשית בשימוש בכלים ואלגוריתמים מתקדמים וקבלת בסיס מעשי ותיאורטי בתחום. הקורס הינו קורס מתקדם המיועד להרחיב את הידע לסטודנטים שלמדו את קורס הקדם. בהרצאות הקורס יוצגו בעיות נבחרות וילמדו שיטות ואלגוריתמים של כריית מידע בדגש על Supervised Learning וPredictive Modeling. הלימוד בקורס מורכב מהרצאות בכיתה, מעבודות תלמידי הקורס, וע"י לימוד ותרגול עצמי (קריאת חומר, תרגול ולימוד שימוש בכלי machine learning ב R או בפייתון). כמו כן, יכלול הקורס פרוייקט מסכם בהיקף נרחב בו יישמו התלמידים את הנלמד בקורס.


Advanced topics in Data Science for Business
 
מספר קורסשם קורס
1242-3255יזמות הייטק
Hi-Tech Entrepreneurship
הקורס יתמקד בהבנת ישום העקרונות ומושגי היסוד ביזמות וביזמות פנים-ארגונית, תוך שילוב היבטים תיאורטיים, מחקריים ומעשיים, והתייחסות לדוגמאות של יזמות מהמציאות הישראלית והגלובלית. הקורס ישים דגש על הבטים מעשיים של עולם היזמות
בין הנושאים שידונו בקורס: התהליך היזמי והקמת עסקים, התכנית עסקית ? מטרות ומבנה וניתוח, יזמות ומקורות המימון,הערכת שווי למיזמים חדשים. יזמות פנים ארגונית ? התהליכים הטבעיים, הארגון המשולב ותהליכי החדשנות הפנים ארגונית. נדון בסוגיות של העברה טכנולוגית הקשורות ביזמות במגזרי ההי-טק, וגישות הייחודיות לסטרטאפים טכנולוגיים בעולם הווב והמובייל.
הקורס ישלב הרצאות פרונטליות, דיונים בכיתה, מצגות כולל מצגות צוותי סטודנטים, והרצאות אורחים יזמים. לכל המפגשים יש להביא מחשב נייד ו/או טאבלט ו/או סמארטפון המאפשר גלישה.

1 Semester Unit

This course introduces students to the concepts, challenges and tools associated with the creation of a New Technology Venture.

The course is designed to enhance your understanding of entrepreneurs & entrepreneurship as well as sharpen your ability to review venture opportunities and expand your understanding of the various stages and factors which impact the success of NTVs.
 
מספר קורסשם קורס
1242-3257אבטחת מידע בעולם אינטרנט
? Information and Cyber Security
היקף הקורס: 1 י"ס

מערכות מחשוב ותקשורת הפכו יעד מרכזי להתקפות של פשיעה כלכלית, פשע מאורגן, טרור וכן לתקיפות יזומות-מדינה. בשנת 2011 הגיעו לשיאן ההתקפות על תשתיות מידע לאומיות והשימוש במערכות מחשב לריגול עסקי ומדינתי, והאירועים המדווחים מלמדים על התעצמות השימוש בתשתית המקוונת לתקיפה ולמודיעין. הפגיעות המזוהה של מערכות מקוונות הופכות אותן ל"בטן הרכה" של הכלכלה המודרנית ושל תשתיות לאומיות. מערכות אלה נבנו, לא אחת, בהיעדר תשומת לב מספקת לשיקולי אבטחה או לתרחישי תקיפה ממוקדים והן מתבססות על תשתיות מקושרות, פתוחות ומורכבות שאינן מהימנות.

בעוד שבתחום מדעי המחשב וההצפנה בוצעו פריצות דרך מרשימות בתחומי האבטחה ומערכות מאובטחות, ההטמעה של פתרונות מאובטחים לוקה בחסר וההעדפה החברתית היא לשימושיות חלף אבטחה. ניתן לומר כי ארכיטקטורת הבסיס של חברת המידע אינה מבוססת על אדנים איתנים של אבטחה. זו העת בה נדרשים לבחון מחדש את פרדיגמת האבטחה המשמשת אותנו במערכות מידע ותקשורת ובתשתיות חיוניות ולייסד תפיסת אבטחה המתאימה למתווה הסיכון ותרחישי האיום המזוהים. זוהי העת בה עלינו לייסד ארכיטקטורת אבטחה ההולמת את אתגרי חברת המידע.

מטרת הקורס לנתח את האיומים הקיימים בסביבת המידע ואת זירת ההתקפה (פשיעה, טרור ולוחמה דיגיטלית) ולאורן לקיים דיון על תפיסת האבטחה המתאימה לסביבת המידע ולבחון תפיסות אבטחת מידע והתאמתן לאיום. הדיון יבחן את תפיסות האבטחה וההגנה בהיבטיהם המבניים, הטכנולוגיים והמשפטיים.


Information and Cyber Security
 
מספר קורסשם קורס
1242-3259ניהול סיכונים ומודלים עסקיים בעולם הסייבר
Risk Management and New Business Models in the Cyber World
טרנספורמציה דיגיטלית ממשיכה ליצור סיכונים עסקיים כמו סיכוני סייבר, לצד הזדמנויות עסקיות. הקורס יקנה מסגרת רעיוניות ואנליטית שתנחה את מנהלי העתיד בהתמודדות עסקית עם הזדמנויות וסיכונים בסייבר.
החלק הראשון של הקורס יציג את מגוון המשמעויות העסקיות של סיכוני סייבר, גישות וכלים לניהול סיכוני סייבר המתאימים להנהלה.
? נזקי סייבר: סיווג ‏שיטתי
? מחזור החיים של ‏מתקפת סייבר‎:‎‏ ‏Kill Chain
? תורת ההגנה ‏בסייבר‏‎ ‎
? אחריות הנהלה ‏לניהול סיכוני ‏סייבר
? ניהול סיכונים ‏משולב ‏
? סיכוני סייבר ‏בשרשרת ‏האספקה ‏
? ניהול משבר סייבר
? ארגון הגנת סייבר ‏בישראל
לצד אלה, הקורס יסקור מגמות-העל בסביבה העסקית הגלובלית שיעצבו את הטרנספורמציה הדיגיטלית בעתיד הקרוב.
? אימוץ שירותי ענן ‏
? ריכוזיות שוק ‏המחשוב ‏
? מאבק סין-ארה"ב על השליטה בתשתית טכנולוגיה.
הרצאות של מומחים אורחים יעשירו את הבנת הסיכונים ובמיוחד ההזדמנויות. החלק הרביעי סוקר את מגמות העל שיעצבו את הטרנספורמציה הדיגיטלית בעתיד הקרוב:
הקורס משלב מקורות אקדמיים, מקצועיים, ניתוח מקרי מבחן ופרקטיקה ניהולית.

Digital transformation continues to create opportunities and risks. The course will provide the foundational conceptual and analytical frameworks that will guide the future business leaders to sound cyber-risk management.
First, we will study the taxonomy of cyber-harms, the global threat environment, and cases of ransomware and espionage. Against the high level backdrop, we move on to the main models that improve risk management: the lifecycle of cyber-attacks, NIST CSF and NIST ERM. Then we will study Israel's state-grade capabilities that assist businesses in cybersecurity. The prospects of cyber-insurance to transfer cybersecurity risks will be discussed.
The second module switches perspective from risk to opportunity. Guest lecturers will present three cases studies, to illuminate lesser known business opportunities that the very risk of digital transformation enabled.
The last module presents the mega-trends that will continue to shape the operating environment of Israeli business: business adoption of AI applications, and the U.S.-China contest over the control of digital economy.
The instruction blends current academic research with professional tools and guest experts' talks.
 
מספר קורסשם קורס
1242-3260פלטפורמות טכנולוגיות בעסקים
Contemporary Digital Platforms in Business

היקף הקורס: 1 י"ס
פלטפורמות טכנולוגיות כגון האינטרנט, הענן, המחשוב הנייד והרשתות החברתיות, מייצרות הזדמנויות חדשות עבור המשתמש, המפתח, המנהל והיזם. פלטפורמות אלה מערערות את הנחות העבודה והמודלים הקיימים הן בעולם העסקי-הטכנולוגי והן בעולם העסקי אשר משתמש בטכנולוגיה לצורך התפעול הארגוני. בקורס זה נעמוד על המאפיינים הייחודיים של כל אחת מהפלטפורמות לעיל, נבחן את העקרונות המנחים את פעולתן ונדון בפרגידמות החדשות אשר הן משרות הן על הפיתוח הטכנולוגי המודרני והן על השימוש בטכנולוגיות האלו על ידי פרטים ועל ידי ארגונים.
בקורס נציג מתודולוגיה שיטתית להערכה של טכנולוגיות חדשות, ונלמד לזהות את המשמעויות העסקיות הגלומות בטכנולוגיות השונות עבור סוגי המנהלים האלה: (א) המנהל בארגון - אשר יוכל לרתום את הטכנולוגיה לשיפור התהליכים העסקיים (ב) המנהל-היזם - אשר יוכל לבנות מודל עסקי הממנף את היכולות הטכנולוגיות החדשות לכדי עסק מכניס.

Digital platforms, such as the Internet, the Cloud, Mobile computing and Social networks, create new opportunities for the developer, the manager and the entrepreneur. Those platforms disrupt the current existing working hypothesis and models in the tech-business world and also in the business world which relies on technology for organizational operation. We will learn about the unique attributes of each of the mentioned platforms above, explore the guiding principles for their activities and discuss the new paradigms that they imply over modern technology development, individuals and organizations.
We will learn a systematic methodology for new technology assessment, while identifying the business meaning which are manifested in different technologies for the manager in the organization that can channel technology for improving the business process and for the entrepreneur which in turn can build a business model that may leverage the new technological capabilities into a profitable business.
 
מספר קורסשם קורס
1242-3266רשתות, המונים והשוק
Networks, Crowds, and Markets
היקף הקורס: 1 י"ס

בשנים האחרונות המושג "רשת חברתית" חדר לתודעה הפופולארית ושבה את הדמיון. צמיחת האינטרנט, המעבר לתקשורת דיגיטלית, וזמינות המידע הגבירו את העניין של המגזר העסקי בתופעה. הקורס יתבסס על חקר רשתות ותורת הגרפים ויקנה לתלמידים כלים לנתח מבנה של רשתות ולהבין את השפעתן. הנושאים שילמדו:

מבוא לרשתות ותורת הגרפים - רשתות בחברה ובמסחר: נכיר את המושגים והמדדים המקובלים (כמו כיווניות, מסלולים, מרחקים, ריכוזיות, טרנזיטיביות, הומוגניות ועוד), נדבר על תכונות של רשתות (כמו חוזקם של קשרים חלשים ושש דרגות של הפרדה). את הלימוד נלווה בדיון ברשתות קיימות (כמו דפי האינטרנט, רשתות חברתיות, ורשתות במסחר אלקטרוני) ונדון בקשר שבין המבנה להשפעה הכלכלית של הרשתות.

הון חברתי, מיקומים מרכזיים ברשת וניתוח מיקום (link analysis).
נגדיר מהו "מיקום מרכזי ברשת" (רמז - יש יותר מסוג אחד של מרכזיות שכדאי להכיר), נכיר מודלים למדידה של מרכזיות ברשת (כמו page rank), ונלמד לזהות קודקודים בעלי מיקום מרכזי כזה (כמו מובילי דעת קהל ומקושרים). נדבר על הון חברתי, מוניטין ואמון ברשת והשפעתם על תוצאות כלכליות.

השפעות חברתיות והתפשטות (דיפוזיה) ברשתות: נצלול לתוך העולם המורכב העומד מאחורי המילים "השפעות חברתיות" וננסה להסביר מתי ומדוע אנשים משפיעים זה על זה ואיך מזהים השפעה. נסתכל על תהליכי התפשטות של מידע, אופנות ומחלות על פני רשתות חברתיות, נדבר על מהפכות חברתיות, ונלמד על מודלים המסבירים את החוקיות שבהם. אחרי שהבנו כיצד לזהות שחקנים מרכזיים, נוכל ללמוד מה מניע תהליכי דיפוזיה וכיצד ניתן להשפיע עליהם - למשל, כיצד ניתן לנטוע מידע חדש ברשת (seeding) או להפסיק התפרצות של מחלה.

צמיחה של רשתות ואפקט רשת: נכיר מודלים שונים לצמיחה של רשתות, ונדבר על בין היתר, על תופעת ה"עשירים מתעשרים יותר", על אפקט רשת ועל מסה קריטית.

רשתות חברתיות דיגיטליות ומודלים עסקיים חדשים : נדבר על ההשפעה העצומה של הרשתות החברתיות על עולם העסקים, נלמד על מודלים עסקיים חדשים, על שימוש ברשתות חברתיות לקידום עסקים ועל פרסום ברשת.

שווקים חדשים: נלמד על שווקים חדשים שנוצרו בשנים האחרונות ומונעים על ידי רשתות דיגיטליות. בין היתר, נלמד על מסחר בין אנשים (matching market), כלכלת שיתוף, מימון המונים וחוכמת המונים. ננסה להבין את סוד ההצלחה ואת האתגרים העומדים בפני כל אחד מהשחקנים בשווקים אלו.


Networks, Crowds, and Markets
 
מספר קורסשם קורס
1242-3267יזמות טכנולוגית
Technology Ventures and Entrepreneurship
היקף הקורס: 2 י"ס

* הערות:

1. בסמסטר א' תשפ"ב הקורס יועבר באנגלית
2. דרישת קדם: על התלמיד לסיים בהצלחה קורסים בהיקף 10 י"ס לפחות.
2. המרצה יכול לתת אישור השתתפות מיוחד לסטודנט שלא עומד בדרישות הקדם .


הקורס עוסק בתובנות, אתגרים וכלים המשמשים בתהליכי הערכה, הקמה ומימון של מיזמים טכנולוגיים. במהלך הקורס נעסוק בנושאי יזמות ויזמים, נרכוש יכולת לנתח הזדמנויות חדשנות ונרחיב את הבנתנו בשלבים השונים של מיזמים חדשניים. נעמיק בדיון בקשרי הגומלין בין חדשנות וצמיחה כלכלית, השקעות במו"פ וכלי מדיניות רלוונטיים.

במהלך הקורס ננתח את תהליך הבניה וההערכה של מודלים עסקיים ונעסוק בתבניות מודל וכוחות שוק הפועלים בעולם מחובר שבו השפעות רשתיות והשפעות חיצוניות משחקות תפקיד משמעותי.

הקורס יעסוק גם בתעשיית ההייטק בישראל, בעבר ובהווה בכדי לספק דוגמאות ותובנות בהקשר של קשרי הגומלין בין כוחות השוק, הרגולציה, המימון, הטכנולוגיה וצמיחה כלכלית.

2 Yas
8 ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) = 2 course units

This course covers select topics in Entrepreneurship and Innovation. The course introduces students to the concepts, challenges and tools associated with the creation and evaluation of New Technology Ventures and reflects on some of the drivers of innovation as well as the societal effects of NTVs. During the course we shall discuss entrepreneurs and entrepreneurship, sharpen our abilities to review venture opportunities and expand our understanding of the various stages and factors which impact the success of NTVs.

The course also incorporates an overview of the Israeli High-Tech Eco-system and will use examples from past and current high-tech companies, policy instruments and related cases that facilitate a deeper understanding of concepts in entrepreneurship and innovation. The drivers behind successful high-tech ecosystems as well as the specific Israeli context are discussed.

Business model design methodologies are studied and implemented using current companies.

The course also includes an overview of market structures and concepts which have a strong impact on a wide variety of current-day technology ventures; including: Networks and Network Externalities, Two Sided Markets, selling for Free and 'The Long Tail'.

Issues pertaining to incorporation, financing, valuations, Venture Capital and deal structures as well as new financing regimes such as Crowdfunding are also discussed.

Teaching methodology incorporates lectures, case studies and active student participation.

As part of the course students are expected to apply the discussed frameworks and methodologies to an existing early stage technology venture. The course Assignments will be performed on portfolio companies of TheTime (www.thetime.co.il) a technology incubator with a focus on startups in the areas of Telecom, Internet, Media and Entertainment. This will allow participants to get a better feeling for the way theory becomes practice.
 
מספר קורסשם קורס
1242-3270מבוא לטכנולוגיות נתוני עתק
Introduction to Big Data Technologies
היקף הקורס: 1 י"ס

* לסטודנטים שאין להם הכרות בסיסית (לפחות) עם מושגי יסוד בתכנות ו-SQL - מומלץ לקחת במקביל או לפני לימוד קורס זה את הקורס "טיפול יישומי בנתוני אנליטיקה עסקית".

בעולם העסקי של היום נאספות ונאגרות כמויות מידע הגדלות בקצב מסחרר. היכולת לשלוט ביעילות בכמות (Volume) ,שטף (Velocity) , ומגוון (Variety) סוגי הנתונים, הופכת להיות משאב ארגוני בעל ערך בסביבה עסקית גלובלית ותחרותית. יכולת זו מאפשרת לחברות להשיג תועלות משמעותיות בתחומים כגון שיווק, מכירות, ניהול מלאי, ועוד.

על מנת להפיק תובנות אנליטיות בעלות ערך לארגון, נדרש לבצע פעולות קריטיות הכוללות איסוף, עיבוד, אחסון וניתוח נתונים במימדי ענק. לשם כך נדרשת תמיכה במגוון של טכנולוגיות חדשניות הקרויות טכנולוגיות נתוני עתק (Big Data technologies). קורס זה סוקר טכנולוגיות המאפשרות מתן מענה טכנולוגי הולם לדרישות Big Data ואשר אינם נתמכים בעזרת כלים סטנדרטיים בעולם טכנולוגיות המידע הארגוניים. במהלך הקורס ייסקרו שיטות לעיבוד מקבילי (Map Reduce), יכולת איחסון ועיבוד מבוזרות ומקביליות (Hadoop, DFS), הרחבות המאפשרות גישה נוחה לנתוני עתק (Pig, Hive etc.). כמו כן ייבחנו טכנולוגיות חדשניות של מסדי נתונים (NoSQL, In-Memory Databases) המותאמים לסביבה המתאפיינת בכמות ומגוון סוגי נתונים
(structured/unstructured) ,תוך התמקדות בתכונותיהם המאפשרות התאמה לניתוח נתוני עתק.

הקורס יתמקד בהצגת פתרונות ישומיים לתחום טכנולוגיות נתוני עתק (Big Data) בסביבה עסקית ושיווקית. בתום הקורס משתתפיו יוכלו לעמוד על הפוטנציאל הטמון במגוון הפלטפורמות והטכנולוגיות של טכנולוגיות המידע לצורך פתרון בעיות אנליטיקה עסקית מבוססי נתוני עתק. הקורס יספק בסיס תיאורטי שיאפשר העמקה בתחום וכן התנסות מעשית בשימוש ראשוני בטכנולוגית נתוני עתק.



Introduction to Big Data Technologies
 
מספר קורסשם קורס
1242-3271טיפול יישומי בנתוני אנליטיקה עסקית
Data Handling for Business Data Analytics
היקף הקורס: 1 י"ס

תחום ה-Data Science והשימושים שלו בתחום העסקי (Business Data Analytics) כוללים טכנולוגיות ושיטות המאפשרות איסוף ועיבוד כמויות עצומות של נתונים ממגוון רחב של מקורות שאינם בהכרח מאורגנים. נתונים אלו, המכונים באופן פופולרי Big Data מאפשרים לגופים עסקיים קבלת תובנות עסקיות חשובות ושיפור משמעותי בביצועים העסקיים.

ביישום שיטות Data Science ההנחה המובנית ברוב המקרים היא שכל הנתונים זמינים ומוכנים לניתוח. יחד עם זאת, בעבודה מעשית עם נתונים, נדירים מאוד המצבים בהם כל הנתונים זמינים ומאורגנים. מטרת קורס זה הינה להקנות לסטודנטים יכולות תכנות בסיסיות ושיטות עבודה מעשית עם נתונים: השגת נתונים ממקורות שונים, עיבודם, הכנתם לפורמט המתאים לניתוח נתונים, ניהולם וכן ארגונם לצורך הפקת תובנות מתוך הנתונים (כפי שנלמד בקורסים אחרים בפקולטה).

קורס זה יתמקד בהבנת תהליך השגת נתונים ממקורות שונים ועיבודם, לימוד כלים בסיסיים בתכנות בשפת Python, הכרות עם פורמטים ו-APIs מקובלים באינטרנט לצורך "שאיבת נתונים", היכרות עם בסיסי נתונים רלציונים ושפת SQL לצורך ניהול נתונים.



Data Handling for Business Data Analytics
 
מספר קורסשם קורס
1242-3272היבטים עסקיים של ניסויים דיגיטליים
Business Applications of Large Scale Digital Experimentation
היקף הקורס: 1 י"ס

בעידן הדיגיטלי, תהליכים עסקיים, תהליכים צרכניים ותהליכים חברתיים מבוצעים בהיקף נרחב בסביבה מקוונת - אתרי אינטרנט, רשתות חברתיות ומכשירים חכמים (Smart phones). כלים מקוונים אלו מאפשרים איסוף נתונים שוטף על כלל הפעילויות, משלב איסוף המידע של הצרכן או החברה, דרך שלבי קביעת ההעדפות ועד לשלב קבלת ההחלטה.

השימוש הנרחב בטכנולוגיה מאפשר ביצוע ניסויים דיגיטליים מקוונים ברמת הפרט (micro-level), באופן שוטף ובהיקף נרחב על אלפי צרכנים. ניסויים אלו מהווים אחד מהכלים החשובים ביותר להבנת הסיבות לפעילות צרכנים ולקביעת אסטרגיה עסקית אפקטיבית. עם זאת,מורכבות הניסויים מציבה אתגרים בתכנונם ובניתוחם ואף מעלה שאלות אתיות בנוגע לגבולות וכללי השימוש בניסויים.

קורס זה מתמקד בהבנת היישומים העסקיים של ניסויים דיגיטליים רחבי היקף. בקורס נעמוד על סוגי הניסויים השונים והשימושים השונים של כל סוג; נלמד היבטי תכנון ועיצוב של ניסויים דיגיטליים תוך דגש על הבנת הקשר סיבתי וההבדל מקורלציה; נדון בשיטות לניתוח והערכת תוצאות הניסויים; נסקור כלים לביצוע ניסויים מקוונים ונתכנן ניסוי מקוון באחד מכלים אלו (Amazon Mechanical Turk).

בנוסף, נדון בשאלות האתיות העולות משימוש בניסויים אלו ובטכניקות ונורמות הנדרשות להגדרת תחום מתפתח זה.

In the digital era, commercial, consumer and social processes are carried out on a broad scope in a digital environment. Operational and managerial systems, along with Internet websites and cellular devices enable routine collection of data concerning all activities performed in this environment. These technological changes generated a newly emerging capability to rapidly deploy and iterate micro-level randomized experiments in digital social and economic settings, to understand consumption processes. Leading companies are conducting large scale online experiments on a regular basis, testing the effect of different factors on consumer demand, product rating, and even political opinion.
However, many companies currently lack the knowledge necessary to design and run a rigorous scientific experiment and to utilize the advantage of experimentation.

In this course we will focus on the business applications of digital experiments and learn how to design, plan, implement, and analyze digital experiments. First, we will stidy basic concepts in causal inference and then explore how theories from behavioral economics and psychology can be applied to experimental designs. We will cover different experiments types, design choices and methods to analyze the results. We will also discuss ethical challenges of running digital experiments.
 
מספר קורסשם קורס
1242-3273מחקר ופיתוח בעידן הסייבר והדאטה
R&D in the Cyber and Data Era
הקורס הינו קורס בחירה מתקדם המשלב בין המפגש עם העולם הטכנולוגי הסייברי לבין אתגר הניהול והיזמות הפרויקטלית השואפת להפוך רעיון טכנולוגי לתוצר בעל ערך יישומי ועסקי. עולם ניהול הפרויקטים, עולם המו"פ הטכנולוגי ועולם האסטרטגיה עוברים טלטלה בימים אלו בשעה שגישות מסורתיות אינן נותנות מענה מספק בעידן בו עקרונות הפעולה והמאפיינים משתנים. קצב השינויים, אי הודאות, מקורות המימון, שיתוף הידע, שמירת IP ועוד הינם מאפיינים אשר בעולם הנוכחי מתנהגים באופן שונה ומחייבים הערכות ובניית מתודולוגיות וכלים חדשים על מנת להצליח בעולם הזה.
הקורס יעסוק בסוגיית הסייבר מנקודת מבט של תפיסת הNIST Cybersecurity Framework הבוחנת את התועלת הסייברית מזוית האפיון, המניעה, הגילוי, התגובה וההתאוששות. לכל אחת מהתכליות קיימות טכנולוגיות מגוונות התורמות למימוש התכלית. לכל אחת מהמשימות הסייבריות תותאם צורת התארגנות ניהולית מסויימת שתנותח ותודגם באופן מפורט. הקורס מפגיש גם עם עולם הDATA, נוגע בmachine Learning וכן בData Science.
הקורס מעניק למשתתפיו חוויה מרתקת של דילוג בין העולם הטכנולוגי לבין העולם הניהולי, תוך שאיבת מקורות הידע מהעולם האקדמי והתאורטי ומנגד מהעולם המעשי ומדוגמאות קונקרטיות שהתרחשו בעולם הטכנולוגי העסקי. הסטודנטים יתנסו בביצוע עבודה קונקרטית על נושא שיבחרו בו יתרגלו את העקרונות הנלמדים בקורס.

The course is an advanced elective course that combines an encounter with the cyber technological world and the challenge of management and project entrepreneurship that strives to turn a technological idea into a product with applied and business value. The world of project management, the world of technological R&D and the world of strategy are undergoing turmoil these days when traditional approaches do not provide a satisfactory answer in an age where the principles of operation and characteristics are changing. Differently and require evaluations and building new methodologies and tools in order to succeed in this world.
The course will deal with the issue of cyber from the perspective of the NIST Cybersecurity Framework, which examines cyber benefit from the perspective of characterization, prevention, detection, response and recovery. Each of the purposes has a variety of technologies that contribute to the realization of the purpose. Each of the cyber tasks will be adapted to a certain form of managerial organization that will be analyzed and demonstrated in detail. The course also introduces the world of DATA, touches on machine learning and data science.
The course provides its participants with a fascinating experience of skipping between the technological world and the managerial world, while drawing sources of knowledge from the academic and theoretical world and from the practical world and concrete examples that took place in the business technological world. Students will experience performing concrete work on a topic they choose and will practice the principles learned in the course.
 
מספר קורסשם קורס
1242-3274ויזואליזציה של נתונים
Data Visualization
היקף הקורס: 1 י"ס

ויזואליזציה של נתונים (Data Visualization) היא ההצגה החזותית של נתונים כדי להעביר מידע. הצורך והשימוש באמצעי המחשה ויזואליים הולך וגדל ב"עידן המידע". הקורס סוקר יסודות של תפיסה חזותית, ודן במרחב הפתרונות הוויזואליים בהקשר של סוגי הנתונים, השאלות הנשאלות עליהם וקהל היעד. אנו נדון במרכיבי השפה הוויזואלית - סימנים וערוצים ויזואליים, תרשימים, Dashboards וכן Data Driven Stories (DDS). יישום הקורס מתמקד בניתוח תיאורטי וביקורתי של וויזואליזציות נתונים וכן ביצירה שלהן בעזרת תוכנת Tableau.

This course provides a theoretical background on visualization
analysis and design as well as hands-on experience (using Tableau software) in data visualization. It introduces students to design principles for creating meaningful displays of quantitative and qualitative data to facilitate managerial decision-making.
 
מספר קורסשם קורס
1242-3276היבטים אתיים בתחום ביג דאטה
Big Data Ethics
הקורס עוסק בזיהוי, ניתוח ומציאת פתרונות לסוגיות אתיות, חברתיות ומוסריות ביישומים של ביג דאטה. הקורס מפנה זרקור אל "הצד האפל" והפחות מוכר של תחום נתוני העתק, ומציג כיצד לצד ההזדמנויות והיתרונות המשמעותיים שמביאים עמם יישומי התחום, צצות מגוון שאלות אתיות, כגון חשש לפגיעה בפרטיות, באמון הלקוחות, בהוגנות, ולעיתים גם אפלייה ופגיעה במיעוטים. במסגרת הקורס נבחן את ההיבטים האתיים של התחום תוך הצגת דוגמאות ממגוון תעשיות (ביטוח, פיננסים, רפואה, רשתות חברתיות, מסחר אלקטרוני, שיווק וכו'). נעסוק הן בפעילויות של הטיפול בנתונים: איסוף נתונים, אחסון ואבטחה, שיתוף ומסחר במאגרי נתונים; והן בפעילויות עיבוד הנתונים, פיתוח אלגוריתמים לקבלת החלטות, בינה מלאכותית ועוד. בכל אלה נבחן את הסוגיות האתיות והדרכים המתאימות להתמודדות איתן: פתרונות נורמטיביים, טכניים, או במידת הצורך גם רגולטוריים. במקרים מסוימים נראה כי דווקא "הבעיות" האתיות עשויות לייצר עבור עסקים הזדמנויות חדשות.

The course focuses on the ethical aspects in big data applications and technologies.
 
מספר קורסשם קורס
1242-3277כריית טקסט
Text Mining
אנחנו חיים בעידן המדיה החברתית, עידן בו אנו מוצפים במידע המגיע אלינו ממקורות רבים ומגוונים, ובפורמטים שונים. חלק גדול מהמידע המגיע אלינו ונמצא במדיה החברתית הינו טקסטואלי, ורובו נוצר ע"י משתמשי המדיה.
בקורס זה נלמד לנתח מידע טקסטואלי באופן ממוכן. נתמקד בשני סוגי ניתוח נתונים. הראשון הינו ניתוח שאינו מפוקח, היינו, מציאת תבניות ותובנות מתוך אוסף של טקסטים (לדוגמא, מציאת טרנדים וסיכום נושאי שיח ברשת). השני, הינו ניתוח מפוקח, בו המטרה היא לסווג את המידע לקבוצות מוגדרות מראש. דוגמא נפוצה בה נתמקד הינה ניתוח סנטימנטים ? האם טקסט נכתב באופן חיובי, שלישי, או ניטרלי.

Text mining
 
מספר קורסשם קורס
1242-3278היערכות ארגונית לאיום הסייבר
Organization Preparation for Cybersecurity Threats
היערכות ארגונית לאיום הסייבר

הקורס עוסק בבניית תכנית לניהול משבר סייבר אשר מתארת את האחריות ואת הפעולות הנדרשות בין כלל הגורמים הרלוונטיים, כלומר הצוותים הטכנולוגיים (מחקר ופיתוח, רשת, תקשורת, אפליקציות , אבטחת מידע וכו'), מנהלים בכירים, מנהלי הסיכונים, היועצים המשפטים, אנשי יחסי הציבור והדוברות, יועצי ניהול משבר ועוד. שיתוף פעולה נכון בין כל הגורמים הנ?ל הינו קריטי ליכולתו של הארגון לפעול בצורה נכונה בזמן האירוע אשר מתאפיין בחוסר הוודאות רבה. על התכנית לספק דרכים ברורות לניהול האירוע, כאשר היא נותנת מענה לדרישות הייחודיות של הארגון, לוקחת בחשבון את האסטרטגיה העסקית, גודל הארגון, מבנה הארגון ועוד. על התכנית לכלול בין היתר התייחסות לנושאים הבאים: עקרונות הכוננות לאירועי סייבר, ההכרזה על אירוע סייבר והגדרת רמת האירוע, מבנה ואיוש חדרי מצב, דרכי תקשורת, גופים ותהליכי עבודה ייעודיים, אופן ביצוע הערכת מצב ועקרונות הדיווח לבעלי עניין. הפעולות הנדרשות בשלבי ניהול האירוע (מזיהוי ועד להתאוששות) - טכנולוגי, עסקי, משפטי, מונטין. עקרונות לניהול מו"מ במסגרת אירוע סייבר. הסתייעות בגורמים ממשלתיים ועבודה מול רגולטורים ורשויות החוק בארץ ובעולם. טבלת כוננויות וכשירויות. הכרזה על סיום אירוע סייבר. מטרת הקורס היא למידה והתנסות עם ארועים מורכבים, הבנת הכלים והטכנולוגיות להתמודדות עם השאלות העסקיות והאתגרים בעידן הדיגיטלי.

הקורס עוסק בלימוד וניתוח ארועים ונתונים תוך התמקדות באירגון והמשך פעילותו העיסקית של הארגון תוך כדי התקפות סייבר. במהלך הקורס נסקור בעיות ואתגרים עסקיים מתחומים שונים, מהתעשייה והאקדמיה ונדון בדרכים לקבלת החלטות ניהוליות במהלך התקפות סייבר. נלמד ונעמיק במתודולוגיות עבודה, שיטות וטכנולוגיות רלוונטיות תוך התנסות בעבודה עם בעיות עסקיות מציאותיות.

Organization Preparation for Cybersecurity Threats

Cyber Threats of Tomorrow: How Should You Prepare Your Organization

Cyber-attacks and their complexity are increasing at a high rate. Each organization must take into account that it will be very difficult to identify and stop some of the cyber attacks. Organization must prepare for its continued operations while cyber-attack on it. The focus of organizations solely on the prevention of cyber-attacks by investing in improving defense capabilities and adopting new technologies is nowhere near enough. Organizations must prepare for cyber events while improving their response capabilities and recovery mechanisms. Failure to prepare the organization and a tentative or incorrect response can put the organization in a very dangerous business and legal situation. However, many organizations refrain from preparing themselves for managing and recovering from cyber events, preferring to leave the issue to the care and responsibility of the organization's infrastructure and computing manager. The purpose of the session is to learn and experience complex events, understanding the tools and technologies for dealing with business questions and challenges in the digital age.
 
מספר קורסשם קורס
1242-3279האירגון הדיגיטלי
The Digital Enterprise
חדירתן של טכנולוגיות מידע חדשות בעשורים האחרונים, גרמה לזעזועים ושינויים רבים בארגונים, בתעשיות, ובשווקים. חברות כמו Uber, Airbnb, Netflix השיגו יתרון תחרותי בעזרת דרכים חדשות לארגון ולניהול התפעול, ומודלים עסקיים חדשים, שמנצלים היטב את יכולות הטכנולוגיה.
באקלים התחרותי הנוכחי, כל הארגונים ? גם אלה הנחשבים "מסורתיים" ושאינם עתירי טכנולוגיה ? חייבים להסתגל ולהתאים את עצמם לסביבה. שימוש טקטי בטכנולוגיות מידע לא מספיק; על?מנת לשרוד ולשגשג, ארגונים נדרשים למצוא דרכים חכמות לשימוש אסטרטגי בטכנולוגיה.
בקורס זה נאפיין את הסביבה התחרותית-טכנולוגית של העידן הנוכחי; ננתח מקרי בוחן ונלמד כיצד ארגונים מובילים ? מתעשיות שונות ? משתמשים בטכנולוגיה כדי לשנות את הדרכים בהן הם פועלים; ונציע מסגרות אנליטיות שיסייעו לתכנון מהלכי טרנספורמציה דיגיטלית.


חדירתן של טכנולוגיות מידע חדשות בעשורים האחרונים, גרמה לזעזועים ושינויים רבים בארגונים, בתעשיות, ובשווקים. חברות כמו Uber, Airbnb, Netflix השיגו יתרון תחרותי בעזרת דרכים חדשות לארגון ולניהול התפעול, ומודלים עסקיים חדשים, שמנצלים היטב את יכולות הטכנולוגיה.
באקלים התחרותי הנוכחי, כל הארגונים ? גם אלה הנחשבים "מסורתיים" ושאינם עתירי טכנולוגיה ? חייבים להסתגל ולהתאים את עצמם לסביבה. שימוש טקטי בטכנולוגיות מידע לא מספיק; על?מנת לשרוד ולשגשג, ארגונים נדרשים למצוא דרכים חכמות לשימוש אסטרטגי בטכנולוגיה.
בקורס זה נאפיין את הסביבה התחרותית-טכנולוגית של העידן הנוכחי; ננתח מקרי בוחן ונלמד כיצד ארגונים מובילים ? מתעשיות שונות ? משתמשים בטכנולוגיה כדי לשנות את הדרכים בהן הם פועלים; ונציע מסגרות אנליטיות שיסייעו לתכנון מהלכי טרנספורמציה דיגיטלית.

 
מספר קורסשם קורס
1242-3281אפיון חוויית משתמש
Ux Design
המושג "חוויית משתמש", User Experience, או UX בקיצור, הפך בשנים האחרונות לסוג של באז. כולם מדברים על UX, כולם חושבים על UX, והביקוש למאפייני UX למגוון רחב של חברות, בכל העולם, הולך וגובר משנה לשנה.
אבל מהי הלכה למעשה חוויית משתמש ומהם השיקולים הפסיכולוגיים העומדים בבסיסה? מהו תהליך יצירת חוויית משתמש ואיך מוודאים שחוויית המשתמש שאפיינו אכן מוצלחת?
במסגרת הקורס, נעסוק בהרחבה בכל הנושאים הקשורים לאפיון חוויית משתמש ב- web, במובייל, באפליקציות ובמערכות מידע, ניגע בהיבטים תיאורטיים חשובים, נכיר מתודולוגיות מתחומי הפסיכולוגיה, התנהגות הצרכנים, קבלת ההחלטות ו- HCI, ונראה דוגמאות קונקרטיות מאתרים, אפליקציות ומערכות. בנוסף, לאורך הקורס, נבצע מספר תרגילי אפיון UX מעשיים לשיפור אופן המחשבה והביצוע.
הקורס אינו דורש ידע טכני או ידע קודם כלשהו ומתאים לכל סטודנט/ית לתואר שני (מערכות מידע, התנהגות, שיווק וכדומה), המעוניינ/ת לעסוק בתחום, לעבוד מול אנשי מקצוע מהתעשייה, או לשפר את יכולותיו/ה הניהוליות בהיבטים של חוויית משתמש. חשוב לציין כי עיקר הדגש בקורס הינו על הבנת ההיבטים הפסיכולוגיים-התנהגותיים, המשפיעים על המשתמש ועל קבלת ההחלטות שלו ואשר עומדים בבסיסה של יצירת חוויית משתמש מוצלחת, ולא על היבטים טכניים, "חוקים" או "כללי אצבע".

In recent years, the term User Experience (UX) have become a buzzword.
Everybody talks and thinks about UX, and the demand for skilled and talented UX designers (for various sorts of companies) is proliferating.

But what is exactly UX and what are the psychological aspects composing it? How, practically, do we design UX and how are we to make sure that our UX is actually good?

During the course we will deal with all crucial aspects needed for creating a great User Experience in web, mobile, applications and information systems. We will explore significant theoretical issues, delve into various design methods, derived from cognitive psychology, consumer behavior, decision-making and HCI disciplines, and get familiar with various concrete examples.
Additionally, we will conduct several UX design exercises for improving our thinking and designing capabilities.
 
מספר קורסשם קורס
1242-3282סייבר למנהלים
Cybersecurity for Managers
מטרת הקורס לפרוס את העולם הטכנולוגי של הסייבר על מרכיביו השונים. נקודות החוזק ונקודות התורפה, מטרות האבטחה בסייבר, מבנה מחשבים ורשתות תקשורת, מגבלותיהם ופגיעותם. הקורס סוקר היבטים טכנולוגיים בהתפתחותה ומודל פעולתה של רשת האינטרנט, פרוטוקולים, רשת ה WEB-והסכנות שבה, מחשוב ענן והאתגרי הסייבר הכרוכים בו, יסודות וכלים קריפטוגרפים, תקיפות נפוצות, תשתיות תקיפה ומערכות הגנה. למידה והתנסות עם ארועים מורכבים, הבנת הכלים והטכנולוגיות להתמודדות עם השאלות העסקיות והאתגרים הניהולים בעידן הדיגיטלי. הקורס עוסק בלימוד וניתוח תוך התמקדות בניהול טכנולוגיות בסביבה דינאמית. במהלך הקורס נסקור בעיות ואתגרים עסקיים וניהוליים מתחומים שונים, מהתעשייה והאקדמיה ונדון בדרכים להתמודדות באתגרי הסייבר של האירגונים.

הקורס מיועד לסטודנטים מתחומים שאינם טכנולוגיים, עם זאת הוא טכנולוגי במהותו. בקורס נסקור את ההיבטים הטכנולוגיים של עולם הסייבר ומרכיביו השונים. חוזק וחולשה עיקריים, יעדי אבטחת סייבר, כלי קריפטוגרפיה בסיסיים, מבנה מחשבים ורשתות תקשורת, כמו גם מגבלותיהם ופגיעותיהם.

The aim of the course is to deploy the technological world of cyber on its various components. Strengths and weaknesses, cyber security goals, structure of computers and communication networks, their limitations and vulnerabilities. The course reviews technological aspects in the development and model of operation of the Internet, protocols, the WEB network and its dangers, cloud computing and the challenges
The cyber involved, cryptographic elements and tools, common attacks, attack infrastructures and defense systems. In addition we analysis and simulate complex events, understanding the tools and technologies for dealing with business questions and the managerial challenges in the digital age. The course deals with learning and analysis with a focus on managing technologies in a dynamic environment. During the course we will review problems and business and managerial challenges from various fields, from industry and academia and discuss on the way to tackling the cyber challenges of organizations.

The course is intended for students from non-technological fields, however it is technological in nature. In the course we will review the technological aspects of the cyber world and its various components. Major strengths and weaknesses, cyber security objectives, basic cryptography tools, computer structure and communication networks, as well as their limitations and vulnerabilities.
 
מספר קורסשם קורס
1242-3283מעורבות משתמשים בסביבות וירטואליות
User Engagement On Online Environments
הקורס מתמקד בתופעת ה Engagement ? ההשתתפות והמעורבות של המשתמשים באתרי האינטרנט. כיום, כאשר קהילות מקוונות נפוצות יותר מאי פעם, אתרים רבים מאמצים לעצמם מרכיבים קהילתיים או חברתיים על ידי שימוש בחברויות, טוקבקים, פידבקים ודפי שיחה כדי לתת ערך מוסף לאתר ולהגדיל את השימושיות, החווייתיות וכן שביעות הרצון וזמן השהות של המשתמשים. על כן, קיימת חשיבות גדולה ביכולת לתכנן, לאפיין, לעצב ולמדוד כלים ויישומים אלו. בקורס זה נבחן סוגיות מרכזיות בחקר ההשתתפות והמעורבות בסביבות וירטואליות עם תובנות מעולם ניהול הטכנולוגיה וחווית המשתמש.
החלק הראשון עוסק בניסיון להגדיר את מושג ה Engagement ולכמתו, וכן במחקרים שעוסקים בהשפעת השתתפות ומעורבות משתתפים על משתנים כלכליים והתנהגותיים. החלק השני של הקורס יכלול תרגול של כלים אנליטיים ואיכותניים ותרגול מקרי דוגמא.

The course focuses on the phenomenon of engagement - the participation and involvement of users in websites. Nowadays, when online communities are more common than ever, many sites adopt community or social components by using friendships, talkbacks, feedback and talk pages to add value to the site and increase usability, experience and user satisfaction and time spent. Therefore, the ability to plan, characterize, design and measure these tools and applications is of great importance. In this course we will examine key issues in the study of participation and involvement in virtual environments with insights from the world of technology management and user experience.
 

    


tau logohourglass00:00