tau logoתיאורי הקורסים
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
1242-2201פיתוח ושילוב מערכות ויישומים
Development and Integration of Systems and Applications
היקף הקורס: 1 י"ס

הקורס יקנה ידע לניתוח התרומות האפשריות של מערכת המידע לארגון, כלים למידול ועיצוב וכן ידע הנחוץ לשילוב, הערכה והטמעת מ"מ בארגון.

Development and Integration of Systems and Applications
 
מספר קורסשם קורס
1242-2203מערכות מידע ואסטרטגיה עסקית
Information Systems and Business Strategy
היקף הקורס: 1 י"ס

טכנולוגיית המידע מיושמת בארגונים כבר עשרות שנים. ברם, בעוד שבתקופה הראשונה התבטאה תרומתן של מערכות המידע בעיקר בהתמודדות עם עיבוד נפח נתונים גדול, בהתייעלות ובשיפור תהליכי עבודה פנימיים בארגונים הרי שבשנים האחרונות ניכרת תרומה משמעותית של טכנולוגיית המידע גם למיצובו של הארגון בסביבתו העסקית. מערכות המידע המודרניות מסייעות לארגון, בין השאר, להרחיב ולגוון את היצע המוצרים והשירותים ללקוחותיו, לשפר את כושר המיקוח שלו מול הספקים, וליצור בידול ביחס למתחרים. יתרה מזאת, ארגונים מובילים אף הובילו מהלכים לשינוי כללי התחרות בשוק בהסתמך על טכנולוגיית המידע. קורס זה בוחן את הזיקה ההדדית בין מדיניות עסקית לבין מדיניות מערכות המידע.


Information Systems and Business Strategy
 
מספר קורסשם קורס
1242-3213ניהול פרויקטים טכנולוגיים
Technological Project Management
היקף הקורס: 1 י"ס

קורס ניהול פרויקטים טכנולוגיים מציג מסגרת תיאורטית וכלים מעשיים להכשרת מנהלים ומנהיגים שיובילו פרויקטים טכנולוגיים מוצלחים בארגונים. במסגרת הקורס ייבחנו סוגים שונים של פרויקטים תוך התאמת סגנון ניהול החדשנות המתאים עבורם. הקורס יעסוק בייזום פרויקטים, ובתכנון, ניהול ובקרת תהליכי העבודה בפרויקטים בגישה הקלאסית, בגישה האג'ילית ובגישה האסטרטגית.
במסגרת הקורס נכיר, נבחן וניישם גישות, טכניקות וכלים המשמשים לתכנון, ניהול ובקרה של פרויקטים בכלל ושל פרויקטים טכנולוגיים בפרט. הקורס משלב בין נושאי הלימוד הקלאסיים של ניהול פרויקטים הכוללים תכנון וניהול תכולה, לוחות זמנים, משאבים ותקציב, לבין נושאי הלימוד החדשניים של ניהול פרויקטים הבוחנים את הפרויקט בהיבט העסקי ומציעים כלים לניהול חדשנות בעולם דינאמי ותחרותי. הלימוד ייעשה באמצעות הרצאות, תרגילים וניתוחי אירוע. המשתתפים נדרשים לעבודת צוות לשם הכנת והצגת תכנית פרויקט שמטרתה ליישם את החומר הנלמד בכיתה.Technological project management. The course presents a theoretical framework and practical tools to train successful technological project managers and leaders. The course will examine different types of projects that can be applied for innovation management. The course will deal with project initiation, planning, management and control of work processes in projects following the classical approach, the agile approach and the strategic approach.
During the course, the students will learn, examine and apply approaches, techniques and tools used for planning, management and control of projects in general, and technological projects in particular. The course combines traditional project management topics such as scope, schedule, resources and budget planning and management, as well as innovative project management topics used to examine projects in relevant business contexts of innovative, dynamic and competitive world. Learning will be done through lectures, exercises and case studies. Participants are required to work in a team to prepare and present a project plan that aims to apply the learning materials.
 
מספר קורסשם קורס
1242-3244ניהול ידע
Knowledge Management
במאה ה-21, ידע ומידע הינם נכס משמעותי בכל ארגון. מינוף מידע וידע אלו, הם מפתח להצלחת הארגון.
הקורס מציג כלים ומתודה לשימור, שיתוף, הנגשת ופיתוח ידע בארגונים.
מטרתו לתת בידי מנהלי העתיד, כלים לפיתוח העובדים, פיתוח העבודה, ופיתוח העסק.

In the 21st century, knowledge and information serve as significant assets in all organizations. Leveraging this asset is key to organizational business success.
The Course presents and demonstrates tools and methodologies for knowledge retention, knowledge sharing, accessibility and knowledge development.
Its purpose is to give the future managers a toolbox for employees and business development.
 
מספר קורסשם קורס
1242-3248גילוי ידע ורשתות נוירונים
Knowledge Data Discovery and Neural Networks
היקף הקורס: 1 י"ס

כריית מידע (Data Mining or Knowledge Data Discovery - KDD) עוסקת בחילוץ של ידע מתוך מאגרי נתונים גדולים. כריית מידע משלבת ועושה שימוש במספר תחומים מדעיים ביניהם: סטטיסטיקה, למידת מכונות, ניהול בסיסי נתונים, זיהוי תבניות, בינה מלאכותית ואחרים. הקורס יעסוק בטכניקות ובאלגוריתם השונים לכריית מידע ובאפלקציות של כריית מידע לתחומים שונים ביניהם מסחר אלקטרוני, שיווק, ניהול, מימון, ביואינפורמטיקה ומערכות בריאות ועוד. הקורס מורכב מהרצאות בכיתה, מתרגילים שיינתנו כעבודת בית תוך שימוש בתוכנות ייעודיות לכריית מידע.

Knowledge Data Discovery and Neural Networks
 
מספר קורסשם קורס
1242-3253נושאים מתקדמים במדעי הנתונים למנהל עסקים
Advanced topics in Data Science for Business
היקף הקורס: 1 י"ס

הקורס יתמקד בהצגת פתרונות ישומיים לבעיות מבוססות נתונים בתחומם העסקי. הפתרונות מתבססים על יישום תאוריות וכלים מתחום הData Science וכריית המידע (Data Mining). הקורס מאפשר התנסות מעשית בשימוש בכלי כריית מידע וקבלת בסיס מעשי ותיאורטי שיאפשר העמקה בתחום. בהרצאות הקורס יוצגו בעיות נבחרות וילמדו שיטות אשר מאפשרות לטפל בבעיות הנ"ל. הקורס מורכב מהרצאות בכיתה שיועברו ע"י המרצים, מעבודות תלמידי הקורס, וע"י לימוד ותרגול עצמי (קריאת מאמרים ולימוד תוכנת Data Mining) . כמו כן, יכלול הקורס פרוייקט מסכם בו יישמו התלמידים את הנלמד בקורס באמצעות תוכנת כריית מידע.


Advanced Topics in Data Mining and Knowledge Discovery
 
מספר קורסשם קורס
1242-3255יזמות הייטק
Hi-Tech Entrepreneurship
הקורס יתמקד בהבנת ישום העקרונות ומושגי היסוד ביזמות וביזמות פנים-ארגונית, תוך שילוב היבטים תיאורטיים, מחקריים ומעשיים, והתייחסות לדוגמאות של יזמות מהמציאות הישראלית והגלובלית. הקורס ישים דגש על הבטים מעשיים של עולם היזמות
בין הנושאים שידונו בקורס: התהליך היזמי והקמת עסקים, התכנית עסקית ? מטרות ומבנה וניתוח, יזמות ומקורות המימון,הערכת שווי למיזמים חדשים. יזמות פנים ארגונית ? התהליכים הטבעיים, הארגון המשולב ותהליכי החדשנות הפנים ארגונית. נדון בסוגיות של העברה טכנולוגית הקשורות ביזמות במגזרי ההי-טק, וגישות הייחודיות לסטרטאפים טכנולוגיים בעולם הווב והמובייל.
הקורס ישלב הרצאות פרונטליות, דיונים בכיתה, מצגות כולל מצגות צוותי סטודנטים, והרצאות אורחים יזמים. לכל המפגשים יש להביא מחשב נייד ו/או טאבלט ו/או סמארטפון המאפשר גלישה.

1 Semester Unit

This course introduces students to the concepts, challenges and tools associated with the creation of a New Technology Venture.

The course is designed to enhance your understanding of entrepreneurs & entrepreneurship as well as sharpen your ability to review venture opportunities and expand your understanding of the various stages and factors which impact the success of NTVs.
 
מספר קורסשם קורס
1242-3257אבטחה ולוחמת מידע בעולם אינטרנטי
Information and Cyber Security
היקף הקורס: 1 י"ס

מערכות מחשוב ותקשורת הפכו יעד מרכזי להתקפות של פשיעה כלכלית, פשע מאורגן, טרור וכן לתקיפות יזומות-מדינה. בשנת 2011 הגיעו לשיאן ההתקפות על תשתיות מידע לאומיות והשימוש במערכות מחשב לריגול עסקי ומדינתי, והאירועים המדווחים מלמדים על התעצמות השימוש בתשתית המקוונת לתקיפה ולמודיעין. הפגיעות המזוהה של מערכות מקוונות הופכות אותן ל"בטן הרכה" של הכלכלה המודרנית ושל תשתיות לאומיות. מערכות אלה נבנו, לא אחת, בהיעדר תשומת לב מספקת לשיקולי אבטחה או לתרחישי תקיפה ממוקדים והן מתבססות על תשתיות מקושרות, פתוחות ומורכבות שאינן מהימנות.

בעוד שבתחום מדעי המחשב וההצפנה בוצעו פריצות דרך מרשימות בתחומי האבטחה ומערכות מאובטחות, ההטמעה של פתרונות מאובטחים לוקה בחסר וההעדפה החברתית היא לשימושיות חלף אבטחה. ניתן לומר כי ארכיטקטורת הבסיס של חברת המידע אינה מבוססת על אדנים איתנים של אבטחה. זו העת בה נדרשים לבחון מחדש את פרדיגמת האבטחה המשמשת אותנו במערכות מידע ותקשורת ובתשתיות חיוניות ולייסד תפיסת אבטחה המתאימה למתווה הסיכון ותרחישי האיום המזוהים. זוהי העת בה עלינו לייסד ארכיטקטורת אבטחה ההולמת את אתגרי חברת המידע.

מטרת הקורס לנתח את האיומים הקיימים בסביבת המידע ואת זירת ההתקפה (פשיעה, טרור ולוחמה דיגיטלית) ולאורן לקיים דיון על תפיסת האבטחה המתאימה לסביבת המידע ולבחון תפיסות אבטחת מידע והתאמתן לאיום. הדיון יבחן את תפיסות האבטחה וההגנה בהיבטיהם המבניים, הטכנולוגיים והמשפטיים.


Information and Cyber Security
 
מספר קורסשם קורס
1242-3260פלטפורמות טכנולוגיות בעסקים
Contemporary Digital Platforms in Business

היקף הקורס: 1 י"ס
פלטפורמות טכנולוגיות כגון האינטרנט, הענן, המחשוב הנייד והרשתות החברתיות, מייצרות הזדמנויות חדשות עבור המשתמש, המפתח, המנהל והיזם. פלטפורמות אלה מערערות את הנחות העבודה והמודלים הקיימים הן בעולם העסקי-הטכנולוגי והן בעולם העסקי אשר משתמש בטכנולוגיה לצורך התפעול הארגוני. בקורס זה נעמוד על המאפיינים הייחודיים של כל אחת מהפלטפורמות לעיל, נבחן את העקרונות המנחים את פעולתן ונדון בפרגידמות החדשות אשר הן משרות הן על הפיתוח הטכנולוגי המודרני והן על השימוש בטכנולוגיות האלו על ידי פרטים ועל ידי ארגונים.
בקורס נציג מתודולוגיה שיטתית להערכה של טכנולוגיות חדשות, ונלמד לזהות את המשמעויות העסקיות הגלומות בטכנולוגיות השונות עבור סוגי המנהלים האלה: (א) המנהל בארגון - אשר יוכל לרתום את הטכנולוגיה לשיפור התהליכים העסקיים (ב) המנהל-היזם - אשר יוכל לבנות מודל עסקי הממנף את היכולות הטכנולוגיות החדשות לכדי עסק מכניס.


Digital platforms, such as the Internet, the Cloud, Mobile computing and Social networks, create new opportunities for the developer, the manager and the entrepreneur. Those platforms disrupt the current existing working hypothesis and models in the tech-business world and also in the business world which relies on technology for organizational operation. We will learn about the unique attributes of each of the mentioned platforms above, explore the guiding principles for their activities and discuss the new paradigms that they imply over modern technology development, individuals and organizations.
We will learn a systematic methodology for new technology assessment, while identifying the business meaning which are manifested in different technologies for the manager in the organization that can channel technology for improving the business process and for the entrepreneur which in turn can build a business model that may leverage the new technological capabilities into a profitable business.
 
מספר קורסשם קורס
1242-3264ניהול תוכנה בגישות רזות ואג'יליות
Agile and Lean Software Management
היקף הקורס: 1 י"ס


חדשנות בכלל, וחדשנות טכנולוגית בפרט, דורשת קבלת החלטות עסקיות ותפעוליות בתנאים קיצוניים של אי ודאות. בתנאים שכאלה קורסים המודלים הקלסיים לפיתוח טכנולוגיה, וכך בידי המנהל והיזם חסרים כלים לניהול התהליכים אשר הוא מוביל, לרבות ניהול סיכונים וקבלת תמונת מצב עדכנית לגבי התקדמות פרויקטים. הדבר מקבל משנה חשיבות כאשר המדובר בפרויקטים מורכבים וממושכים.

בעולם פיתוח התוכנה מתוארים כשלים אלו כ"משבר התוכנה" - קרי חוסר היכולת לנהל פרויקטים עתירי טכנולוגיה (ובפרט תוכנה) במסגרות משאבים נתונים (זמן, עלות) ואיכות נדרשת.

בשנים האחרונות אנו עדים לצמיחת גישות חלופיות לניהול טכנולוגיה המכונות גמישות, זריזות ורזות (Agile). גישות אלה שואבות השראה משיטות ניהול יפניות (Lean, Kanban) אשר יושמו בהצלחה בתעשיית הרכב (Honda, Toyota) ועברו "תרגום" לתעשיית התוכנה. בקורס נדון בהרחבה בשתי מתודולוגיות בולטות שכאלו: הראשונה Scrum אשר מגדירה מסגרת עבודה לתהליך הפיתוח ולמבנה הארגוני. והשנייה Extreme Programming אשר עוסקת בהשלכות ההנדסיות המתחייבות מאימוץ המסגרת האג'ילית.

בנוסף, נדון בהשלכות העסקיות של מעבר לניהול גמיש מעבר למישור התפעולי וההנדסי. יישום העקרונות שבסיס השיטות הרזות מתווה דרכי פעולה לניהול חדשנות הן בארגונים מבוססים והן בחברות הזנק (startups). אנו נבחן התנהלות אמפירית בזיהוי ואפיון לקוחות, ביצירת שווקים חדשים, בהגדרת יעדים מדידים ובניטורם.

Innovation in general, and specifically technology innovation, requires making business and operational decision in extreme environment of uncertainty. In those conditions the classic technology development models collapse and the manager or entrepreneur are left without proper tools for leading and managing processes, including risk management and getting proper status of a running project advancement. The issue is more severe for high complexity, long projects.

In the world of software development it is coined as "Software crisis"- the inability to manage technology projects (which involve software) under the given resources (time, cost) and with proper quality.

The Agile approaches are inspired by Japanese management methods (Lean, Kanban) who were "translated" from the car industry to software industry.
We will discuss in depth the Scrum methodology and Extreme Programming.

In addition, we will discuss the business implication of moving to agile management for the organizations and startups.
 
מספר קורסשם קורס
1242-3265מבוא ליישומי דאטה במנהל עסקים
Data Science for Business
היקף הקורס: 1 י"ס

התפתחויות בטכנולוגיות המידע מאפשרות איסוף ועיבוד כמויות עצומות של נתונים ממגוון רחב של מקורות. נתונים אלו, המכונים באופן פופולרי "ביג דאטה" מאפשרים לגופים עסקיים קבלת תובנות עסקיות חשובות ושיפור משמעותי בביצועיים העסקיים. בהקשר זה הביטוי Data is the New Oil נשמע לאחרונה יותר ויותר.

מטרת קורס זה הינה להסביר עקרונות יסודיים שעומדים בבסיסו של תחום הData Science.

בניגוד לקורסים מתקדמים בתחום, ההתמקדות בקורס אינה בצד האלגוריתמי, אלא בהסבר של עקרונות, שיטות, ויכולות (וגם מגבלות).

קורס זה מיועד ל:

- מי שמעוניין להתמקצע בתחומי הBusiness Analytics & Data Science, כקורס מבוא לנושאים.
- סטודנטים אשר מעוניינים לנהל פרויקטים בתחום הדאטה ו/או לעבוד במקביל לאנשי דאטה, וכן לסטודנטים המעוניינים לבחון באופן ביקורתי השקעות בתחום זה.
- מנהלים המעוניינים להפיק תועלת מכמויות גדולות של נתונים (אוריינטציה עסקית/שיווקית/מימונית)
- אנשי פיתוח המיישמים פתרונות בתחום הדאטה.

חלקים גדולים מהקורס מבוססים על הקורס על ספר לימוד שהוציאו Foster Provost, Tom Fawcett

קורסים דומים מועברים במספר בתי ספר מובילים למנהל עסקים בעולם.

Data Science for Business
 
מספר קורסשם קורס
1242-3266רשתות, המונים והשוק
Networks, Crowds, and Markets
היקף הקורס: 1 י"ס

בשנים האחרונות המושג "רשת חברתית" חדר לתודעה הפופולארית ושבה את הדמיון. צמיחת האינטרנט, המעבר לתקשורת דיגיטלית, וזמינות המידע הגבירו את העניין של המגזר העסקי בתופעה. הקורס יתבסס על חקר רשתות ותורת הגרפים ויקנה לתלמידים כלים לנתח מבנה של רשתות ולהבין את השפעתן. הנושאים שילמדו:

מבוא לרשתות ותורת הגרפים - רשתות בחברה ובמסחר: נכיר את המושגים והמדדים המקובלים (כמו כיווניות, מסלולים, מרחקים, ריכוזיות, טרנזיטיביות, הומוגניות ועוד), נדבר על תכונות של רשתות (כמו חוזקם של קשרים חלשים ושש דרגות של הפרדה). את הלימוד נלווה בדיון ברשתות קיימות (כמו דפי האינטרנט, רשתות חברתיות, ורשתות במסחר אלקטרוני) ונדון בקשר שבין המבנה להשפעה הכלכלית של הרשתות.

הון חברתי, מיקומים מרכזיים ברשת וניתוח מיקום (link analysis).
נגדיר מהו "מיקום מרכזי ברשת" (רמז - יש יותר מסוג אחד של מרכזיות שכדאי להכיר), נכיר מודלים למדידה של מרכזיות ברשת (כמו page rank), ונלמד לזהות קודקודים בעלי מיקום מרכזי כזה (כמו מובילי דעת קהל ומקושרים). נדבר על הון חברתי, מוניטין ואמון ברשת והשפעתם על תוצאות כלכליות.

השפעות חברתיות והתפשטות (דיפוזיה) ברשתות: נצלול לתוך העולם המורכב העומד מאחורי המילים "השפעות חברתיות" וננסה להסביר מתי ומדוע אנשים משפיעים זה על זה ואיך מזהים השפעה. נסתכל על תהליכי התפשטות של מידע, אופנות ומחלות על פני רשתות חברתיות, נדבר על מהפכות חברתיות, ונלמד על מודלים המסבירים את החוקיות שבהם. אחרי שהבנו כיצד לזהות שחקנים מרכזיים, נוכל ללמוד מה מניע תהליכי דיפוזיה וכיצד ניתן להשפיע עליהם - למשל, כיצד ניתן לנטוע מידע חדש ברשת (seeding) או להפסיק התפרצות של מחלה.

צמיחה של רשתות ואפקט רשת: נכיר מודלים שונים לצמיחה של רשתות, ונדבר על בין היתר, על תופעת ה"עשירים מתעשרים יותר", על אפקט רשת ועל מסה קריטית.

רשתות חברתיות דיגיטליות ומודלים עסקיים חדשים : נדבר על ההשפעה העצומה של הרשתות החברתיות על עולם העסקים, נלמד על מודלים עסקיים חדשים, על שימוש ברשתות חברתיות לקידום עסקים ועל פרסום ברשת.

שווקים חדשים: נלמד על שווקים חדשים שנוצרו בשנים האחרונות ומונעים על ידי רשתות דיגיטליות. בין היתר, נלמד על מסחר בין אנשים (matching market), כלכלת שיתוף, מימון המונים וחוכמת המונים. ננסה להבין את סוד ההצלחה ואת האתגרים העומדים בפני כל אחד מהשחקנים בשווקים אלו.


Networks, Crowds, and Markets
 
מספר קורסשם קורס
1242-3267יזמות טכנולוגית - מרעיון לביצוע
Technology Ventures - From Idea to Execution
היקף הקורס: 2 י"ס

* הערות:

1. דרישת קדם: על התלמיד לסיים בהצלחה קורסים בהיקף 10 י"ס לפחות.
2. המרצה יכול לתת אישור השתתפות מיוחד לסטודנט שלא עומד בדרישות הקדם .


הקורס עוסק בתובנות, אתגרים וכלים המשמשים בתהליכי הערכה, הקמה ומימון של מיזמים טכנולוגיים. במהלך הקורס נעסוק בנושאי יזמות ויזמים, נרכוש יכולת לנתח הזדמנויות חדשנות ונרחיב את הבנתנו בשלבים השונים של מיזמים חדשניים. נעמיק בדיון בקשרי הגומלין בין חדשנות וצמיחה כלכלית, השקעות במו"פ וכלי מדיניות רלוונטיים.

במהלך הקורס ננתח את תהליך הבניה וההערכה של מודלים עסקיים ונעסוק בתבניות מודל וכוחות שוק הפועלים בעולם מחובר שבו השפעות רשתיות והשפעות חיצוניות משחקות תפקיד משמעותי.

הקורס יעסוק גם בתעשיית ההייטק בישראל, בעבר ובהווה בכדי לספק דוגמאות ותובנות בהקשר של קשרי הגומלין בין כוחות השוק, הרגולציה, המימון, הטכנולוגיה וצמיחה כלכלית.

2 Yas
8 ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) = 2 course units

This course covers select topics in Entrepreneurship and Innovation. The course introduces students to the concepts, challenges and tools associated with the creation and evaluation of New Technology Ventures and reflects on some of the drivers of innovation as well as the societal effects of NTVs. During the course we shall discuss entrepreneurs and entrepreneurship, sharpen our abilities to review venture opportunities and expand our understanding of the various stages and factors which impact the success of NTVs.

The course also incorporates an overview of the Israeli High-Tech Eco-system and will use examples from past and current high-tech companies, policy instruments and related cases that facilitate a deeper understanding of concepts in entrepreneurship and innovation. The drivers behind successful high-tech ecosystems as well as the specific Israeli context are discussed.

Business model design methodologies are studied and implemented using current companies.

The course also includes an overview of market structures and concepts which have a strong impact on a wide variety of current-day technology ventures; including: Networks and Network Externalities, Two Sided Markets, selling for Free and 'The Long Tail'.

Issues pertaining to incorporation, financing, valuations, Venture Capital and deal structures as well as new financing regimes such as Crowdfunding are also discussed.

Teaching methodology incorporates lectures, case studies and active student participation.

As part of the course students are expected to apply the discussed frameworks and methodologies to an existing early stage technology venture. The course Assignments will be performed on portfolio companies of TheTime (www.thetime.co.il) a technology incubator with a focus on startups in the areas of Telecom, Internet, Media and Entertainment. This will allow participants to get a better feeling for the way theory becomes practice.
 
מספר קורסשם קורס
1242-3270מבוא לטכנולוגיות נתוני עתק
Introduction to Big Data Technologies
היקף הקורס: 1 י"ס

* לסטודנטים שאין להם הכרות בסיסית (לפחות) עם מושגי יסוד בתכנות ו-SQL - מומלץ לקחת במקביל או לפני לימוד קורס זה את הקורס "טיפול יישומי בנתוני אנליטיקה עסקית".

בעולם העסקי של היום נאספות ונאגרות כמויות מידע הגדלות בקצב מסחרר. היכולת לשלוט ביעילות בכמות (Volume) ,שטף (Velocity) , ומגוון (Variety) סוגי הנתונים, הופכת להיות משאב ארגוני בעל ערך בסביבה עסקית גלובלית ותחרותית. יכולת זו מאפשרת לחברות להשיג תועלות משמעותיות בתחומים כגון שיווק, מכירות, ניהול מלאי, ועוד.

על מנת להפיק תובנות אנליטיות בעלות ערך לארגון, נדרש לבצע פעולות קריטיות הכוללות איסוף, עיבוד, אחסון וניתוח נתונים במימדי ענק. לשם כך נדרשת תמיכה במגוון של טכנולוגיות חדשניות הקרויות טכנולוגיות נתוני עתק (Big Data technologies). קורס זה סוקר טכנולוגיות המאפשרות מתן מענה טכנולוגי הולם לדרישות Big Data ואשר אינם נתמכים בעזרת כלים סטנדרטיים בעולם טכנולוגיות המידע הארגוניים. במהלך הקורס ייסקרו שיטות לעיבוד מקבילי (Map Reduce), יכולת איחסון ועיבוד מבוזרות ומקביליות (Hadoop, DFS), הרחבות המאפשרות גישה נוחה לנתוני עתק (Pig, Hive etc.). כמו כן ייבחנו טכנולוגיות חדשניות של מסדי נתונים (NoSQL, In-Memory Databases) המותאמים לסביבה המתאפיינת בכמות ומגוון סוגי נתונים
(structured/unstructured) ,תוך התמקדות בתכונותיהם המאפשרות התאמה לניתוח נתוני עתק.

הקורס יתמקד בהצגת פתרונות ישומיים לתחום טכנולוגיות נתוני עתק (Big Data) בסביבה עסקית ושיווקית. בתום הקורס משתתפיו יוכלו לעמוד על הפוטנציאל הטמון במגוון הפלטפורמות והטכנולוגיות של טכנולוגיות המידע לצורך פתרון בעיות אנליטיקה עסקית מבוססי נתוני עתק. הקורס יספק בסיס תיאורטי שיאפשר העמקה בתחום וכן התנסות מעשית בשימוש ראשוני בטכנולוגית נתוני עתק.Introduction to Big Data Technologies
 
מספר קורסשם קורס
1242-3271טיפול יישומי בנתוני אנליטיקה עסקית
Data Handling for Business Data Analytics
היקף הקורס: 1 י"ס

תחום ה-Data Science והשימושים שלו בתחום העסקי (Business Data Analytics) כוללים טכנולוגיות ושיטות המאפשרות איסוף ועיבוד כמויות עצומות של נתונים ממגוון רחב של מקורות שאינם בהכרח מאורגנים. נתונים אלו, המכונים באופן פופולרי Big Data מאפשרים לגופים עסקיים קבלת תובנות עסקיות חשובות ושיפור משמעותי בביצועים העסקיים.

ביישום שיטות Data Science ההנחה המובנית ברוב המקרים היא שכל הנתונים זמינים ומוכנים לניתוח. יחד עם זאת, בעבודה מעשית עם נתונים, נדירים מאוד המצבים בהם כל הנתונים זמינים ומאורגנים. מטרת קורס זה הינה להקנות לסטודנטים יכולות תכנות בסיסיות ושיטות עבודה מעשית עם נתונים: השגת נתונים ממקורות שונים, עיבודם, הכנתם לפורמט המתאים לניתוח נתונים, ניהולם וכן ארגונם לצורך הפקת תובנות מתוך הנתונים (כפי שנלמד בקורסים אחרים בפקולטה).

קורס זה יתמקד בהבנת תהליך השגת נתונים ממקורות שונים ועיבודם, לימוד כלים בסיסיים בתכנות בשפת Python, הכרות עם פורמטים ו-APIs מקובלים באינטרנט לצורך "שאיבת נתונים", היכרות עם בסיסי נתונים רלציונים ושפת SQL לצורך ניהול נתונים.Data Handling for Business Data Analytics
 
מספר קורסשם קורס
1242-3272היבטים עסקיים של ניסויים דיגיטליים
Business Applications of Large Scale Digital Experimentation
היקף הקורס: 1 י"ס

בעידן הדיגיטלי, תהליכים עסקיים, תהליכים צרכניים ותהליכים חברתיים מבוצעים בהיקף נרחב בסביבה מקוונת - אתרי אינטרנט, רשתות חברתיות ומכשירים חכמים (Smart phones). כלים מקוונים אלו מאפשרים איסוף נתונים שוטף על כלל הפעילויות, משלב איסוף המידע של הצרכן או החברה, דרך שלבי קביעת ההעדפות ועד לשלב קבלת ההחלטה.

השימוש הנרחב בטכנולוגיה מאפשר ביצוע ניסויים דיגיטליים מקוונים ברמת הפרט (micro-level), באופן שוטף ובהיקף נרחב על אלפי צרכנים. ניסויים אלו מהווים אחד מהכלים החשובים ביותר להבנת הסיבות לפעילות צרכנים ולקביעת אסטרגיה עסקית אפקטיבית. עם זאת,מורכבות הניסויים מציבה אתגרים בתכנונם ובניתוחם ואף מעלה שאלות אתיות בנוגע לגבולות וכללי השימוש בניסויים.

קורס זה מתמקד בהבנת היישומים העסקיים של ניסויים דיגיטליים רחבי היקף. בקורס נעמוד על סוגי הניסויים השונים והשימושים השונים של כל סוג; נלמד היבטי תכנון ועיצוב של ניסויים דיגיטליים תוך דגש על הבנת הקשר סיבתי וההבדל מקורלציה; נדון בשיטות לניתוח והערכת תוצאות הניסויים; נסקור כלים לביצוע ניסויים מקוונים ונתכנן ניסוי מקוון באחד מכלים אלו (Amazon Mechanical Turk).

בנוסף, נדון בשאלות האתיות העולות משימוש בניסויים אלו ובטכניקות ונורמות הנדרשות להגדרת תחום מתפתח זה.

In the digital era, commercial, consumer and social processes are carried out on a broad scope in a digital environment. Operational and managerial systems, along with Internet websites and cellular devices enable routine collection of data concerning all activities performed in this environment. These technological changes generated a newly emerging capability to rapidly deploy and iterate micro-level randomized experiments in digital social and economic settings, to understand consumption processes. Leading companies are conducting large scale online experiments on a regular basis, testing the effect of different factors on consumer demand, product rating, and even political opinion.
However, many companies currently lack the knowledge necessary to design and run a rigorous scientific experiment and to utilize the advantage of experimentation.

In this course we will focus on the business applications of digital experiments and learn how to design, plan, implement, and analyze digital experiments. First, we will stidy basic concepts in causal inference and then explore how theories from behavioral economics and psychology can be applied to experimental designs. We will cover different experiments types, design choices and methods to analyze the results. We will also discuss ethical challenges of running digital experiments.
 
מספר קורסשם קורס
1242-3274ויזואליזציה של נתונים
Data Visualization
היקף הקורס: 1 י"ס

ויזואליזציה של נתונים (Data Visualization) היא ההצגה החזותית של נתונים כדי להעביר מידע. הצורך והשימוש באמצעי המחשה ויזואליים הולך וגדל ב"עידן המידע". הקורס סוקר יסודות של תפיסה חזותית, ודן במרחב הפתרונות הויזואליים בהקשר של סוגי הנתונים, השאלות הנשאלות עליהם וקהל היעד. אנו נדון במרכיבי השפה הויזואלית - סימנים וערוצים ויזואליים, תרשימים, Dashboards וכן Data Driven Stories (DDS). יישום הקורס מתמקד בניתוח תיאורטי וביקורתי של ויזואליזציות נתונים וכן ביצירה שלהן בעזרת תוכנת Tableau.Data Visualization
 
מספר קורסשם קורס
1242-3275כריית נתונים למנהל עסקים עם יישומים ב-r
Data Mining for Bussiness Analytics with Application in r
היקף הקורס: 1 י"ס

מטרת הקורס הינה היכרות עם תוכנת R, ויישום מודלים סטטיסטים מורכבים בתוכנה זו. בקורס יוצגו מספר case studies אותם ננתח בתוכנה בעזרת הידע שנצבור בשיעור.

הקורס מיועד לסטודנטים המעוניינים להתמקצע ב- data analytics, ובפרט ניתוח מגמות בשוק, ניתוח לקוחות, וניתוח Big Data.

Data Mining for Bussiness Analytics with Application in r
 
מספר קורסשם קורס
1242-3276היבטים אתיים בתחום ביג דאטה
Big Data Ethics
היקף הקורס: 1 י"ס

הקורס עוסק בזיהוי, ניתוח ומציאת פתרונות לסוגיות אתיות, חברתיות ומוסריות בטכנולוגיות של ביג דאטה. הקורס מפנה זרקור אל "הצד האפל" והפחות מוכר של תחום נתוני העתק, ומציג כיצד לצד ההזדמנויות והיתרונות המשמעותיים שמביאים עמם יישומי התחום, צצות מגוון שאלות אתיות, כגון חשש לפגיעה בפרטיות, באמון הלקוחות, בהוגנות, ולעיתים גם אפליה ופגיעה במיעוטים. במסגרת הקורס נבחן את ההיבטים האתיים של התחום תוך הצגת דוגמאות ממגוון תעשיות (ביטוח, פיננסים, רפואה, רשתות חברתיות, מסחר אלקטרוני, שיווק וכו'). נעסוק הן בפעילויות של הטיפול בנתונים: איסוף נתונים, אחסון ואבטחה, שיתוף ומסחר במאגרי נתונים; והן בפעילויות עיבוד הנתונים, פיתוח אלגוריתמים לקבלת החלטות, בינה מלאכותית ועוד. בכל אלה נבחן את הסוגיות האתיות והדרכים המתאימות להתמודדות איתן: פתרונות נורמטיביים, טכניים, או במידת הצורך גם רגולטוריים. במקרים מסוימים נראה כי דווקא "הבעיות" האתיות עשויות לייצר עבור עסקים הזדמנויות חדשות.

Big Data Ethics
 
מספר קורסשם קורס
1242-3277כריית טקסט
Text Mining
היקף הקורס: 1 י"ס

אנחנו חיים בעידן המדיה החברתית, עידן בו אנו מוצפים במידע המגיע אלינו ממקורות רבים ומגוונים, ובפורמטים שונים. חלק גדול מהמידע המגיע אלינו ונמצא במדיה החברתית הינו טקסטואלי, ורובו נוצר ע"י משתמשי המדיה.

בקורס זה נלמד לנתח מידע טקסטואלי באופן ממוכן. נתמקד בשני סוגי ניתוח נתונים. הראשון הינו ניתוח שאינו מפוקח, היינו, מציאת תבניות ותובנות מתוך אוסף של טקסטים (לדוגמא, מציאת טרנדים וסיכום נושאי שיח ברשת). השני, הינו ניתוח מפוקח, בו המטרה היא לסווג את המידע לקבוצות מוגדרות מראש. דוגמא נפוצה בה נתמקד הינה ניתוח סנטימנטים - האם טקסט נכתב באופן חיובי, שלישי, או ניטרלי.

Text Mining
 
מספר קורסשם קורס
1242-3278היערכות ארגונית לאיום הסייבר
Organization Preparation for Cybersecurity Threats
היערכות ארגונית לאיום הסייבר

הקורס עוסק בבניית תכנית לניהול משבר סייבר אשר מתארת את האחריות ואת הפעולות הנדרשות בין כלל הגורמים הרלוונטיים, כלומר הצוותים הטכנולוגיים (מחקר ופיתוח, רשת, תקשורת, אפליקציות , אבטחת מידע וכו'), מנהלים בכירים, מנהלי הסיכונים, היועצים המשפטים, אנשי יחסי הציבור והדוברות, יועצי ניהול משבר ועוד. שיתוף פעולה נכון בין כל הגורמים הנ?ל הינו קריטי ליכולתו של הארגון לפעול בצורה נכונה בזמן האירוע אשר מתאפיין בחוסר הוודאות רבה. על התכנית לספק דרכים ברורות לניהול האירוע, כאשר היא נותנת מענה לדרישות הייחודיות של הארגון, לוקחת בחשבון את האסטרטגיה העסקית, גודל הארגון, מבנה הארגון ועוד. על התכנית לכלול בין היתר התייחסות לנושאים הבאים: עקרונות הכוננות לאירועי סייבר, ההכרזה על אירוע סייבר והגדרת רמת האירוע, מבנה ואיוש חדרי מצב, דרכי תקשורת, גופים ותהליכי עבודה ייעודיים, אופן ביצוע הערכת מצב ועקרונות הדיווח לבעלי עניין. הפעולות הנדרשות בשלבי ניהול האירוע (מזיהוי ועד להתאוששות) - טכנולוגי, עסקי, משפטי, מונטין. עקרונות לניהול מו"מ במסגרת אירוע סייבר. הסתייעות בגורמים ממשלתיים ועבודה מול רגולטורים ורשויות החוק בארץ ובעולם. טבלת כוננויות וכשירויות. הכרזה על סיום אירוע סייבר. מטרת הקורס היא למידה והתנסות עם ארועים מורכבים, הבנת הכלים והטכנולוגיות להתמודדות עם השאלות העסקיות והאתגרים בעידן הדיגיטלי.

הקורס עוסק בלימוד וניתוח ארועים ונתונים תוך התמקדות באירגון והמשך פעילותו העיסקית של הארגון תוך כדי התקפות סייבר. במהלך הקורס נסקור בעיות ואתגרים עסקיים מתחומים שונים, מהתעשייה והאקדמיה ונדון בדרכים לקבלת החלטות ניהוליות במהלך התקפות סייבר. נלמד ונעמיק במתודולוגיות עבודה, שיטות וטכנולוגיות רלוונטיות תוך התנסות בעבודה עם בעיות עסקיות מציאותיות.

Organization Preparation for Cybersecurity Threats

Cyber Threats of Tomorrow: How Should You Prepare Your Organization

Cyber-attacks and their complexity are increasing at a high rate. Each organization must take into account that it will be very difficult to identify and stop some of the cyber attacks. Organization must prepare for its continued operations while cyber-attack on it. The focus of organizations solely on the prevention of cyber-attacks by investing in improving defense capabilities and adopting new technologies is nowhere near enough. Organizations must prepare for cyber events while improving their response capabilities and recovery mechanisms. Failure to prepare the organization and a tentative or incorrect response can put the organization in a very dangerous business and legal situation. However, many organizations refrain from preparing themselves for managing and recovering from cyber events, preferring to leave the issue to the care and responsibility of the organization's infrastructure and computing manager. The purpose of the session is to learn and experience complex events, understanding the tools and technologies for dealing with business questions and challenges in the digital age.
 
מספר קורסשם קורס
1242-3280משחוק ככלי ניהולי
GAMIFICATION AS A MANAGERIAL TOOL
היקף הקורס: 2 י"ס

העליה העצומה בפופולריות של משחקי מחשב מקוונים וההתפתחויות בטכנולוגיות המידע, המאפשרות דפוסי תקשורת חדשים ואיסוף עקבות דיגיטלייים, הגבירו את העניין של המגזר העסקי בתופעה. המשחק חודר למקומות עבודה, לא רק לצורכי הפגת מתחים בעבודה היומיומית, אלא גם בתהליכי ההכשרה וההדרכה, ככלי מחקר, ללמידה, לביצוע משימות חישוביות, כמו גם עידוד ושינוי התנהגות. המשחק, ככלי בידי הארגון, משמש בכמה מישורים: בתוך הארגון, מול לקוחות וספקים, לרווחת הפרט ולמיקור המונים.

הקורס יתמקד בשימוש במשחקים (Serious Games), במנגנוני משחק, ובמתודולוגיות וטכניקות מעולם המשחקים (Gamification) בתחומים 'רציניים' לטובת קידום מטרות עסקיות, חברתיות ואחרות. דגש ינתן על יישומים במגוון הקשרים וניתוח דוגמאות מהעולם. בנוסף, ניחשף לכמה מהשאלות ואי ההסכמות, מגבלות וסוגיות אתיות בתחום מתפתח זה.

הקורס מבוסס על רקע תיאורטי, מודלים ומתודולוגיות רלונטיים, ומשלב מימד יישומי- עיצוב פיתרון משחקי לבעיה ארגונית. הסטודנטים ירכשו בסיס ידע על אינטראקציה משחקית וילמדו כיצד ליישם יידע זה בעולם הארגוני.

GAMIFICATION AS A MANAGERIAL TOOL
 
מספר קורסשם קורס
1242-3281אפיון חוויית משתמש
Ux Design
המושג "חוויית משתמש", User Experience, או UX בקיצור, הפך בשנים האחרונות לסוג של באז. כולם מדברים על UX, כולם חושבים על UX, והביקוש למאפייני UX למגוון רחב של חברות בכל העולם (הייטק, סטרטאפ, תקשורת, מסחר אלקטרוני, שירותים ועוד) הולך וגובר משנה לשנה.
אבל כיצד מאפיינים חוויית משתמש? ממה מתחילים? איך מוודאים שחוויית המשתמש שאפיינו אכן מוצלחת?
במסגרת הקורס, נעסוק בהרחבה בכל הנושאים הקשורים לאפיון חוויית משתמש ב- web, במובייל, באפליקציות ובמערכות מידע, ניגע בהיבטים תיאורטיים חשובים, נכיר מתודולוגיות מתחומי הפסיכולוגיה, התנהגות הצרכנים וה- HCI, ונראה דוגמאות קונקרטיות רבות מאתרים, אפליקציות ומערכות.
בנוסף, לאורך הקורס, נבצע מספר תרגילי אפיון UX מעשיים לשיפור אופן המחשבה והביצוע.
הקורס אינו דורש ידע טכני או ידע קודם כלשהו, ומתאים לכל סטודנט/ית לתואר שני (מערכות מידע, התנהגות, שיווק וכדומה), המעוניינ/ת לעסוק בפועל בתחום, לעבוד מול אנשי מקצוע מהתעשייה, או לשפר את יכולותיו/ה הניהוליות בהיבטים של חוויית משתמש.

In recent years, the term ?User Experience? (UX) have become a buzzword. Everybody talks and thinks about UX, and the demand for skilled and talented UX designers (for various sorts of companies) is proliferating.
But how, practically, do we design UX? Where do we start from? How are we to make sure that our UX is actually good?

During the course we will deal with all crucial aspects needed for creating a great User Experience in web, mobile, applications and information systems. We will explore significant theoretical issues, delve into various design methods, driven from cognitive psychology, consumer behavior and HCI disciplines, and get familiar with various concrete examples.
Additionally, we will conduct several UX design exercises for improving our thinking and designing capabilities.
 
מספר קורסשם קורס
1242-4444סדנת מחקר לדוקטורנטים: נושאים מתקדמים ושיטות אמפיריות בניהול טכנולוגיה ושווקים
Research Seminar for Doctoral Students: Advanced Topics and Empirical Methods in
היקף הקורס: 2 י"ס

בסמינר זה נכסה לעומק ולרוחב מספר נושאים בניהול טכנולוגיה ושווקים דיגיטליים, ונדון בשיטות אמפיריות להסקה סיבתית, ובשיטות מתקדמות לכריית מידע וניתוח נתונים ויישומן במחקר בניהול טכנולוגיה ושווקים דיגיטליים. כל יחידת נושא תכוסה על ידי שלושה-ארבעה מאמרים המתייחסים לנושא מזווית אחרת, עליהם יתקיים דיון ביקורתי, תוך העלאת הצעות למחקרי המשך.

במהלך הסמינר כל סטודנט יפתח הצעת מחקר ויציג אותה בפני חברי הסמינר. הסמינר מבוסס על השתתפות פעילה וקונסטרוקטיבית של הסטודנטים.

Research Seminar for Doctoral Students: Advanced Topics and Empirical Methods in Technology Management and Digital Markets.
 
מספר קורסשם קורס
1242-7002פרויקט: עסקים, נתונים ואנליטיקה
Projec: Business Data Analytics
היקף הקורס: 2 י"ס

* לסטודנטים שאין להם הכרות בסיסית (לפחות) עם מושגי יסוד בתכנות וSQL - מומלץ לקחת במקביל או לפני לימוד קורס זה את הקורס "טיפול יישומי בנתוני אנליטיקה עסקית".

בעידן הדיגיטלי, תהליכים עסקיים, תהליכים צרכניים ותהליכים חברתיים מבוצעים בהיקף נרחב בסביבה דיגיטלית. מערכות תפעולויות, מערכות ניהוליות, אתרי אינטרנט, ומכשירים סלולריים מאפשרים איסוף נתונים שוטף על כלל הפעילויות, משלב איסוף המידע של הצרכן או החברה, דרך שלבי הייצור וקביעת הפעילות העסקית ועד להבנת העדפות הצרכן וקבלת ההחלטה.

למרות עושר הנתונים הנאספים, היכולת למנף ניתוח מתקדם של נתונים אלו לא מנוצלת באופן מיטבי על ידי חברות לקבלת החלטות ולהשגת תרומה עסקית משמעותית.

מטרת הקורס היא למידה והתנסות עם פרויקטים עתירי נתונים והבנת הכלים והטכנולוגיות להתמודדות עם השאלות העסקיות והאתגרים בעידן הדיגיטלי.

הקורס עוסק בפתרונות עסקיים מבוססי נתונים ומתמקד בשיטות Data Mining וניסויים דיגיטליים.

במהלך הקורס נסקור בעיות עסקיות מתחומים שונים ונדון בשימושים של Data analytics לתמיכה בהחלטות הניהוליות.

נלמד ונעמיק במתודולוגיות עבודה, שיטות וטכנולוגיות רלוונטיות תוך התנסות בעבודה עם בעיות עסקיות מציאותיות.

In the digital era, commercial, consumer and social processes are carried out on a broad scope in a digital environment. Operational and managerial systems, along with Internet websites and cellular devices enable routine collection of data concerning all activities performed in this environment. The ability to combine information concerning the consumer allow companies to build a complete picture of the consumption journey, from understanding consumer preferences, through analyzing business activities to the consumption decision making.
In spite of the richness of data collected, the ability to leverage advanced data analysis is not optimally utilized by companies to make decisions and achieve a significant business contribution.

The goal of the course is learning and gaining experience from big data projects with myriad data sources, and understanding the tools and technologies to face the business questions and challenges in the digital era. The course deals with data driven business solutions and focuses on data mining methods and digital experiments. During the course, we will review the business challenges from various sectors, industry and academia, and we will discuss the uses of data analytics to support managerial decisions.

We will learn and deepen our familiarity with data analytics methodologies, relevant methods and technologies while accumulating experience on how to deal with realistic business problems.
 

    


tau logohourglass00:00