tau logoתיאורי הקורסים
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
1233-2110מבוא למערכות בריאות
Introduction to Health Administration
היקף הקורס: 1 י"ס

מטרת הקורס היא להציג לסטודנטים את התפיסות המרכזיות והאתגרים המרכזיים הקשורים בעיצוב ובניהול מערכות בריאות בעולם ובארץ, להכיר להם את מערכת הבריאות בישראל, ולאפשר הבנה מעמיקה של העקרונות על פיהם פועלת המערכת. דגש מיוחד יינתן להבנה של בעיותיה המרכזיות של המערכת בישראל וזאת תוך מתן כלים לניתוח ביקורתי שלה, של בעיותיה וכיווני פתרון אפשריים. הקורס נועד להקנות בסיס אינטגרטיבי ללימוד מתקדם של נושאים שונים בהמשך הלימודים לתואר.

Introduction to Health Administration
 
מספר קורסשם קורס
1233-2111כלכלת בריאות
Health Economics
היקף הקורס: 1 י"ס

במהלך הקורס ננתח סוגיות שונות בתחום כלכלת הבריאות. בכל אחד מהנושאים בהם נדון, נציג תחילה מספר מודלים תיאורטיים המתארים ומנתחים את הסוגיות המרכזיות, לאחר מכן נציג תוצאות אמפיריות המאששות או סותרות את התיאוריות העיקריות, ולבסוף נציג כלים מעשיים המקובלים בעולם, הנועדים לצורך התמודדות עם הבעיות המרכזיות הקשורות לנושא אותו ננתח. באופן מיוחד נדון באתגרים הייחודיים של כלכלת הבריאות בישראל, בכשלים במערכת ובאפשרויות העומדות כדי להתמודד עם כשלים אלה.

Health Economics
 
מספר קורסשם קורס
1233-2207השבחת ערך של מערכות בריאות מורכבות
Value Creation of Complex Healthcare Systems
היקף הקורס: 2 י"ס

מטרת הקורס לתת לסטודנטים תפישת עולם ניהולית ממוקדת, ידע, וכלים לשיפור משמעותי של מערכות בריאות מורכבות: בתי חולים, מחלקה בבתי חולים, חדר מיון, חדר ניתוח, קופת חולים, מרפאות, מכונים פיזיאוטרפיים וכו'.

הקורס מועבר כסדנה בה מוטמעות גישות ניהוליות חדשניות יחד עם כלים ליישומן. הגישות והכלים יתורגלו הן בזמנים כתיקונם והן בימי קורונה.

Value Creation of Complex Healthcare Systems

The workshop aims to give the students a focused managerial approach accompanies by tools to make a significant improvement of complex healthcare systems: hospitals, operating rooms, emergency departments etc., in regular times as well as in Corona days.
 
מספר קורסשם קורס
1233-2209דיני בריאות
Legal Aspects of the Pratice of Medicine
היקף הקורס: 1 י"ס

מערכת הבריאות והפעילות במסגרתה מושתתת על רגולציה ענפה ומעוררת סוגיות משפטיות מורכבות. כיום, מנהל מוסד רפואי נדרש להכיר את ההסדרים המשפטיים הרלבנטיים לפעילותו של המוסד. לשם כך, הקורס יסקור את עיקרי החקיקה והפסיקה הרלבנטיים, ובפרט חוק ביטוח בריאות ממלכתי וחוק זכויות החולה; את החובות המוטלות על המטפלים, כגון חובת הסודיות הרפואית והחובה לקבל הסכמה מדעת, על הדילמות המתעוררות בהקשר זה; את ההיבטים המשפטיים הרלבנטיים לצורך ניהול סיכונים רפואי, וכן העקרונות של דיני העבודה וניהול חוזים והתקשרויות הנדרשים למנהל בתחום הבריאות.

Legal Aspects of the Pratice of Medicine
 
מספר קורסשם קורס
1233-2210ארגון שרותי הבריאות בעולם
Health Care Services Abroad
היקף הקורס: 1 י"ס


1. מחשבות על שרותי הבריאות בדור הבא.
2. שינוי פרדיגמות.
3. מדוע בריאות היא בעיה חברתית כלכלית קשה:
א. העולם המזדקן.
החולי בעולם.
טכנולוגיה בבריאות.
ההוצאה הלאומית לבריאות.
4. יעילות מקרו-כלכלית.
5. יעילות מיקרו-כלכלית
6. קיצוב ועדיפויות בשרותי בריאות.
7. שרותי הבריאות בהולנד.
8. שרותי הבריאות בשווייץ.
9. שרותי הבריאות בצרפת.
10. שרותי הבריאות בארה"ב
11. שרותי הבריאות בקנדה
Health Care Services Abroad
 
מספר קורסשם קורס
1233-3001ניהול האיכות בשירותי הבריאות
Quality Management in Health Care
היקף הקורס: 1 י"ס

מבוא לאיכות ובטיחות הטיפול - היכרות בסיסית עם מושגי יסוד בתחום איכות הרפואה ומתן כלים להתמודדות אתגרי שיפור איכות הטיפול ושמירה על בטיחות המטופל במערכת בריאות במאה ה-21.

Quality Management in Health Care
 
מספר קורסשם קורס
1233-3003מנהיגות בניהול אנשים
Leadership & People Management
היקף הקורס: 1 י"ס

מנהלים בעידן המודרני ניצבים בפני אתגרים רבים, ובהם הגעה לתוצאות בעזרת האנשים עימם הם עובדים (כפיפים, ממונים וממשקים נוספים). קורס זה נועד להפגיש את הלומדים בו עם תפיסות וכלים קלאסיים ועדכניים מתחום הניהול ((Management ומתחום ה"מנהיגות" (Leadership). במהלך הקורס נעסוק בתיאוריות החותרות להבין את המושגים לעומקם כמו גם בכלים מעשיים הרלוונטיים למנהלים בסביבת העבודה בה הם פועלים. התפיסות התיאורטיות והאפליקציות האמפיריות יובילו לניהול מקצועי ובעקבותיו למשאב אנושי מיומן ומחויב. הקורס יכלול הרצאות מלוות בדיונים, קריאה של מאמרים/פרקים מספרים, ניתוח אירועים מן השדה (case studies), תרגילים, ניתוח קטעים נבחרים מסרטים והשתתפות בדיונים במערכת המתוקשבת.Leadership & People Management
Managers in these modern times face many challenges, including achieving results through and with other people they work with (subordinates, superiors and other interfaces). This course is designed to introduce its students to classic and up-to-date concepts and tools from the field of management and leadership. The course will include lectures accompanied by discussions, reading articles / chapter numbers, case studies, exercises, analysis of selected excerpts from films and live participation in discussions.
 
מספר קורסשם קורס
1233-3013תכנון והקמת בתי חולים ושירותי רפואה
Planning and Construction of Hospitals and Medical Services
תיאור הקורס
שירותי הבריאות בעולם, ובפרט בתי החולים, משקיעים מאמצים ומשאבים רבים בבניית מרכזים רפואיים חדשים ובשיפוץ מבנים קיימים במקביל לפיתוח טכנולוגיות מתקדמות ועדכון שיטות העבודה לשיפור בטיחות הטיפול, חווית המטופל, היעילות הכלכלית וכמובן בריאות המטופלים. הפעלה יעילה של מוסדות בריאות, ובעיקר הטמעה מוצלחת של שירותים חדשים, תלוים במידה רבה בסביבה הפיזית שבה מתקיים התהליך. יש חשיבות קריטית לתכנון נכון של מרכזים רפואיים חדשים משום שהיא משפיעה על אנשים ותהליכי עבודה לשנים רבות, וטומנת בחובה גם השקעה כספית גדולה ומחויבות פיננסית ארוכת טווח.

TBA
 
מספר קורסשם קורס
1233-4101עבודת שדה למערכות בריאות
Field Project for Health-Care Systems
היקף הקורס: 2 י"ס

דרישות קדם: סיום כל לימודי החובה בתכנית בציון מ"מ 75 לפחות

מטרות הקורס הן לחשוף את התלמידים לבעיות מרכזיות אקטואליות ועקרוניות במערכת הבריאות בישראל ברמה הלאומית, ברמת הקהילה וברמת ביה"ח (כמו מבנה וניהול בתי חולים ומרפאות, יחסי גומלין קהילה - בתי חולים, ניהול טכנולוגיות ברפואה וכו').

בפני התלמידים יוצגו נושאים המחייבים פתרון ניהולי. התלמיד יידרש להתמודד עם החלופות האפשריות לפתרון ולנהל את תהליך הבחינה והניתוח של הבעיה בצורה שיטתית עד להצגת פתרון ממשי

Field Project for Health-Care Systems
 tau logohourglass00:00