tau logoתיאורי הקורסים
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
1211-1103יסודות החשבונאות
Introduction to Financial Accounting
דרישה במקביל : יסודות המימון

הקורס יסודות החשבונאות מהווה את החוליה הראשונה בשרשרת הקורסים בחשבונאות פיננסית. מטרתו לחשוף את התלמידים להיכרות עם השפה החשבונאית ולבעיות המתעוררות בדיווח כספי של פירמות ולפתרונות המקובלים בעולם. הקורס מקנה ידע בסיסי במגוון רחב של נושאים בחשבונאות פיננסית, שברובם עתידים להילמד ביתר הרחבה והעמקה במסגרת הקורסים המתקדמים בחשבונאות פיננסית. בקורס יושם דגש על ראיה מערכתית כוללת של החשבונאות כמערכת המספקת מידע אודות תוצאות הפעילות העסקית של פירמות ואודות מצבן הכספי לציבור רחב ומגוון של משתמשים לצרכי קבלת החלטות. הקורס יעסוק, בפרט, בהקניית עקרונות תהליך הרישום החשבונאי, במסגרת המושגית של החשבונאות, בכללי הכרה ומדידה של תוצאות פעילותן העסקית של פירמות ושל מצבן הכספי, וכן בטכניקות המפורטות של עריכת דוחות כספיים וניתוחם.


Introduction to Financial Accounting
 
מספר קורסשם קורס
1211-1104חשבונאות ניהולית
Managerial Accounting
הקורס עוסק בשימושי מידע חשבונאי בתהליכי קבלת החלטות ובקרה כדי להעלות את ערך הפירמה.
נושאי הקורס כוללים: מדידת רווחיות מוצרים, שירותים ולקוחות, כלים לתכנון ובקרה תקציבית, מדדי ביצוע תפעוליים ופיננסיים, הצדקת השקעות (כולל ניתוח נקודת איזון) ובקרת עלויות (כולל ניתוחי סטיות מעלויות תקניות). הקורס מגדיר עקרונות מדידה ומסגרת לשימוש במערכות תכנון ובקרה כספיות ותפעוליות.

The main target of the course is providing basic knowledge of the accounting reporting structure.
The focus of the course material is on planning, audit and decision making.
For this purpose, three topics will be discussed during the semester:
Different methods of costing; Accounting reporting tools (serves the planning and control functions); Using cost data for decision making.
 
מספר קורסשם קורס
1211-1107יסודות המשפט
Principles of Law
*תלמידי חשבונאות משפטים מתבקשים לעיין בתכנית הלימודים חשבונאות - משפטים באתר.

הקורס מפגיש אתכם לראשונה בצורה סדורה עם עולם המשפט. בקורס נדבר על מערכת המשפט ומערכת בתי המשפט, ומטרתו המרכזית היא הקניית ידע בסיסי בתחומי יסוד של עולם המשפט (הפרטי והציבורי) כגון משפט חוקתי, משפט פלילי, דיני נזיקין, דיני חוזים ודיני קניין. במהלך הקורס נדון בהסדרים החקיקתיים ובהלכות המרכזיות בכל תחום (כלומר סעיפי חוק רלוונטיים ופסקי דין עקרוניים). נדון גם בעקרונות יסוד של השיטה המשפטית ובדוקטרינות משפטיות שונות. בשיעורים יינתן דגש על ניתוח כלכלי של המשפט ועל סוגיות הקרובות לליבם של רואי החשבון.

Principles of Law
 
מספר קורסשם קורס
1211-1112השתתפות בשעות ניסוי במעבדה ההתנהגותית - החוג לחשבונאות
Participation in Experimentation At the Faculty of Management
השתתפות בשעות ניסוי במעבדה התנהגותית - החוג לחשבונאות - 1211.1112.01

תלמידי שנה א' בחוג לחשבונאות, מחויבים להשתתף בארבע שעות מחקר במהלך השנה האקדמית הראשונה. השלמת שעות המחקר הינה תנאי מקדים להרשמה לקורס "דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות". הרישום נעשה במרוכז ע"י מזכירות החוג.

לאורך השנה האקדמית הראשונה ללימודיהם, משתתפים תלמידי שנה א' במחקרים במסגרת המעבדה ההתנהגותית. מחקרים אלו הם מחקרים אקדמיים המבוצעים על ידי חוקרים ומרצים בפקולטה. כל מחקר שבו משתתפים הסטודנטים מעניק להם נקודות קרדיט (בערך נקודת קרדיט לכל דקת השתתפות במחקר), וכל סטודנט מחויב לצבור 240 נקודות קרדיט כאלו (כלומר להשתתף במחקרים שאורכם המצטבר כ- 4 שעות).

בתחילת שנת הלימודים נשלח לכל אחד מהסטודנטים בשנה א' מייל ובו פרטי המשתמש שלו (שם משתמש וסיסמה) למערכת המחקרים. באחריותו של תלמיד שלא קיבל מייל לפנות למנהלת המעבדה על מנת להסדיר קבלת שם משתמש וסיסמה.
הרשמה למחקרים ומעקב אחר צבירת שעות חתימה (שעות של השתתפות במחקרים), הינם באחריות התלמיד, ונעשים באמצעות מערכת ניהול המחקרים של המעבדה ההתנהגותית. הגישה למערכת היא באמצעות אתר מערכת ניהול המחקרים:
http://recanati-tau.sona-systems.com/
כאשר מתפרסם מחקר, מופץ לכל הסטודנטים מייל, המזמין אותם להירשם למחקר ולבצע אותו. באופן זה מוענקת לכל הסטודנטים הזדמנות שווה להירשם למחקרים, ולזכות בנקודות הקרדיט שהם מעניקים, והשיטה היא שיטת "כל הקודם (להירשם) זוכה" (בנקודות הקרדיט).
שימו לב: ההזמנה להשתתף במחקרים מופצת למייל האוניברסיטאי, לפיכך אם אתם משתמשים בחשבון מייל אחר עליכם לוודא שהחשבון האוניברסיטאי שלכם מופנה אליו (Forward).

על מנת לשמור על הפרטיות של משתתפי המחקרים, נעשה שימוש בקוד ייעודי -מספר- SONA שהחוקרים מזהים באמצעותו את המשתתפים. במייל הראשוני מהמערכת יקבל כל סטודנט את מספר ה- SONA שלו, והוא ישמש לזיהוי שלו במחקרי המעבדה. בכל מקרה של אובדן מספר זה - יש לפנות למנהל המעבדה, איתי לינזן, במייל itailinzen@mail.tau.ac.il

על הסטודנטים להשתתף במחקרים בצורה רצינית ומעמיקה ולהקדיש לכך את הזמן והקשב הראויים. בתום כל מחקר יינתן אישור על ההשתתפות במחקר. אישור על השתתפות במחקר שנערך פיזית במעבדה, יינתן באמצעות חתימה על טופס מעקב המחקרים, אותו ניתן להוריד מאתר המעבדה ההתנהגותית. אישור על השתתפות במחקרים מקוונים ניתן באמצעות קוד רנדומלי שניתן בתום כל ניסוי. באחריות הסטודנטים לשמור קוד זה. הקוד מהווה הוכחה להשתתפות במחקר.
השלמת צבירת נקודות הקרדיט הינה דרישת קדם לקורסים מתקדמים בתואר הראשון.
באחריות כל סטודנט שהשתתף במחקר לוודא, כי נקודות הקרדיט עבור המחקרים שהשתתף בהם נרשמו לו במערכת ניהול המחקרים (מומלץ לבדוק בתום כל מחקר). סטודנט שהשתתף במחקר ושעות החתימה לא עודכנו במערכת, יפנה למנהל המחקר (שם וכתובת מייל שלו/ה מופיעים תמיד בהזמנה למחקר).

בכל שאלה ניתן לפנות למנהל המעבדה ההתנהגותית, איתי לינזן
בכתובת: itailinzen@mail.tau.ac.il


Participation in Experimentation At the Faculty of Management
 
מספר קורסשם קורס
1211-1212יסודות המימון
Principles of Finance
דרישות במקביל: יסודות החשבונאות, מבוא לסטטיסטיקה או סטטיסטיקה לכלכלנים א'

מטרת הקורס להקנות למשתתפים מושגי יסוד וכלי חשיבה המקובלים בתורת כלכלת הפיננסים. בתוך כך, מוצגים היסודות התיאורטיים של תורת המימון הקלאסית. מבין הנושאים הנכללים בקורס: קבלת החלטות בדבר השקעות בתנאי ודאות ואי-ודאות, קביעת מחיר ההון, קביעה אופטימלית של מבנה ההון ומדיניות הדיבידנד בפירמה, קביעת שוויים של ניירות-ערך והקשר בין תשואה לסיכון בשווי-משקל.


Principles of Finance
 
מספר קורסשם קורס
1211-2205מודלים בחשבונאות ניהולית מתקדמת
Advanced Models in Management Accounting
דרישת קדם: חשבונאות ניהולית, מבוא לסטטיסטיקה או סטטיסטיקה לכלכלנים א', יסודות המתמטיקה לניהול או מתמטיקה לכלכלנים א' ומתמטיקה לכלכלנים ב' .

* תלמידים שחוגם השני פסיכולוגיה או חוג מהפקולטה למדעים מדוייקים מתבקשים לעיין בטבלת ההמרה בתכנית חשבונאות בשילוב חוג אחר באתר.

הקורס עוסק במודלים מתקדמים בחשבונאות ניהולית לקבלת החלטות בפירמה. בקורס מועברים הנושאים - הקשר בין החשבונאות הניהולית לחשבונאות הפיננסית, ניתוח סטיות במכירות, ניתוח רווחיות לקוחות, שרשרת הערך, שיטות המחרה, עלויות של איכות וזמן, בקרה הנעה ותגמול, מדדי ביצוע, עקומת למידה, מודלים לתכנון מלאי, תכנון ליניארי וניהול לפי אילוצים.


Advanced Models in Management Accounting
 
מספר קורסשם קורס
1211-2207דיני עסקים
Business Law
דרישת קדם: יסודות המשפט או יסודות המשפט העסקי*

*תלמידי חשבונאות משפטים מתבקשים לעיין בתכנית הלימודים חשבונאות - משפטים באתר.

הקורס מיועד להקנות לתלמידים ידע ושליטה במושגי יסוד בתחומי המשפט השלובים בפעילות העסקית, ובהם דיני חוזים, הגבלים עסקיים, ביטוח, בנקאות, בוררות וגישור ומכרזים. בין היתר הקורס יבחן מתכונות של חוזים מיוחדים ובפרט: חוזי מכר, מתנה, קבלנות, שליחות, המחאת חיובים, ערבות, משכון ובוררות. במסגרת הדיונים שיתקיימו בקורס, לשם הבנת המשמעויות של ההסדרים השונים של דיני החוזים נלמד גם דינים הקשורים לעולמו של מקצוע ראיית החשבון. במהלך הקורס ניישם תובנות הלקוחות מתחום הניתוח הכלכלי של המשפט העסקי.

Business Law
 
מספר קורסשם קורס
1211-2208דיני תאגידים וניירות ערך
Corporate and Securities Law
דרישת קדם: דיני עסקים

*תלמידי חשבונאות משפטים מתבקשים לעיין בתכנית הלימודים חשבונאות - משפטים באתר.

בקורס נכיר את מושגי היסוד של תחום דיני התאגידים ואת ההסדרים המשפטיים הבסיסיים שלו, אשר נועדו לאזן בין בעלי העניין השונים בתאגיד, ובכלל זה: בעלי שליטה, בעלי מניות מהציבור, נושאי המשרה, נושים, וצדדים שלישיים נוספים. כמו כן, נעמוד על צמתי הכרעה מרכזיים בחיי התאגיד, כדוגמת הקמת התאגיד ועיצוב מבנה ההון שלו, הנפקת התאגיד, עסקאות בעלי עניין, מיזוגים ורכישות ותביעות מצד בעלי מניות. לצד זאת נעסוק גם בסוגיות הקשורות לשוק ההון ולדיני ניירות ערך, ובהן: תהליך ההנפקה לציבור, תפקיד החתם, חובות גילוי, הנחת השוק היעיל, תרמית על השוק ושימוש במידע פנים. במסגרת הקורס יינתן דגש על החיבור בין התיאוריה המשפטית למציאות העסקית.


Corporate and Securities Law
 
מספר קורסשם קורס
1211-2211יסודות ביקורת חשבונות
Introducation to Auditing
דרישות במקביל : דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות

הקורס נועד להקנות ידע בסיסי להכרת התקנים, הנהלים והעקרונות הכלליים המשותפים לכל ענפי הביקורת. בין היתר ילמדו בקורס נושאים כגון: מהי ביקורת חשבונות, אחריותו של רואה חשבון , התקנים על פי הם הוא נדרש לפעול, נוסח דוח המבקרים, ועוד. כמו כן, ייעשה שימוש נרחב בתרגילים על מנת לספק לסטודנט ניסיון בסיסי ביישום פתרונות.

Introduction to Auditing
 
מספר קורסשם קורס
1211-2244מסים א'
Taxation a
דרישת קדם: יסודות החשבונאות

דרישה במקביל: יסודות המשפט* או יסודות המשפט העסקי לשעבר*

*תלמידי חשבונאות משפטים מתבקשים לעיין בתכנית הלימודים חשבונאות - משפטים באתר.

הקורס כולל את הנושאים הבאים: יסודות במסים, הבחנה בין סוגי המסים השונים, עקרונות הפרשנות, בסיס הדיווח, הכנסות והוצאות, קיזוז הפסדים, רווחי הון ועסקאות מלאכותיות.
במסגרת הקורס ילמדו הן חישוב ההכנסה החייבת והן הבסיס התיאורטי ובפסיקה העומדים מאחורי חישוב כאמור.
Taxation a
 
מספר קורסשם קורס
1211-2245מסים ב'
Taxation B
דרישת קדם: מסים א'

דרישה במקביל: דיני תאגידים וניירות ערך*

*תלמידי חשבונאות משפטים מתבקשים לעיין בתכנית הלימודים חשבונאות - משפטים באתר.

הקורס עוסק בשני תחומי מיסוי מרכזיים; מיסוי תאגידים ומיסוי בינלאומי, ומקנה ידע בין היתר בנושאים הבאים: מיסוי חברות, מיסוי חלוקות (לרבות דיבידנדים ורכישה עצמית של מניות), משטר המס החל במכירת מניות ובפירוק חברות, יסודות במיסוי בינלאומי בכלל ועקרונות חקיקת המס בישראל בתחום המיסוי הבינלאומי; שיטות למניעת כפל מס; אמנות למניעת כפל מס ופרשנותן; מיסוי עולים ותושבים חוזרים, מיסוי נאמנויות ועוד.
לצד הקניית הידע בתחומי המיסוי האמורים, מטרת הקורס להטמיע ולחזק את יכולת הניתוח וההבנה של הסטודנטים ולאפשר להם להתמודד עם החקיקה והפסיקה, כמו גם עם פרשנות דיני המסים.

The course deals with two main areas of taxation; Corporate taxation and international taxation, and provides knowledge on the following topics: corporate taxation, taxation of distributions (including dividends and share purchase), the tax regime regarding sale of shares and liquidation of companies, principles of international taxation in general and the principles of tax legislation in Israel in the field of international taxation; Methods of avoidance of double tax payments; Treaties for avoidance of double taxation and its interpretation; Taxation of immigrants and returning residents, taxation of trusts and more.
Along with acquiring the knowledge in the said areas of taxation, the aim of the course is to assimilate and strengthen the students' ability to analyze and understand and enable them to deal with legislation and case law, as well as with the interpretation of tax law.
 
מספר קורסשם קורס
1211-2266בעיות מדידה בחשבונאות
Measurement Issues in Financial Accounting
דרישת קדם: יסודות החשבונאות , יסודות המימון

הקורס יעסוק בבעיות מדידה מרכזיות בחשבונאות בנושא ההכרה בהכנסות, הכרה בנכסים פיננסיים והטיפול החדשני בחשבונאות של חכירות.

נושאי הקורס הינם: הכרה בהכנסה, היוון עלויות אשראי, עבודות על-פי חוזה ביצוע, חכירות והשקעות בנכסים פיננסיים.

נושאי הקורס יידונו ברמה העיונית והמעשית על בסיס תקני דיווח כספי בינלאומיים IFRS


Measurement Issues in Financial Accounting
 
מספר קורסשם קורס
1211-2416יסודות מערכות מידע לחשבונאים
Principles of Management Information Systems for Accountants
דרישות קדם: מבוא לטכנולוגיות מידע; יסודות החשבונאות

הקניית היסודות להבנת תפקיד מערכות מידע בכלל ומערכות מידע חשבונאיות בפרט, בתהליכים העסקיים בארגון.
הקורס מתמקד בסוגי מערכות המידע, בגישות וטכניקות לניתוח ואפיון מערכות המידע לתמיכה בתהליכי הארגון ובאתגרי מערכות המידע בעידן מחשוב הענן.
נדבך נוסף יעסוק בחשיבות ההולכת וגוברת של מערכות המידע בעבודת הביקורת של רואה החשבון.
במהלך הקורס נתעמק בכלים ובשיטות העבודה הנפוצות בביקורת מערכות מידע.

Principles of Management Information Systems for Accountants
 
מספר קורסשם קורס
1211-3109דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות
Consolidated F.s. and Selected Topics in Financial Reporting
דרישת קדם: בעיות מדידה בחשבונאות, השתתפות בשעות ניסוי במעבדה ההתנהגותית

הקורס עוסק בדוחות כספיים מאוחדים לפי כללי דיווח כספי בינלאומיים (IFRS): מאזן מאוחד, דוח רווח והפסד מאוחד, דוח מאוחד על השינויים בהון ודוח מאוחד על תזרימי המזומנים.

הקורס מתמקד בטיפול החשבונאי בדוחות הכספיים המאוחדים בחברות מוחזקות שהינן חברות בנות ובטיפול החשבונאי בדוחות הכספיים המאוחדים בחברות מוחזקות שהינן חברות כלולות וביישויות בשליטה משותפת (עסקאות משותפות).

Consolidated F.s. and Selected Topics in Financial Reporting
 
מספר קורסשם קורס
1211-3115סמינר בחשבונאות ניהולית וממשל תאגידי
Managerial Accounting and Corporate Governance Seminar
דרישות קדם: יסודות מערכות מידע לחשבונאים; יסודות המימון; חשבונאות ניהולית; מודלים בחשבונאות ניהולית מתקדמת; יסודות המתמטיקה לניהול או מתמטיקה לכלכלנים א' ומתמטיקה לכלכלנים ב'; כלכלת עסקים א' או יסודות הכלכלה; כלכלת עסקים ב' או מיקרו כלכלה א'; מבוא לסטטיסטיקה או סטטיסטיקה לכלכלנים א'; סטטיסטיקה לניהול או מבוא לאקונומטריקה

* תלמידים שחוגם השני פסיכולוגיה או חוג מהפקולטה למדעים מדוייקים מתבקשים לעיין בטבלת ההמרה בתכנית חשבונאות בשילוב חוג אחר באתר.

הסמינר עוסק בסוגיות מתקדמות של חשבונאות ניהולית, ביקורת וממשל תאגידי בארגונים. במסגרת הסמינר ילמדו מתודולוגיות לשמוש במידע פיננסי ומידע לא-פיננסי לקבלת החלטות, דווח, ובקרה. הסמינר מתמקד במספר נושאים בעלי חשיבות כלכלית ליצירת ערך בחברות, כדי להשיג שפורים בולטים של ביצועים פיננסיים ותפעוליים ובצוע ביקורת חשבונאית ובקרה אפקטיביים על תהליכים ניהוליים בארגון. בפרט, הקורס עוסק בסוגיות דווחים פנימיים, מחירי העברה, מדידת ובקרת עלויות, מודלים בקבלת החלטות ניהוליות, סוגיות בממשל תאגידי, ועוד. כמו כן, נדרשת הגשה של עבודה סמינריונית באחד מתחומי הסמינר.

Managerial Accounting and corporate governance Seminar
 
מספר קורסשם קורס
1211-3311ביקורת דוחות כספיים
Auditing Financial Statements
דרישות קדם: יסודות ביקורת חשבונות, יסודות מערכות מידע לחשבונאים

הקניית ידע בנוהלי ביקורת מושכלת וטכניקות ביקורת של הסעיפים העיקריים בדוחות הכספיים, לרבות: מעגל המזומנים ושווי מזומנים, מעגל הלקוחות והמכירות, מעגל הספקים והקניות, המלאי ועלות המכר, רכוש קבוע ופחת, חייבים אחרים, זכאים אחרים, הלוואות והוצאות מימון, השקעות בניירות ערך והכנסות מהן, הכנסות, שכר עבודה ועתודות, הוצאות מכירה הנהלה וכלליות, הון קרנות ועודפים, דיבידנדים, מיסים ומיסים נדחים, התחייבויות תלויות, התקשרויות, שעבודים.

Auditing Financial Reports
 
מספר קורסשם קורס
1211-3346מסוי מקרקעין ומע"מ
Real Eatate and Indirect Taxtaion
דרישות קדם: מסים ב'

מסוי מקרקעין - הקורס יעסוק בסוגיות הבאות: עקרונות יסוד, מושגים, דרך קביעת נתוני השומה (יום ושווי רכישה, יום ושווי מכירה וההוצאות המותרות בניכוי), קביעת שיעורי המס, עמידה על החשיבות בקביעת החוק לפיה השבח הינו חלק מה"הכנסה החייבת", הפטורים השונים בחוק בכללם הרפורמה בפטורים בדירות מגורים, "התפר" בין מס שבח, מס הכנסה ומע"מ.

מס ערך מוסף- הקורס יסקור את מאפייניי ועקרונות חוק מס ערך מוסף, ההגדרות העיקריות, אופן סיווג חייבי המס לצורך החוק (עוסק, מלכ"ר, מוסד כספי), אופן מיסוי פעילות בינלאומית במע"מ, קביעת מחיר ומקום העסקה, שיעורי המס והפטורים, וניכוי מס תשומות.

Real Eatate and Indirect TaxtaionReal Eatate and Indirect Taxtaion
 
מספר קורסשם קורס
1211-3807בעיות מתקדמות בחשבונאות א'
Advanced Issues in Accounting A
דרישת קדם: דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות; חשבונאות ניהולית

דרישה במקביל: דיני עסקים ותאגידים*

*תלמידי חשבונאות משפטים מתבקשים לעיין בתכנית הלימודים חשבונאות - משפטים באתר.

הקורס עוסק בבעיות מדידה ודיווח מתקדמות. בקורס מועברים הנושאים - דוח על השינויים בהון כולל הדוח על הרווח הכולל, דיווח כספי לתקופות ביניים, דיווח כספי ע"י מוסדות ללא כוונת רווח(מלכ"רים), תרגום דוחות כספיים במט"ח, והטבות לעובדים.Advanced Issues in Financial Accounting A
 
מספר קורסשם קורס
1211-3808בעיות מתקדמות בחשבונאות ב'
Advanced Issues in Accounting B
דרישת קדם: דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות

הקורס עוסק בבעיות מדידה ודיווח מתקדמות. בקורס מועברים הנושאים - מכשירים פיננסיים, רווח למניה, דיווח מגזרי והתחייבויות תלויות והפרשות.

Advanced Issues in Financial Accounting B
 
מספר קורסשם קורס
1211-3814סמינר בניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות
Financial Statements Analysis and Business Valuation Seminar
דרישות קדם: דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות; יסודות מערכות מידע לחשבונאים; יסודות המימון; יסודות המתמטיקה לניהול או מתמטיקה לכלכלנים א' ומתמטיקה לכלכלנים ב'; כלכלת עסקים א' או יסודות הכלכלה; כלכלת עסקים ב' או מיקרו כלכלה א'; מבוא לסטטיסטיקה או סטטיסטיקה לכלכלנים א'; סטטיסטיקה לניהול או מבוא לאקונומטריקה

* תלמידים שחוגם השני פסיכולוגיה או חוג מהפקולטה למדעים מדוייקים מתבקשים לעיין בטבלת ההמרה בתכנית חשבונאות בשילוב חוג אחר באתר.

הסמינר מקנה ידע תיאורטי ומעשי בניתוח דוחות כספיים והערכת שווי של חברות תוך שימוש במודלים המיושמים בפרקטיקה ותובנות מהמחקר האקדמי בתחום. הקורס יספק לתלמידים כלים לניתוח המצב העסקי של חברות, עריכת תחזיות, הבנת ההשלכות של כללים חשבונאים על הערכות שווי, הבנת תמריצי הדיווח של מנהלים והשפעתם על הדוחות הכספיים, ויישום מודלים להערכת שווי על בסיס מידע חשבונאי. הקורס הינו קורס אינטגרטיבי המבוסס על ידע מוקדם בתחומי החשבונאות הכלכלה והמימון ודורש שילוב של:

1. טכניקות מסורתיות של ניתוח דוחות כספיים (ניתוח יחסים פיננסיים ועריכת תחזיות).

2. ידע של כללים חשבונאיים מקובלים (GAAP) ויישומם במציאות.

3. הבנה של התמריצים השונים העומדים בפני מכיני הדוחות הכספיים ובפני המשתמשים בהם
והשפעתם על תוכן הדוחות הכספיים והמסקנות שניתן להסיק מהם.

4. יישום של תבניות הערכת שווי מתחומי הכלכלה והמימון בעזרת מידע חשבונאי.

Financial Statements Analysis and Business Valuation seminar
 
מספר קורסשם קורס
1211-3815סמינר בחשבונאות פיננסית
Seminar in Financial Accounting
דרישות קדם: דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות; יסודות מערכות מידע לחשבונאים; יסודות המימון; יסודות המתמטיקה לניהול או מתמטיקה לכלכלנים א' ומתמטיקה לכלכלנים ב'; כלכלת עסקים א' או יסודות הכלכלה; כלכלת עסקים ב' או מיקרו כלכלה א'; מבוא לסטטיסטיקה או סטטיסטיקה לכלכלנים א'; סטטיסטיקה לניהול או מבוא לאקונומטריקה

* תלמידים שחוגם השני פסיכולוגיה או חוג מהפקולטה למדעים מדוייקים מתבקשים לעיין בטבלת ההמרה בתכנית חשבונאות בשילוב חוג אחר באתר.

הקורס עוסק בספרות האקדמית בחשבונאות פיננסית, ובכלל זה בתפקידו של המידע הפיננסי בשוק ההון, בהשלכות של מחסור במידע פיננסי על תפקודו של שוק ההון, ובמנגנוני השוק השונים הפועלים לספק את הצורך במידע פיננסי. דגש מיוחד יינתן לדוחות הכספיים שחברות מפרסמות, למגבלות שלהם כבסיס לקבלת החלטות ע"י משקיעים בשוק ההון ולמידה בה הם תורמים לפעילותו התקינה של שוק ההון. במסגרת הקורס תובא סקירה של התפתחות המחקר בנושאים האמורים, הכוללת דיון במאמרים נבחרים, תוך השתתפות פעילה של הסטודנטים במהלך ההרצאות. מטרתו העיקרית של הקורס היא לספק כלים ראשוניים לניתוח ביקורתי של ספרות אקדמית ויישום של מחקר עצמאי, לעודד חשיבה מקורית, לאפשר התנסות בעבודת צוות, וכן לפתח את יכולות ההבעה בכתב ובפני קהל. דרישות הקורס כוללות כתיבת עבודה סמינריונית, הצגה בפני הכיתה ועמידה בבחינת סוף סמסטר.

The course focuses on the academic literature in financial accounting.
 
מספר קורסשם קורס
1211-4141מסוי היחיד
Income Tax Law
דרישות קדם: מסוי מקרקעין ומע"מ

הקורס עוסק במסוי היחיד על כל היבטיו:

1. חישוב המס וההכנסה החייבת: ניכויים, זיכויים ושיעורי המס.
2. מסוי ביטוח סוציאלי - קרנות השתלמות, קופות גמל, מענק פרישה או מוות וקצבאות.
3. מסוי התא המשפחתי - חישוב מאוחד ונפרד.
4. מבוא לביטוח לאומי - מעמדות, גבייה, פטורים וקצבאות (האספקטים הרלוונטים
ליחיד).
5. מסוי תגמות והטבות לעובדים.
6. הליכי שומה והגשת דוחות.

Income Tax Law
 
מספר קורסשם קורס
1211-4142מסוי חברות מתקדם
Advanced Corporate Taxation
דרישות קדם: מסוי מקרקעין ומע"מ

הקורס עוסק במסוי תאגידים מתקדם, לרבות: מיסוי חברות מיוחדות ושותפויות, שינויי מבנה וכו'.
בנוסף, עוסק בתחום סוגיות מיסוי מיוחדות, לרבות חוק עידוד השקעות הון, וכן בחיזוק והטמעת עקרונות בתחום המשפט לצורכי הבנה ופרשנות של דיני המס.

Advanced Corporate Taxation
 
מספר קורסשם קורס
1211-4143נושאים מתקדמים בחשבונאות פיננסית
Advanced Issues in Financial Accounting
דרישת קדם: בעיות מתקדמות בחשבונאות א'; בעיות מתקדמות בחשבונאות ב'

מטרת הקורס הינה להשלים את הידיעות החסרות במסגרת נושאים חשבונאיים שונים שנלמדו בקורסי החשבונאות הפיננסית השונים במהלך לימודי התואר הראשון בחוג לחשבונאות, על בסיס התקינה החשבונאית הבינלאומית (IFRS).

Advanced Issues in Financial Accounting
 
מספר קורסשם קורס
1211-4144נושאים מתקדמים בביקורת חשבונות
Advanced Issues in Auditing
דרישת קדם: יסודות ביקורת חשבונות, ביקורת דוחות כספיים

הקורס נושאים מתקדמים בביקורת חשבונות כולל את התכנים הנדרשים הן במועצת רו"ח לבחינה בביקורת חשבונות מתקדמת - סופיות ב' והן תכנים שמאפשרים לסטודנטים לימוד התחומים מהפרקטיקה.
במסגרת זו, מרוכזים מספר תחומים וביניהם סוגיות מתקדמות בביקורת חשבונות, ביקורת חברות פרטיות וציבוריות, דו"ח רו"ח המבקר, סקירת דוחות כספיים, דוחות מיוחדים, ניירות עבודה, תיעוד וראיות ביקורת, דגימה, מכתב התקשרות, מהותיות, חוק הביקורת הפנימית, סקר עמיתים, שימוש בעבודת מומחה ועוד.Advanced Issues in Auditing
 

    


tau logohourglass00:00