חישוב ציוני קבלה לפי מכינה
ניתן לבצע את הפעולות הבאות:נא לבחור את סוג הציון המבוקש, ולהזין את נתוני החישוב

לחישוב ממוצע בגרות מותאם יש להקיש כאן
לחישוב התאמה ניהול לתואר שני יש להקיש כאן