חזרה

סילבוס

מספר קורס 1886-0602-02
שם הקורס חשיבה סטטיסטית למדעי הרוח
יחידה אקדמית תכניות לימוד מיוחדות -
בינה מלאכותית ומדעי הנתונים
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות
סמסטר ב' תשפ"ג
יום ה
שעות 09:00-10:00
בניין גילמן רוח
חדר 304
קורס מקוון במלואו
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרת הקורס: הקניית מושגי יסוד במתמטיקה למדעי הנתונים. התלמידים יכירו מושגים יסוד באלגברה, הסתברות וסטטיסטיקה ואת שימושיהם לניתוח נכון של נתונים במאגרי מידע של תחומים הומאניסטיים וחברתיים.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00