חזרה

סילבוס

מספר קורס 1886-0601-02
שם הקורס צעדים ראשונים במדעי המחשב ותכנות בפייתון
יחידה אקדמית תכניות לימוד מיוחדות -
בינה מלאכותית ומדעי הנתונים
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות
סמסטר ב' תשפ"ג
יום ד
שעות 09:00-10:00
בניין גילמן רוח
חדר 305
קורס מקוון במלואו
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

סילבוס לקורס "מבוא למדעי המחשב ושפת פייתון" (CS1) - 3 ש"ס
מרצה: ד"ר אמיר רובינשטיין
מתרגל: יובל מילוא


מטרות הקורס: ללמד מיומנות תכנות בסיסית בשפת התכנות פייתון, תוך היכרות עם מושגים מרכזיים במדעי המחשב והבנה כיצד מתכננים אלגוריתמים לפתרון בעיות באמצעות מחשבים.

אופן הלימוד:
- הרצאות: ההרצאות בקורס יתבססו על הקורס המקוון "צעדים ראשונים במדעי המחשב ותכנות בפייתון", שנמצא בפלטפורמת campus.il (קישור לקורס).
- תרגולים: בכל שבוע תתקיים שעת תרגול לחיזוק והעמקה בחומר. שעות אלו חשובות ביותר להצלחה בקורס.

הרכב הציון:
? 15% - בחנים מקוונים באתר הקורס campus.il. זה כולל בוחן בסוף כל אחד מ- 8 השיעורים, בוחן אמצע ובוחן מסכם (החלוקה בין מרכיבים אלו היא 5% לבוחן בסוף כל שיעור, 20% לבוחן האמצע, 40% לבוחן המסכם).
? 15% - כ- 4 תרגילי בית תכנותיים לאורך הסמסטר.
? 70% - בחינה סופית (שתתקיים פיזית)

נושאי הקורס
מושגי יסוד במדעי המחשב ושפת פייתון, רשימות, תנאים ופונקציות, לולאות, אלגוריתמים בסיסיים לחיפוש ומיון נתונים, קודים לגילוי ותיקון שגיאות, מבוא לקריפטוגרפיה, ייצוג ועיבוד תמונה דיגיטלית, שאלות מרכזיות במדעי המחשב.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00