חזרה

סילבוס

מספר קורס 1242-3213-03
שם הקורס ניהול פרויקטים טכנולוגיים
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מדעי הניהול-טכנולוגיה ומערכות מידע
מרצה פרופ' ורד הולצמןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: veredhz@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: רקנאטי - ניהול , חדר: 053
אופן ההוראה שיעור
יחידות סמסטריאליות 1
סמסטר ב' תשפ"ב
טווח תאריכים 13/02/2022 - 01/04/2022
יום ב
שעות 15:45-18:30
בניין רקנאטי - ניהול
חדר 405
הורוביץ
הלימודים מתקיימים במחצית הראשונה של הסמסטר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

קורס ניהול פרויקטים טכנולוגיים מציג מסגרת תיאורטית וכלים מעשיים להכשרת מנהלים ומנהיגים שיובילו פרויקטים טכנולוגיים מוצלחים בארגונים. במסגרת הקורס ייבחנו סוגים שונים של פרויקטים תוך התאמת סגנון ניהול החדשנות המתאים עבורם. הקורס יעסוק בייזום פרויקטים, ובתכנון, ניהול ובקרת תהליכי העבודה בפרויקטים בגישה הקלאסית, בגישה האג'ילית ובגישה האסטרטגית.
במסגרת הקורס נכיר, נבחן וניישם גישות, טכניקות וכלים המשמשים לתכנון, ניהול ובקרה של פרויקטים בכלל ושל פרויקטים טכנולוגיים בפרט. הקורס משלב בין נושאי הלימוד הקלאסיים של ניהול פרויקטים הכוללים תכנון וניהול תכולה, לוחות זמנים, משאבים ותקציב, לבין נושאי הלימוד החדשניים של ניהול פרויקטים הבוחנים את הפרויקט בהיבט העסקי ומציעים כלים לניהול חדשנות בעולם דינאמי ותחרותי. הלימוד ייעשה באמצעות הרצאות, תרגילים וניתוחי אירוע. המשתתפים נדרשים לעבודת צוות לשם הכנת והצגת תכנית פרויקט שמטרתה ליישם את החומר הנלמד בכיתה.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00