חזרה

סילבוס

מספר קורס 1231-3443-01
שם הקורס ניהול מותגים
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מנהל עסקים
מרצה פרופ' ליאת הדר יעקביצרו קשר
צור קשר דוא"ל: lhadar@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: רקנאטי - ניהול , חדר: 328
אופן ההוראה שיעור
יחידות סמסטריאליות 1
סמסטר א' תשפ"ג
טווח תאריכים 23/10/2022 - 09/12/2022
יום ב
שעות 15:45-18:30
בניין רקנאטי - ניהול
חדר 251
הלימודים מתקיימים במחצית הראשונה של הסמסטר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הנכס העיקרי של חברות רבות הוא המותג שלהן. בכלכלה גלובאלית קל להעתיק ולהפיץ מוצרים, אבל הידע, העמדות, והקשר הריגשי שיש לצרכנים למותג הוא ייחודי. על כן, חברות רבות משקיעות משאבים גדולים בפיתוח ושימור המותג שלהן. בקורס זה נסקור נושאים מהותיים בניהול מותגים כמו פיתוח מותגים, מדידת נכסיות מותגים, ניהול מותגים לאורך זמן, ומותגים גלובאלייםלסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםניהול השיווק (בציון סף 78) (12312413) אוניהול השיווק (בציון סף 78) (12642413) אוניהול השיווק (בציון סף 78) (12612413)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00