חזרה

סילבוס

מספר קורס 1231-2213-08
שם הקורס ניהול אנשים ומערכות - מיקרו
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מנהל עסקים
מרצה ד"ר שושי חןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: shos@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: רקנאטי - ניהול , חדר: 443
אופן ההוראה שיעור
יחידות סמסטריאליות 1
סמסטר ב' תשפ"ב
טווח תאריכים 05/04/2022 - 03/06/2022
יום ד
שעות 15:45-18:30
בניין Zoom
חדר
הלימודים מתקיימים במחצית השנייה של הסמסטר, קורס מקוון במלואו
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס ניהול אנשים ומערכות מיקרו, נועד לפתח מסגרת התייחסות שיטתית ומעמיקה להבנת מורכבותה של ההתנהגות האנושית בארגונים, ולהבנת מורכבותן של מערכות ארגוניות ביחסי הגומלין שלהן עם סביבותיהן. הקורס מתבסס על ידע תיאורטי, אמפירי (מחקרי) ויישומי מתחומי ההתנהגות הארגונית, הניהול והפסיכולוגיה ובמסגרתו יכללו השיעורים הרצאות, דיונים כיתתיים וקבוצתיים, סרטים רלוונטיים וניתוחי אירועים ארגוניים.
בקורס המיקרו, נבחן את נקודת מבטו של הפרט (העובד/ת והמנהל/ת) בארגון תוך התמקדות בעובדים/ות ומנהלים/ות - המרכיבים את הארגון. נתמקד בהבנת תפקיד המנהל/ת, שילוב חשיבה מחקרית במסגרת הפרקטיקה הניהולית, הבנת תהליכי כניסה לארגון ומיומנויות ראיון, הבנת תהליכי הנעה (מוטיבציה) ועמדות, ניהול לחצי עובדים, עבודה בצוות ומנהיגות.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00