חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-4747-01
שם הקורס בין הדינמי למשפחתי
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה פרופ' רונית ליכטנטריטצרו קשר
מרצה ד"ר גליה ויינברג-קורניקצרו קשר
צור קשר דוא"ל: ronitl@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שאפל - עבודה סוציאלית , חדר: 228
צור קשר דוא"ל: galiakurnik@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שאפל - עבודה סוציאלית , חדר: 232
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ד
יום ב
שעות 14:00-16:00
בניין שאפל - עבודה סוציאלית
חדר 118
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

בקורס, נבקש לבחון מושגים ותהליכים מרכזיים בטיפול דרך שתי אסכולות: המערכתית והפסיכודינמית. הגישות המשפחתיות נוטות לעסוק בשינוי במונחים של מערכות ויחסי גומלין בין חברתי המשפחה, תוך הדגשת היחסים המשפחתיים כגורם מרכזי בבריאותו הנפשית של האדם. הגישות הפסיכודינמיות מתארות אף הן את נפש האדם כגדלה ומפתחת בתוך קשר והקשר, אך ממקדות את השינוי בהיבטים התוך נפשיים שלו.
מטרת הקורס היא לספק לסטודנטיות.ים, הבנה אודות הייחודיות והמובחנות של כל אחת מן הגישות האלו כמו גם לזהות נקודות השקה ודיאלוג בין הטיפול הדינמי והמשפחתי. דרך עיסוק במושגים כמו "סימפטום", "גבולות", "מובחנות" ובתהליכים כגון "העברה "חשיפה" "ודיאלוג" נבקש לזהות את המנעד הקיים בכל אסכולה כמו גם את השונות הפילוסופית, התיאורטית והקלינית (גישות שונות להתערבות) המבקשות להכליל עקרונות משתי האסכולות השונות. כמו כן, נבקש להעמיק בגישות טיפוליות דיאלקטיות ואינטגרטיביות, המבקשות להכליל עקרונות משתי אסכולות אלו (Psychodynamic Family Therapy), ולבחון באופן ביקורתי את החסרונות והיתרונות הגלומים בשילוב ביניהן.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00