חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-4733-01
שם הקורס עבודה סוציאלית עם נערות מפרספקטיבה פמיניסטית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה ד"ר מיכל קומםצרו קשר
צור קשר דוא"ל: michalkomem@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ד
יום ב
שעות 16:00-18:00
בניין שאפל - עבודה סוציאלית
חדר 121
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

כמחצית מבני הנוער הן נערות, זו עובדה ידועה שלרוב אינה מקבלת ביטוי בהתיחסות המקצועית/טיפולית לבני נוער. שירותי הרווחה בישראל הקדימו לפעול וכבר בשנות ה-70 של המאה הקודמת הקימו שירותי טיפול ייעודיים לנערות במשרד הרווחה. למרות זאת, ברוב שירותי הרווחה והטיפול העבודה הטיפולית והפרקטיקה עם בני נוער מתוארת ללא התייחסות למגדר.
בשני העשורים האחרונים הולך ומתפתח גוף ידע אודות חייהן של נערות שמטרתו להרחיב את ההבנה על חוויות החיים, המאפיינים והצרכים הייחודיים של נערות וכמו-כן, לפתח דרכי עבודה והתערבויות המותאמות לנערות. למרות קיומו של ידע זה הוא נעדר, בדרך כלל מהכשרתם של עובדות ועובדים סוציאלים ואנשי מקצועות הטיפול.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00