חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-4732-01
שם הקורס הפיל שבחדר: תיאוריות וגישות טיפוליות במצבי קונפליקט
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה ד"ר סמיר קעדאןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: sameerka@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ד
יום ב
שעות 12:00-14:00
בניין שאפל - עבודה סוציאלית
חדר 055
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרת הקורס היא ללמוד על מקומה של הזהות החברתית במפגש הטיפולי. בפרט, הקורס מבקש להעלות את המודעות לתפקידו של העובד הסוציאלי בסטינג (setting) הטיפולי בהקשרים קונפליקטואלים, בהם יש התנגשות בין זהויות. במהלך הקורס, נבחן את הקשר הטיפולי במצבים מורכבים בהם המציאות החיצונית חודרת לסשן (session) הטיפולי, ונדון בסוגיות, הדילמות, ההזדמנויות והאתגרים העולים מהם. במסגרת הדיון, נבחן שאלות הקשורות לאתיקה מקצועית בעבודה סוציאלית, שינוי וצמיחה, התמודדות עם סמכות, חוזה, היפוך תפקידים (למשל, במפגש בין מטפל ערבי למטופל יהודי) וכיו"ב. נבחן את המפגש הטיפולי בדגש על אתניות, לאומיות, מגדר, ויחסי מיעוט ורוב, מתוך פרספקטיבה המביאה בחשבון את יחסי הכוח בין הזהויות. נדון בהשפעתם של המתח והקונפליקטים העולים במפגשים כאלה על הזהות המקצועית של המטפל. הקורס יהיה מחולק לשניים: בשיעורים הראשונים יוצגו מושגי יסוד הקשורים להבנת המפגש הטיפולי. בשאר הקורס יוצגו מושגי יסוד הקשורים בזהות חברתית (מגדר, לאום, אתניות) והאופן שבו הם באים לידי ביטוי במפגש הטיפולי, כולל גישות והמשגה תיאורטית.
מטרת הקורס:
הקניית ידע תיאורטי להבנת מהות התהליך הטיפולי, הכרת תפקיד המטפל על מרכיביו השונים, בנייה וגיבוש זהות מקצועית-טיפולית בחברה פלורליסטית ומרובת תרבויות, היכרות עם מגוון גישות להתמודדות עם מצבים קונפליקטואליים במסגרת טיפולית.

הקורס הוא היברידי, 5 שיעורים פנים אל פנים (4 ראשונים והאחרון) ושאר השיעורים בזום.
הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00