חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-4554-01
שם הקורס טיפול בטראומה מורכבת ודיסוציאציה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה ד"ר פאולה דניאלה שבאר-שפיראצרו קשר
צור קשר דוא"ל: danielashab@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהרביעי
בניין: שאפל - עבודה סוציאלית , חדר: 216
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ד
יום ב
שעות 10:00-12:00
בניין שאפל - עבודה סוציאלית
חדר 128
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

טראומות קשות ומתמשכות הן לצערינו, מנת חלקן של א/נשים רבות בחברה ובכלל זה נשים המטופלות על ידי שירותי רווחה ושירותים סוציאלים שונים.

הפרעת לחץ פוסט טראומתית מורכבת היא אבחנה המאפשרת הבנה עמוקה ומשמעותית למגוון סימפטומים, התנהגויות, ונטיות של א/נשים שחוו טראומות חוזרות, מתמשכות וכרוניות, אשר לרוב התרחשו בשלב התפתחותי קריטי בילדות. השלכותיהן של טראומות אלה הן קשות, כרוניות ועיקשות בהשפעתן על הנפש.בקורס נבין את תהליכי שינוי האבחנות השונות כפי שנוצרו לאורך השנים וכפי ששיקפו את היחס לטראומה ולפגיעות. נלמד על המרכיבים השונים של האבחנה ונחדד את חשיבות הטיפול המותאם.

נעמיק בהתערבויות שונות מותאמות לא/נשים המתמודדות עם טראומה מורכבת ועם השלכותיה על כל הרצף מפוסט טראומה ועד דיסוציאציה.קורס זה הינו קורס מתקדם ומשום כך מיועד בעיקר לסטודנטיות שלמדו לפחות אחד מהקורסים הבאים: הבסיס התאורטי להתערבות במצבים טראומתיים (פרופ' גינזבורג), היבטים אישיים וחברתיים של טראומה מינית (גב' פרנקל), טיפול בטראומה מינית (ד"ר שבאר-שפירא). באם לא, תדרש השלמה של חומרי קריאה כהכנה לקורס. מושגי יסוד בטראומה ובטיפול בה לא ילמדו במסגרת קורס זה. באחריות הסטודנטיות להשלים את הידע הבסיסי בתחום הטראומה והטיפול בפגיעות מיניות הן בעזרת רשימת הקריאה המצורפת לעיל ובעזרת קריאת סיכומי שיעורים של מי שנוכחו באחד מקורסים אלה.

הציון בקורס מורכב מעבודה מסכמת. העבודה מוגשת בזוגות.
הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00